Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Yontar (Heykeltıraş) Grubu

Heykeltıraş Grubu, Yerel Grup'a en yakın gökadalar grubudur. Çok belirgin bir gökada grubudur, çünkü gökyüzündeki (çıplak gözle görülebilmek için çok sönük olmalarına rağmen) en parlak gökadalardan birçoğu bu gruptadır. Grubun bize en yakın gökadası olan NGC 55, 5 milyon ışıkyıllık uzaklığı ile Yerel Grup'un sınırında yer alır.

Yontar (Heykeltıraş) Grubu

Aşağıda - Heykeltıraş Grubu ile bağlantılı üç gökada. NGC 7793 (solda), küçük bir sarmal gökadadır. NGC 45 (ortada), grubun arkasında yer alıyor olabilen bir diğer küçük sarmal gökadadır. ESO 471-6 (sağda), bu gruptaki en parlak cüce gökadalardan biridir.

NGC 7793 NGC 45 ESO 471-006
NGC 7793 NGC 45 ESO 471-06

NGC 55 gökadasının bir resmi aşağıdadır. Gruptaki önemli gökadalardan bize en yakını olduğundan, grubun görünür büyüklüğü en büyük gökadasıdır. NGC 55, parlak, yandan görünen, birçok yıldız oluşumuna sahne olan düzensiz bir gökadadır.

NGC 55
NGC 55

Heykeltıraş Grubu'ndaki Gökadalar

Aşağıdaki liste, Heykeltıraş Grubu'nun en önemli gökadalarının listesidir. Liste eksiktir, çünkü gökyüzünün bu bölgesinde yer alan cüce gökadaların büyük bir kısmı hiçbir zaman tam olarak incelenememiştir. NGC 253, şüphesiz grubun en baskın gökadasıdır.

 1       2    3   4   5   6  7   8   9
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH  Diğer
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn Adları
        SA    DA
ESO 407-18  23 26,5 -32 23  14,7 Irr  1,5  5 -220 UGCA 438
ESO 471-06  23 43,8 -31 57  13,8 SBm  3,5  10  -12 UGCA 442
NGC 7793   23 57,9 -32 35  9,8 Scd  9,3  35  -48
ESO 293-35  00 06,9 -41 50  16,9 Irr  0,7  2 -126
ESO 349-31  00 08,2 -34 35  15,6 Irr  1,1  5  -48 SclDIG
NGC 45    00 13,9 -23 10  11,4 SBd  7,4  30 +163
NGC 55    00 15,0 -39 12  9,6 SBm  32,4  45 -122
NGC 59    00 15,4 -21 27  13,2 S0   2,3  10  +55
Scl-dE1   00 23,9 -24 42  17,7 E   0,9  2  ?  Sc 22
ESO 294-10  00 26,6 -41 51  15,7 E   1,1  5 -113
IC 1574   00 43,1 -22 15  14,6 Irr  2,1  5  +69 DDO 226
NGC 247   00 47,2 -20 46  9,7 SBcd 21,4  55 -137
NGC 253   00 47,6 -25 18  8,2 SBc  27,5 105  -36
ESO 540-30  00 49,4 -18 05  16,4 Irr  0,9  2  ?  KDG 2
ESO 540-31  00 49,9 -21 01  15,2 Irr  1,7  5  +7 UGCA 15, DDO 6
ESO 540-32  00 50,4 -19 54  16,4 Irr  0,9  2  ? 
NGC 300   00 55,0 -37 42  8,8 Scd  21,9  45  -94
NGC 625   01 35,1 -41 26  11,6 SBm  5,8  15 +195
ESO 245-05  01 45,1 -43 36  13,3 Irr  3,6  10 +214
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.
Sütun 9: Gökadanın diğer adları.

Kaynakça:
Karachentsev I, Grebel E, Sharina M, Dolphin A, Geisler D, Guhathakurta P, Hodge P,
    Karachentseva V, Sarajedini A, Seitzer P, (2003), Distances to nearby
    galaxies in Sculptor, Astron Astrophys, 404, 93.
Jerjen H, Freeman K, Binggeli B (1998), SBF distances to Dwarf Elliptical Galaxies
    in the Sculptor Group. Astron J, 116, 2873.
Cote S, Freeman K, Carignan C, Quinn P, (1997), Discovery of Numerous Dwarf Galaxies
    in the Two Nearest Groups of Galaxies. Astron J, 114, 1313.
Schmidt K, Priebe A, Boller T, (1993), Nearby Galaxies. Astron Nachr, 314, 371.
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda - Heykeltıraş Grubu'nun birbirine çok benzeyen iki gökadası. NGC 247 (solda) ve NGC 300 (sağda), grubun ön tarafına yakın olan, orta büyüklükte iki gökadadır.

NGC 247 NGC 300
NGC 247 NGC 300

Heykeltıraş Grubu'nun en büyük ve en parlak gökadası olan NGC 253'ün bir resmi aşağıdadır. Gökada, "yıldızla dolup taşan" gökadalara bir örnektir. Bunun anlamı, gökadanın yüksek oranda yeni yıldız oluşturmasıdır. Böyle bir süreç, büyük bir ihtimalle sayısız üstnova patlamasıyla tetiklenmiştir.

NGC 253
NGC 253

Aşağıda - Heykeltıraş Grubu'ndan üç cüce gökada. ESO 407-18 (solda), NGC 55 gibi grubun ön kısmında yer alan, bizden yaklaşık 6-7 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan düzensiz bir cüce gökadadır. NGC 59 (ortada), grubun arkasına yakın olan küçük bir eliptik (oval) / merceksi (mercimek) gökadadır. IC 1574 (sağda) de grubun arkasında yer alan, düzensiz bir cüce gökadadır.

ESO 407-018 NGC 59 IC 1574
ESO 407-18 NGC 59 IC 1574

Heykeltıraş Grubu'nun Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=00s30dk DA=-30°
Gökada konsayıları b=0° e=-85°
Üstgökada konsayıları B=265° E=0°
Grubun merkezine olan uzaklık 9 milyon ışıkyılı
Gruptaki büyük gökada sayısı 6
Grubun diğer adları Güney Gökada Kutbu Grubu
NGC 253 Grubu
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri