Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Aslan I Grubu

Aslan I Grubu, birçok parlak gökada içermesinden dolayı çok meşhur bir gökadalar grubudur. Sağda yer alan M96 alt grubu ile solda yer alan M66 alt grubu, aralarındaki NGC 3489 gökadası aracılığı ile birbirlerine bağlıdır.

Aslan I Grubu

Aşağıda - Aslan I Grubu'nun üç parlak gökadası. M95 (solda) ve M96 (ortada), çubuklu sarmal gökada olarak sınıflandırılmışlardır. NGC 3377 (sağda), parlak bir eliptik (oval) gökadadır.

M95 M96 NGC 3377
M95 M96 NGC 3377

Aşağıda - M96 alt grubu ile bağlantılı üç gökada daha. M105 (solda) ve NGC 3384 (ortada) de iki parlak eliptik gökadadır. NGC 3489 (sağda) ise, M96 ve M66 alt grupları arasında yer alan bir merceksi (mercimek) gökadadır (bu gökadalar, eliptik gökadalardan çok daha yayvandırlar).

M105 NGC 3384 NGC 3489
M105 NGC 3384 NGC 3489

Aslan I Grubu'ndaki Gökadalar

Aslan I Grubu'nun başlıca gökadaları aşağıda listelenmiştir. Bu grup, çapı 30 bin ışıkyılının üzerinde olan 12 gökada içerir.

 1       2    3   4   5   6  7   8   9
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH  Diğer
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn Adları
        SA    DA
NGC 3239   10 25,1 +17 10  11,7 Irr  4,5  45 1078
NGC 3299   10 36,4 +12 42  14,1 SBd  1,9  20  977
PGC 31877  10 42,0 +12 20  16,8 S0   0,6  5 1116
M95     10 44,0 +11 42  10,5 SBb  7,6  75 1117 NGC 3351
M96     10 46,8 +11 49  10,1 SBa  7,8  80 1237 NGC 3368
PGC 83339  10 46,9 +13 00  17,3 Irr  1,2  10 1171
NGC 3377A  10 47,4 +14 04  14,3 SBm  1,8  20  905 UGC 5889
PGC 83341  10 47,5 +13 53  17,5 Sc   0,5  5  909
NGC 3377   10 47,7 +13 59  11,1 E   4,4  45 1026
M105     10 47,8 +12 35  10,2 E   5,1  50 1217 NGC 3379
NGC 3384   10 48,3 +12 38  10,8 E   5,4  55 1066
PGC 32348  10 48,9 +14 07  16,1 E?   0,8  10  973
UGC 5923   10 49,1 +06 55  14,1 Sa   0,9  10 1061
NGC 3412   10 50,9 +13 25  11,4 S0   3,7  40 1191
NGC 3489   11 00,3 +13 54  11,1 S0   3,5  35 1031
NGC 3593   11 14,6 +12 49  11,8 S0   5,2  55  969
M65     11 18,9 +13 06  10,2 SBa  9,1  95 1146 NGC 3623
M66     11 20,2 +13 00  9,6 SBb  8,7  90 1066 NGC 3627
NGC 3628   11 20,3 +13 35  10,3 Sb  12,9 130 1184
IC 2787   11 23,3 +13 38  16,0 Sc   0,8  10 1081
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.
Sütun 9: Gökadanın diğer adları.

Kaynakça:
Ferguson H, Sandage A, (1990), Population studies in groups and clusters of galaxies.
    III - A catalog of galaxies in five nearby groups. Astron J, 100, 1.
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies:
    selection of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby
    groups. Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within
    80 Mpc, Astron and Astrophys Supp, 93, 211.
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda - M66 alt grubundan üç gökada. NGC 3593 (solda), ortasında bazı toz şeritleri bulunan bir merceksi gökadadır. M65 (ortada) ve M66 (sağda), iki parlak, çubuklu sarmal gökadadırlar.

NGC 3593 M65 M66
NGC 3593 M65 M66

Aşağıda görülen NGC 3628 gökadasıdır. Bu gökada, yandan görülen sarmal gökadalara mükemmel bir örnektir. Sarmal gökadaların çoğunda olduğu gibi, bu gökadanın diski de karanlık toz bulutlarıyla kaplıdır.

NGC 3628
NGC 3628

Aslan I Grubu'nun Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=11s00dk DA=+13°
Gökada konsayıları b=235° e=+60°
Üstgökada konsayıları B=95° E=-25°
Grubun merkezine olan uzaklık 35 milyon ışıkyılı
Gruptaki büyük gökada sayısı 12
Grubun diğer adları M66 / M96 Grubu
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri