Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Büyükayı Grupları

Büyükayı Grupları, kuzey yarımkürede yer alan, diğerlerinden çok farklı bir gökadalar kuşağıdır. Başak Kümesi'nin sıkışık ortamından farklı olarak, buradaki önemli gökadaların çoğunluğu sarmal gökadalardır. Bu gökadalar kuşağı genellikle Büyükayı Kuzey ve Büyükayı Güney olmak üzere iki ayrı gruba ayrılır. Ancak ortada bu iki grubu birbirinden ayıran gerçek bir sınır yoktur ve her iki gruptaki gökadalar bizden aşağı yukarı aynı uzaklıktadırlar. Daha yakında bulunan Köpekler II Grubu da gökyüzünün bu bölgesindedir ve Büyükayı Güney Grubu'nun yanında bulunur.

Büyükayı Grupları

Büyükayı Kuzey Grubu

Aşağıdaki, Büyükayı Kuzey Grubu'nun haritasıdır. Haritadakiler, oldukça keyfi bir sınır olan 50 derecenin kuzeyinde yer alan grubun önemli gökadalarının büyük çoğunluğudur. Burada büyük eliptik (oval) gökadalar yoktur, büyük gökadaların çoğunluğu sarmaldır.

Büyükayı Grupları

Aşağıda - Büyükayı Kuzey Grubu'ndan üç gökada. NGC 3631 (solda), NGC 3953 (ortada) ve NGC 4088 (sağda), grubun en parlak sarmal gökadalarından üçüdür.

NGC 3631 NGC 3953 NGC 4088
NGC 3631 NGC 3953 NGC 4088

Büyükayı Kuzey Grubu'ndaki Gökadalar

Büyükayı Kuzey Grubu'nun en büyük gökadalarının listesi aşağıdadır. Grupta, çapı 30 bin ışıkyılının üzerinde olan 32 gökada bulunmaktadır.

 1       2    3   4   5   6  7   8
 Adı        Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn
        SA    DA
NGC 3556   11 11,5 +55 40  10,9 SBc  8,1 130  865
NGC 3631   11 21,0 +53 10  11,1 Sc   4,9  80 1344
UGC 6399   11 23,4 +50 54  14,3 Sm   2,6  40  996
UGC 6446   11 26,7 +53 45  13,8 Scd  2,8  45  826
NGC 3718   11 32,6 +53 04  11,6 SBa  7,6 120 1177
NGC 3729   11 33,8 +53 07  12,1 SBa  2,9  45 1214
NGC 3733   11 35,0 +54 51  13,0 SBc  4,5  70 1360
UGC 6575   11 36,4 +58 12  14,6 Sc   1,9  30 1372
NGC 3756   11 36,8 +54 18  12,3 SBbc  3,8  60 1467
UGC 6616   11 39,3 +58 16  14,3 Sc   2,3  35 1306
NGC 3795   11 40,1 +58 37  14,2 Sbc  2,1  35 1364
UGC 6667   11 42,5 +51 36  14,3 Sc   2,6  40 1169
NGC 3850   11 45,6 +55 53  14,4 SBc  1,9  30 1324
NGC 3898   11 49,3 +56 05  11,6 Sab  3,7  60 1343
NGC 3913   11 50,6 +55 21  13,4 Scd  2,4  40 1125
NGC 3917   11 50,8 +51 49  12,5 Sc   5,0  80 1159
NGC 3922   11 51,2 +50 09  13,9 S0   1,9  30 1199
UGC 6840   11 52,1 +52 06  14,6 SBm  2,0  35 1234
UGC 6849   11 52,7 +50 02  14,9 Sm   1,7  30 1194
NGC 3953   11 53,8 +52 20  10,9 SBbc  7,6 120 1240
NGC 3972   11 55,8 +55 19  13,0 SBbc  3,7  60 1016
UGC 6917   11 56,5 +50 26  13,3 SBm  3,5  55 1108
NGC 3982   11 56,5 +55 07  12,1 SBb  2,3  40 1280
M109,NGC 3992 11 57,6 +53 23  10,8 SBbc  6,9 110 1229
NGC 3998   11 57,9 +55 27  11,6 S0   2,9  45 1211
UGC 6983   11 59,2 +52 42  13,4 SBc  3,1  50 1262
NGC 4026   11 59,4 +50 58  11,7 S0   4,8  75 1129
NGC 4085   12 05,4 +50 21  13,2 SBc  2,5  40  943
NGC 4088   12 05,6 +50 32  11,2 SBc  6,0  95  951
NGC 4102   12 06,4 +52 43  12,0 SBb  3,1  50 1026
NGC 4142   12 09,5 +53 06  13,9 SBcd  2,1  35 1337
NGC 4157   12 11,1 +50 29  12,1 SBb  6,6 105  967
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.

Kaynakça:
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda görülen, sarmal gökada M109'dur. Bu gökada, gruptaki en parlak gökadalardan biridir. Messier Kataloğu'nda 39 gökada yer alır ve bu gökada büyük bir ihtimalle katalogda Samanyolu'na en çok benzeyen gökadadır.

M109
M109

Kuzey Büyükayı Grubu'nun Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=11s40dk DA=+4°
Gökada konsayıları b=114° e=+60°
Üstgökada konsayıları B=60° E=+2°
Grubun merkezine olan uzaklık 55 milyon ışıkyılı
Gruptaki büyük gökada sayısı 32

Büyükayı Güney Grubu

Aşağıdaki Büyükayı Güney Grubu'nun haritasıdır. Haritadakiler, 50 derecenin güneyinde yer alan grubun önemli gökadalarının büyük çoğunluğudur. Büyükayı Kuzey Grubu'nda olduğu gibi, buradaki büyük gökadaların çoğu sarmaldır.

Büyükayı Grupları

Aşağıda - Büyükayı Güney Grubu'ndan üç gökada. NGC 3675 (solda), NGC 3726 (ortada) ve NGC 3938 (sağda), grubun en parlak sarmal gökadalarından üçüdür.

NGC 3675 NGC 3726 NGC 3938
NGC 3675 NGC 3726 NGC 3938

Büyükayı Güney Grubu'ndaki Gökadalar

Büyükayı Güney grubunun en büyük gökadalarının listesi aşağıdadır. Grupta, çapı 30 bin ışıkyılının üzerinde olan 28 gökada bulunmaktadır.

 1       2    3   4   5   6  7   8
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn
        SA    DA
UGC 6161   11 06,8 +43 43  16,0 SBd  1,8  30  991
NGC 3600   11 15,9 +41 35  14,0 Sa   3,6  60  962
NGC 3675   11 26,1 +43 35  11,0 Sb   6,2 100 1001
NGC 3726   11 33,4 +47 02  10,9 SBc  6,0  95 1073
NGC 3769   11 37,7 +47 54  12,6 SBb  2,8  45  942
UGC 6628   11 40,1 +45 57  13,4 SBm  2,7  45 1071
NGC 3877   11 46,1 +47 30  11,8 Sc   5,2  85 1113
NGC 3893   11 48,6 +48 43  11,4 SBc  4,1  65 1177
UGC 6818   11 50,8 +45 48  14,7 Irr  1,9  30 1036
NGC 3938   11 52,8 +44 07  11,1 Sc   5,0  80 1037
NGC 3949   11 53,7 +47 51  11,7 Sbc  2,7  45 1010
UGC 6930   11 57,3 +49 17  12,9 SBcd  3,3  55  980
NGC 4013   11 58,5 +43 57  12,3 Sb   4,8  75 1064
IC 749    11 58,6 +42 44  13,0 SBc  2,2  35 1001
NGC 4010   11 58,6 +47 16  13,3 SBcd  3,9  60 1117
IC 750    11 58,9 +42 43  13,0 Sab  2,6  40  932
NGC 4051   12 03,2 +44 32  10,9 SBbc  5,1  80  934
UGC 7089   12 06,0 +43 09  14,0 Sd   3,2  50 1004
NGC 4100   12 06,1 +49 35  11,9 Sbc  5,2  85 1273
NGC 4111   12 07,1 +43 04  11,5 S0   3,3  55 1027
NGC 4117   12 07,8 +43 08  14,2 S0   1,9  30 1163
NGC 4138   12 09,5 +43 41  12,2 S0   3,0  45 1131
NGC 4143   12 09,6 +42 32  11,8 S0   2,9  45 1152
NGC 4183   12 13,3 +43 42  12,9 Sc   5,1  80 1157
NGC 4217   12 15,8 +47 06  12,1 Sb   4,9  80 1232
NGC 4220   12 16,2 +47 53  12,3 S0   3,6  60 1130
NGC 4346   12 23,5 +47 00  12,1 S0   3,2  50  980
NGC 4389   12 25,6 +45 41  12,6 SBbc  2,5  40  931
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.

Kaynakça:
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda görülen, gruptaki bir diğer sarmal gökada olan NGC 4051'in resmidir. NGC 4051, bir "Seyfert gökadası" olarak bilinmektedir ki bu da gökadanın, büyük bir ihtimalle çok büyük bir kara deliğe düşen maddelerin güç verdiği parlak, noktaya benzer bir çekirdeğe sahip olduğu anlamına gelmektedir.

NGC 4051
NGC 4051

Güney Büyükayı Grubu'nun Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=11s55dk DA=+46°
Gökada konsayıları b=150° e=+68°
Üstgökada konsayıları B=69° E=+1°
Grubun merkezine olan uzaklık 55 milyon ışıkyılı
Gruptaki büyük gökada sayısı 28
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri