Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

100 Milyon Işıkyılı İçerisindeki Evren
Başak Üstkümesi

Yerel Üstkümeler
Yaklaştır Ana Sayfa Uzaklaştır
* 100.000.000 ışıkyılı içerisindeki gökada grubu sayısı : 200
* 100.000.000 ışıkyılı içerisindeki büyük gökada sayısı : 2500
* 100.000.000 ışıkyılı içerisindeki cüce gökada sayısı : 50.000
* 100.000.000 ışıkyılı içerisindeki yıldız sayısı : 200 trilyon

Harita Hakkında

Gökadamız, 100 milyon ışıkyılı içerisinde yer alan binlerce gökadadan yalnızca biridir. Yukarıdaki harita, gökadaların nasıl gruplar halinde kümeleşme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Yakınlardaki en büyük küme, birkaç yüz gökadanın bir araya toplanıp, çevrelerindeki diğer gökada gruplarına baskın geldiği Başak Kümesi'dir. Tüm bu gökada grupları toplu olarak Başak Üstkümesi olarak adlandırılır. Bu hacimdeki uzayda yer alan ikinci en yoğun küme Ocak Kümesi'dir. Fakat o da yoğunluk açısından Başak Kümesi'ne yaklaşamaz bile. Haritada en parlak gökadalar işaretlenmiştir. Bizim gökadamız en ortadaki küçük noktadır.

Ek Haritalar
En Yakın Gökada Grupları Yerel gökada grubumuz beş başka gökada grubuyla çevrelenmiştir. Bu gruplar, 20 milyon ışıkyılı içerisindeki gökada dağılımını gösteren bu haritada gösterilmiştir.
En Yakın Üstkümeler Başak Üstkümesi, başka iki üstkümeye yakındır. Bu harita, Başak Üstkümesi'ni çevreleyen diğer önemli grup ve kümeleri gösterir.
Bilgi ve Kataloglar
Yakın Gökada Gruplarının Listesi Gökadaların büyük bir çoğunluğu, üye sayısı 10 ile 1000 arasında değişen kümeler halinde bir araya gelirler. Bu listede, 100 milyon ışıkyılı içerisinde yer alan önemli gökada gruplarının büyük bir çoğunluğunu bulabilirsiniz.
En Parlak Gökadaların Listesi Küçük bir teleskop ile görülebilecek birçok gökada vardır. En parlak 200 gökada, en iyi uzaklık tahminleri ile birlikte burada listelenmiştir.

Yakın Bazı Gökada Grupları ile İlgili Bilgi

Yontar (Heykeltıraş) Grubu
Yontar (Heykeltıraş) Grubu Yontar Grubu, Yerel Grup'a en yakın gökada grubudur ve dördü sarmal (NGC 247, 253, 300 ve 7793), biri düzensiz (NGC 55) olmak üzere beş gökadanın hakimiyetindedir. Bunlardan en yakın olanı, Yontar Grubu ile Yerel Grubumuzun sınırında yer alan NGC 55'tir.
Maffei Grubu
Maffei Grubu İtalyan gökbilimci Paolo Maffei, 1968 yılında gökada düzlemimizin arkasında kalan, dolayısı ile de yıldızlararası malzeme ile iyice gözlerden gizlenen iki gökada keşfetti. Bu gökadalar Maffei 1 ve Maffei 2 olarak bilinir. IC 342 gökadası ve perde arkasında kalan Dwindeloo 1 gökadasıyla birlikte yakınlardaki bir başka grubun başlıca elemanlarını oluştururlar. Maffei 1 bize en yakın büyük eliptik gökadadır. Gözlenmesi zor olmasına rağmen, grubun şu anda çoğunluğu cüce olan yirmiden fazla bilinen üyesi vardır.
M81 Grubu
M81 Grubu Büyükayı Takımyıldızı içerisinde, yakın, iyi bilinen ve oldukça parlak NGC 2403 ile birlikte ünlü M81/M82 gökada çiftini merkez alan bir gruptur. M82 yıldızlarla dolup taşmasıyla ünlü bir gökadadır. Gökada geçtiğimiz birkaç milyon yıl içerisinde büyük komşusu M82 ile yakın bir geçiş yaşamış ve bu çok yakın geçiş, gökada içerisinde büyük bir yıldız oluşum dalgası yaratmıştır.
Köpekler I Grubu
Köpekler I Grubu Merkezi NGC 4214, 4244 ve 4395 çevresi olan bir diğer yakın grup. M94 sarmal gökadası da büyük bir ihtimalle bu grubun arkasında yer almaktadır. Bu grup, büyük miktarda orta ölçekli cüce gökada içermesiyle dikkat çekmektedir.
NGC 5128 Grubu
NGC 5128 Grubu Erboğa Takımyıldızı'nda yer alan komşu bir gökada grubudur ve iki sarmal gökada M83 ve NGC4945 ile büyük merceksi gökada NGC5128 başlıca elemanlarıdır. NGC 5128 yakın gökadaların en parlaklarından biridir ve güçlü bir radyo dalgası kaynağıdır (Radyo gökbilimciler tarafından "Erboğa A" olarak anılır). Bu gökada aynı zamanda son birkaç yüz milyon yılda büyük bir sarmal gökada ile birleşmiş gibi gözükmektedir.
M101 Grubu
M101 Grubu Bu grubun merkezi, bize en yakın dev (çapı 200.000 ışıkyılı) sarmal gökadalardan biri olan ünlü M101 gökadasının çevresindedir. Bu grubun yakınında M51 (NGC 5194) Grubu yer alır ve bu iki grup genellikle listelere büyük bir grup olarak birlikte girer.
Köpekler II Grubu
Köpekler II Grubu Avköpekleri Takımyıldızı'ndaki bir diğer büyük, sarmal gökadalar grubudur. Başlıca elemanları büyük ihtimalle M106, NGC 4096 ve NGC 4490'dır. Ancak gökyüzünün bu bölgesinde başka birçok gökada grubu bulunmakta ve tüm bu bölge Köpekler Bulutu olarak bilinmektedir.
Aslan I Grubu
Aslan I Grubu Aslan Takımyıldızı'nda yer alan, biri M65, M66 ve NGC 3628 civarında merkezli, diğeri M95, M96, M105 ve NGC 3384 civarında merkezli iki büyük alt grubu bulunan büyük ve önemli bir sarmal gökadalar topluluğudur.
Başak Kümesi
Başak Kümesi En ünlü gökada kümesidir. 100 milyon ışıkyılı içerisindeki bütün gruplardan çok daha büyüktür. Kümenin içerisinde yaklaşık 150 büyük gökada ve en az 1000 tane cüce gökada bulunmaktadır. Bu küme, evrenin bizim de içinde bulunduğumuz küçük köşesinin kesin hakimidir ve hatta Yerel Grubumuzun gökadaları, bu küme tarafından yerçekimsel olarak kendine doğru çekilmektedir. Kümenin merkezinde M84, M86 ve M87 isimli üç büyük eliptik gökada bulunmaktadır. Bu gökadalar, büyük bir ihtimalle birçok küçük gökadanın birleşmesinden meydana gelmiştir ve bizim gökadamızdan çok daha yoğundurlar.
Büyükayı Grupları
Büyükayı Grupları Başak Kümesi'nin bir kenarında, uzayda 20 milyon ışıkyılı büyüklüğünde bir alana yayılan, büyük bir sarmal gökada çıkıntısıdır. Muhtemelen burada iki ana grup bulunmaktadır; Büyükayı Kuzey (NGC 3631, 3953 ve M109 çevresi) ve Büyükayı Güney (NGC 3726, 3938 ve 4051 çevresi).
Başak II Grupları
Başak II Grupları Başak II Grupları, Başak Kümesi'nin güney kenarında bulunan gökadalar grubundan güneye doğru inen ince uzun bir gökada lifidir.
Ocak Kümesi
Ocak Kümesi Başak Kümesi'nden çok daha küçük olmasına rağmen, 100 milyon ışıkyılı içerisindeki en zengin ikinci küme, Ocak Kümesi'dir. Aslında burada Ocak I Kümesi ile Ocak II veya Irmak Grubu olarak adlandırılan iki komşu küme bulunmaktadır. Bu iki kümenin her biri yaklaşık 50 büyük gökada içerir. Ocak Kümesi'nin çevresindeki gökada grupları bazen Ocak Üstkümesi veya Güney Üstkümesi olarak adlandırılırlar.
Aslan II Grupları
Aslan II Grupları Aslan II Grupları, Başak Kümesi'nin bir tarafında, yaklaşık 30 milyon ışıkyıllık bir alanda kümelenmiş geniş bir gökada grupları topluluğudur.
Başak III Grupları
Başak III Grupları Başak Kümesi'nden dışarı doğru uzanan bu gökada grupları, Başak III Bulutu olarak adlandırılır. Başak Kümesi'nin yerçekimsel kuvveti, bu gruplar topluluğunun neden uzun bir lif şeklinde uzandığının muhtemel sebebi olabilir.
Başak Kümesi

Başak Kümesi'nin; bize en yakın, büyük gökada kümesinin haritası yukarıdadır. Harita, kümenin içinde ve etrafında yer alan en parlak 500 gökadanın yerlerini göstermektedir. Kümenin merkezinde, birkaç iri, eliptik gökada vardır. Buradaki gökadalar gökyüzünde 15 derecelik bir alana yayılmış sönük nesneler olduklarından ve geniş açılı bir fotoğraf, kendi gökadamızın ön plandaki binlerce yıldızıyla dolup taşacağından, bütün kümenin iyi bir fotoğrafını almak imkansızdır. En parlak 26 gökada haritada belirtilmiştir.


Ana Sayfa

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri