Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

M101 Grubu

M101 Grubu, dev M101 gökadası ile çok meşhur M51 veya "Burgaç" gökadasını içerir. Üçüncü bir parlak gökada da (M63), (kesin olmasa da) büyük bir ihtimalle bu grubun bir üyesidir.

M101 Grubu
M51
M51 ve NGC 5195
Yandaki resim, M51 ile onun küçük yoldaşı NGC 5195'in resmidir. M51 çok ünlü bir gökadadır. Gökada, yakın zamanda NGC 5195 ile yakın bir karşılaşma yaşadı ve bu karşılaşmanın M51'de çok göze çarpan sarmal kollar oluşturması kadar, milyarlarca NGC 5195 yıldızının gökadalar arası uzay boşluğuna püskürtülmesi gibi sonuçları oldu. Uzaklık tahminleri ancak yakın zamanlarda bu iki gökadanın kesinlikle M101 Grubu'nun üyeleri olduklarını göstermeye yetecek kadar iyi hale geldi.

M101 Grubu'ndaki Gökadalar

M101 Grubu'nun başlıca gökadaları aşağıda listelenmiştir. Bu grup asla tam olarak incelenmedi, bu nedenle de liste üye olması en muhtemel gökadaları içermektedir. UGC 8331, M51, NGC 5195, M101, NGC 5474, NGC 5477, NGC 5585 ve UGC 9405 kesinlikle bu grubun üyeleridir. Diğer gökadaların üyeliği daha az kesindir.

 1       2    3   4   5   6  7   8   9
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH  Diğer
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn Adları
        SA    DA
UGC 8313   13 13,9 +42 13  14,8 SBc  1,6  10  832
UGC 8331   13 15,5 +47 30  14,6 Irr  2,5  20  443 DDO 169
M63     13 15,8 +42 02  9,3 Sb  13,2  95  709 NGC 5055
M51     13 29,9 +47 12  8,9 Sb   9,8  70  640 NGC 5194
NGC 5195   13 30,0 +47 16  10,5 S?   5,6  40  649
UGC 8659   13 40,6 +55 26  16,2 Irr  1,0  5  ?
Holmberg IV 13 54,7 +53 54  13,8 Irr  4,3  30  276 UGC 8837
UGC 8882   13 57,3 +54 06  15,3 E   0,8  5  ?
PGC 49674  13 57,6 +51 58  17,3 Irr  0,6  5  ?  MCG9-23-21
M101     14 03,2 +54 21  8,3 SBc  28,8 210  367 NGC 5457
NGC 5474   14 05,1 +53 40  11,3 Sc   4,8  35  405
NGC 5477   14 05,6 +54 28  14,4 Sm   1,7  10  430
PGC 50911  14 15,2 +57 05  16,5? Irr  0,9  10  432 KKH 87 
NGC 5585   14 19,8 +56 44  11,2 SBc  5,8  40  412
UGC 9405   14 35,4 +57 15  14,5 Irr  1,7  10  310 DDO 194
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.
Sütun 9: Gökadanın diğer adları.

Kaynakça:
Bremnes T, Binggeli B, Prugniel P, (1999), Structure and stellar content of dwarf
    galaxies. III. B and R photometry of dwarf galaxies in the M 101 group
    and the nearby field. Astron Astrophys Supp, 137, 337.
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies:
    selection of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby
    groups. Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within
    80 Mpc, Astron and Astrophys Supp, 93, 211.
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda - M101 Grubu'nun üç gökadası. M63 (solda), parlak bir gökadadır ancak M101 Grubu'nun arkasında yer alıyor olabilir. NGC 5474 (ortada), büyük bir ihtimalle, tarihinin son zamanlarında M101 ile yakın bir karşılaşma yaşamış olan huzursuz bir sarmal gökadadır. NGC 5585, oldukça düzensiz, sarmal bir gökadadır.

M63 NGC 5474 NGC 5585
M63 NGC 5474 NGC 5585

Aşağıda görülen M101 gökadasıdır. Çok ünlü bir diğer gökada. Ayrıca, Samanyolu'nun iki katı genişliğinde olan, 200 bin ışıkyılının üzerindeki çapı ile çok büyük bir sarmal gökadadır. Bu gökada, tüm Başak Üstkümesi içerisindeki en büyük gökadalardan biri olabilir.

M101
M101

M101 Grubu'nun Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=14s00dk DA=+50°
Gökada konsayıları b=100° e=+65°
Üstgökada konsayıları B=70° E=+20°
Grubun merkezine olan uzaklık 25 milyon ışıkyılı
Gruptaki büyük gökada sayısı 7
Grubun diğer adları M101 / M51 Grubu
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri