Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Başak II Grupları

Başak II Grupları, Başak Kümesi'nin güneydeki uzun ekleridir. Başak Kümesi'nin güney sınırını oluşturan iki grup olan M61 Grubu ile NGC 4753 Grupları ile başlayan bu gökadalar kuşağı, büyük NGC 4697 ve NGC 4699 gruplarını geçerek güneye doğru uzanır ve Başak Kümesi'nden 30 milyon ışıkyılı uzaklıkta, çok büyük bir gökada olan NGC 5084'ün çevresindeki bir grup gökada ile son bulur.

Başak II Grupları

Aşağıda - Başak II Gruplarından üç gökada. NGC 4030 (solda), Başak Kümesi'nin sağ alt tarafında yer alan küçük bir grubun en parlak gökadasıdır. NGC 4123 (ortada), yakındaki NGC 4179 Grubu'ndan bir çubuklu sarmal gökadadır. M61 (sağda), meşhur bir gökadadır ve Başak Kümesi'nin sınırındaki bir gökadalar alt grubunun en parlak üyesidir.

NGC 4030 NGC 4123 M61
NGC 4030 NGC 4123 M61

M104'ün bir resmi aşağıda görülmektedir. "Sombrero Gökadası" olarak anılan çok meşhur bir gökadadır. Bu gökada, merkezinde çok büyük bir şişkinlik bulunan sarmal bir gökadadır. Başak II Gruplarının arasında bulunabilmesine rağmen, aslında bizden 30 milyon ışıkyılı uzaklıkta, ön plandaki bir gökadadır. Yani Başak II gökadalarından 20 milyon ışıkyılı daha öndedir.

M104
M104

Başak II Gruplarındaki Gökadalar

Başak II Gruplarının başlıca gökadaları aşağıda listelenmiştir. Özellikle, farklı uzaklıktaki gökadaların karmaşa yarattığı Başak Kümesi'nin güney kenarında, hangi gökadaların hangi gruplara ait olduğunu belirlemek zor olabilir.

 1       2    3   4   5   6  7   8
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn
        SA    DA
 NGC 4030 Grubu  Uzaklık = 60 milyon ıy
UGC 6970   11 58,8 -01 28  14,7 Sm   1,2  20 1838
NGC 4030   12 00,4 -01 06  11,7 Sbc  3,9  70 1814
UGC 7000   12 01,2 -01 18  14,3 Irr  1,0  20 1847

 NGC 4179 Grubu  Uzaklık = 55 milyon ıy
UGC 7035   12 03,7 +02 38  14,9 Sa   1,3  20 1577
NGC 4116   12 07,6 +02 41  12,6 SBcd  3,5  55 1659
NGC 4123   12 08,2 +02 53  12,3 SBc  4,1  65 1675
NGC 4179   12 12,9 +01 18  11,8 S0   4,2  65 1595

 M61 Grubu    Uzaklık = 55 milyon ıy
NGC 4255   12 18,9 +04 47  13,6 S0   1,3  20 2173
UGC 7387   12 20,3 +04 12  15,1 Scd  1,9  30 2075
M61/NGC 4303 12 21,9 +04 28  10,2 SBbc  6,2 100 1911
NGC 4324   12 23,1 +05 15  12,5 S0   2,8  45 2007
UGC 7522   12 26,0 +03 26  14,5 Sc   2,8  45 1765
NGC 4420   12 27,0 +02 30  12,9 SBc  2,0  30 2029
PGC 40951  12 28,1 +02 55  15,2 Irr  1,0  15 1826
UGC 7612   12 29,0 +02 43  14,8 SBm  2,0  30 1913
NGC 4496A  12 31,7 +03 56  12,1 SBd  3,8  60 2067
NGC 4517A  12 32,5 +00 23  13,1 SBd  3,8  60 1869
IC 3474   12 32,6 +02 40  14,8 Scd  2,2  35 2070
NGC 4527   12 34,1 +02 39  11,5 SBbc  5,9  95 2068
NGC 4533   12 34,4 +02 20  14,6 Scd  2,0  35 2095
NGC 4536   12 34,4 +02 11  11,1 SBbc  7,2 115 2140
UGC 7780   12 36,7 +03 06  15,5 SBd  1,7  25 1777
NGC 4581   12 38,1 +01 29  13,4 E   1,7  30 2139
NGC 4599   12 40,5 +01 12  13,7 Sa   1,7  30 2173
NGC 4632   12 42,5 -00 05  12,6 Sc   2,8  45 2051

 NGC 4753 Grubu  Uzaklık = 55 milyon ıy
UGC 7824   12 39,8 +01 40  15,0 Sm   1,6  25 1561
NGC 4636   12 42,8 +02 41  10,4 E   6,5 105 1393
NGC 4643   12 43,3 +01 59  11,6 S0   3,2  50 1658
UGC 7911   12 44,5 +00 28  13,8 SBm  2,4  40 1515
NGC 4688   12 47,8 +04 20  13,5 SBc  3,7  60 1313
NGC 4691   12 48,2 -03 20  12,0 Sa   3,0  50 1442
UGC 7982   12 49,8 +02 51  14,0 Sbc  3,4  55 1484
NGC 4753   12 52,4 -01 12  11,1 S0   5,5  90 1724
NGC 4771   12 53,4 +01 16  12,9 Sc   3,6  60 1456
NGC 4772   12 53,5 +02 10  12,1 Sa   3,3  55 1366
UGC 8041   12 55,2 +00 07  13,5 SBcd  3,2  50 1666
NGC 4808   12 55,8 +04 18  12,3 Sc   2,4  40 1085
NGC 4845   12 58,0 +01 35  12,1 Sab  5,0  80 1421
NGC 4900   13 00,7 +02 30  12,0 SBc  2,2  35 1288
NGC 4904   13 01,0 -00 02  13,0 SBc  2,1  35 1495

 NGC 4697 Grubu  Uzaklık = 55 milyon ıy
MCG-1-33-1  12 44,1 -05 41  13,1 Sd   3,0  50 1765
MCG-1-33-3  12 45,7 -06 04  13,6 SBm  3,1  50 1809
NGC 4697   12 48,6 -05 48  10,4 E   5,9  95 1569
MCG-1-33-11 12 48,7 -05 15   ?  Irr  1,8  30 1673
NGC 4731   12 51,0 -06 23  12,1 SBc  6,3 100 1825
MCG-1-33-33 12 52,6 -06 17   ?  Irr  2,1  35 1861
NGC 4775   12 53,8 -06 37  12,2 Scd  2,2  35 1896
IC 3908   12 56,7 -07 34  13,5 Scd  2,2  35 1627
UGCA 310   12 57,2 -04 10  14,5 Irr  1,6  25 1865
MCG-1-33-59 12 57,3 -05 21  13,8 Sd   1,7  25 1586
MCG-1-33-61 12 58,8 -06 07  15,0 Sd   1,7  25 1931
NGC 4941   13 04,2 -05 33  12,0 SBab  3,5  55 1433
NGC 4948   13 04,9 -07 57  13,8 SBd  2,1  35 1649
NGC 4948A  13 05,1 -08 10  14,1 SBd  1,4  25 1874
NGC 4951   13 05,1 -06 30  12,6 SBc  3,2  50 1500
MCG-1-33-82 13 05,2 -07 53  16,3 Irr  1,1  20 1444
NGC 4958   13 05,8 -08 01  11,7 S0   4,3  70 1438

 NGC 4699 Grubu  Uzaklık = 55 milyon ıy
NGC 4699   12 49,0 -08 40  10,6 SBb  3,9  60 1759
NGC 4700   12 49,1 -11 25  12,4 SBc  2,9  45 1737
MCG-2-33-15 12 49,4 -10 07  13,2 SBm  3,5  55 1644
NGC 4722   12 51,5 -13 20  13,6 Sa   1,9  30 1640
NGC 4742   12 51,8 -10 27  12,4 E   2,2  35 1607
MCG-2-33-47 12 54,0 -12 07  14,9 Irr  2,0  30 1151
NGC 4781   12 54,4 -10 32  11,7 SBcd  3,3  55 1590
NGC 4790   12 54,9 -10 15  13,3 SBc  1,5  25 1685
NGC 4802   12 55,8 -12 03  12,3 S0   2,5  40 1347
NGC 4818   12 56,8 -08 31  12,1 SBab  3,5  55 1393
MCG-1-33-60 12 57,8 -09 38  13,8 Scd  3,2  50 1813
MCG-2-33-85 13 00,3 -12 21  14,4 Irr  1,8  30 1905

 NGC 4856 Grubu  Uzaklık = 55 milyon ıy
NGC 4856   12 59,4 -15 03  11,5 S0   4,2  65 1668
MCG-2-33-82 13 00,1 -15 22  14,4 Irr  1,3  20 1913
MCG-2-33-88 13 00,7 -15 43   ?  Irr  1,7  30 1706
MCG-3-33-32 13 06,3 -15 31  16,3 Irr  1,6  25 1778
NGC 4984   13 09,0 -15 31  12,2 S0   3,1  50 1522

 NGC 4995 Grubu  Uzaklık = 70 milyon ıy
NGC 4942   13 04,3 -07 39  13,6 SBcd  1,7  35 2073
NGC 4981   13 08,8 -06 47  12,3 SBbc  2,7  55 2000
NGC 4995   13 09,7 -07 50  12,0 SBb  2,5  50 2086
IC 4212   13 12,0 -06 60  16,4 SBc  1,9  40 1801

 NGC 5084 Grubu  Uzaklık = 80 milyon ıy
NGC 5084   13 20,3 -21 50  11,6 S0  10,7 250 2025
NGC 5087   13 20,4 -20 37  12,5 E   2,6  60 2119
ESO 576-50  13 24,7 -19 42  13,3 SBc  3,1  70 2279
NGC 5134   13 25,3 -21 08  12,5 SBb  3,0  70 2053

 Diğer Büyük Başak II Gökadaları:
NGC 4457   12 29,0 +03 34  11,8 Sa   2,8  45 1218
NGC 4487   12 31,1 -08 03  12,2 SBc  3,7  60 1379
NGC 4504   12 32,3 -07 34  12,5 SBc  3,9  60 1338
NGC 4517   12 32,8 +00 07  11,1 Sc  10,2 165 1465
NGC 4546   12 35,5 -03 48  11,6 E   3,2  50 1389
NGC 4586   12 38,5 +04 19  12,6 Sa   3,9  60 1133
NGC 4592   12 39,3 -00 32  12,9 Sd   5,8  90 1409
M104/NGC4594 12 40,0 -11 37  9,1 Sa   8,3  75 1426
NGC 4597   12 40,2 -05 48  13,0 SBm  3,6  60 1380
NGC 4665   12 45,1 +03 03  11,5 S0   4,3  70 1098
NGC 4666   12 45,1 -00 28  11,8 SBc  4,4  70 1850
NGC 4684   12 47,3 -02 44  12,3 S0   2,8  45 1904
NGC 4701   12 49,2 +03 23  12,9 Sc   2,6  40 1050
MCG-3-33-30 13 03,3 -17 25  13,5 Irr  5,6  90 1062
NGC 5054   13 17,0 -16 38  11,9 Sbc  4,8  75 2049
NGC 5170   13 29,8 -17 58  12,1 Sc   8,1 130 1800
NGC 5247   13 38,1 -17 53  11,2 SBbc  5,2  85 1647
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.

Kaynakça:
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies:
    selection of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby
    groups. Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within
    80 Mpc, Astron and Astrophys Supp, 93, 211.
Tully R, (1982), The Local Supercluster, Astrophys J, 257, 389.
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda - Başak II Gruplarından üç gökada. NGC 4536 (solda), M61 Grubu'nda yer alan parlak, sarmal bir gökadadır. NGC 4697 (ortada), NGC 4697 Grubu'nun merkezinde bulunan büyük, parlak, eliptik (oval) bir gökadadır. Bununla birlikte, yüzey parlaklık dalgalanmaları kullanılarak yapılan ölçümler, gökadanın grubun önünde yer alan, ön plandaki bir gökada olabileceğini işaret etmektedir. NGC 4699 (sağda), NGC 4699 Grubu'nun en parlak gökadasıdır.

NGC 4536 NGC 4697 NGC 4699
NGC 4536 NGC 4697 NGC 4699

NGC 5084'ün bir resmi aşağıda görülmektedir. Bu gökada, çapı en az 250 milyon ışıkyılı olan (muhtemelen 300 milyona daha yakın), kocaman bir merceksi (mercimek) gökadadır. NGC 5084, tüm Başak Kümesi içerisindeki en büyük gökadalardan biridir ve bizim gökadamızdan en az 10 kat daha büyüktür.

NGC 5084
NGC 5084

Aşağıda - Başak II Gruplarından üç gökada daha. NGC 4731 (solda), NGC 4697 Grubu'ndaki bir gökadadır. Bu gökada, çok kısa ve çok açık sarmal kolları olan, çubuklu sarmal gökadalara bir örnektir. NGC 4753 (ortada), parlak bir merceksi gökadadır ve Başak Kümesi'nin güney kenarının bir parçasını oluşturan NGC 4753 Grubu'ndaki en parlak gökadadır. Gökadayı parçalara bölen soluk toz şeritleri resimde görülebilmektedir. NGC 4845 (sağda) de NGC 4753 Grubu'nda yer alan bir sarmal gökadadır.

NGC 4731 NGC 4753 NGC 4845
NGC 4731 NGC 4753 NGC 4845

Başak II Gruplarının Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=12s00dk - 13s30dk DA=+5° - -25°
Gökada konsayıları b=275° - 315° e=+40° - +65°
Üstgökada konsayıları B=110° - 140° E=0° - -10°
Gruplara olan uzaklık 55 - 80 milyon ışıkyılı
Büyük gökada sayısı 100
Grupların diğer adı Başak II Bulutu
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri