Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Aslan II Grupları

Aslan II Grupları, Başak kümesinin sağ tarafında, 30 milyon ışıkyıllık bir alana yayılmış büyük bir gökadalar topluluğudur. Grup, Başak Üstkümesi'nde önemli bir gökada kümesidir. Aslan II Grupları, kendisi de bu bölgede bulunan ve bize daha yakın olan Aslan I Grubu'nun arkasında yer alır.

Aslan II Grupları

Aşağıda - Aslan II Gruplarından üç gökada. NGC 3169 (solda), bölgedeki en parlak gökadalardan biridir. Şekli çok bozulmuş bir sarmal gökadadır. NGC 3187 (ortada), çok açık sarmal kolları olan bir çubuklu sarmal gökadadır. NGC 3190 (sağda), neredeyse yandan görülen, tipik bir "Sa sınıfı" sarmal gökadadır.

NGC 3169 NGC 3187 NGC 3190
NGC 3169 NGC 3187 NGC 3190

Aşağıda - Aslan II Gruplarından üç gökada daha. NGC 3227 (solda), üzerindeki küçük bir eliptik (oval) gökada olan NGC 3226 ile çarpışmakta olan meşhur bir sarmal gökadadır (NGC 3227, aynı zamanda bir "Seyfert gökadasıdır"). NGC 3254 (ortada) ve NGC 3338 (sağda), iki parlak sarmal gökadadır.

NGC 3227 NGC 3254 NGC 3338
NGC 3227 NGC 3254 NGC 3338

Aslan II Gruplarındaki Gökadalar

Aslan II Gruplarının başlıca gökadaları aşağıda listelenmiştir. Bu grupların çoğu, Yerel Grubumuza kıyasla çok daha zengindir. Buradaki en zengin grup, en az 14 büyük gökada içeren NGC 3607 Grubu'dur.

 1       2    3   4   5   6  7   8
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn
        SA    DA
 NGC 3169 Grubu  Uzaklık = 70 milyon ıy
NGC 3156   10 12,7 +03 08  13,1 S0   1,9  40 1537
NGC 3165   10 13,5 +03 23  14,7 Sm   1,3  25 1673
NGC 3166   10 13,8 +03 25  11,8 Sa   4,4  90 1673
NGC 3169   10 14,2 +03 28  11,1 Sa   4,7  95 1574

 NGC 3190 Grubu  Uzaklık = 80 milyon ıy
NGC 3162   10 13,5 +22 44  12,4 SBc  2,9  65 1604
NGC 3177   10 16,6 +21 07  13,0 Sb   1,5  35 1617
NGC 3185   10 17,6 +21 41  13,0 SBa  1,6  35 1536
NGC 3187   10 17,8 +21 52  14,0 SBc  2,4  55 1885
NGC 3190   10 18,1 +21 50  12,1 Sa   4,3 100 1620
NGC 3193   10 18,4 +21 54  12,0 E   2,0  45 1669
UGC 5574   10 19,7 +22 27  16,3 Sc   1,1  25 1773

 NGC 3227 Grubu  Uzaklık = 75 milyon ıy
NGC 3213   10 21,3 +19 39  14,2 Sbc  1,0  25 1662
NGC 3226   10 23,4 +19 54  12,3 E   2,3  50 1634
NGC 3227   10 23,5 +19 52  11,4 SBa  5,0 110 1469
UGC 5675   10 28,5 +19 34   ?  SBm  1,8  40 1421

 NGC 3254 Grubu  Uzaklık = 75 milyon ıy
NGC 3245A  10 27,0 +28 38  15,4 SBb  3,2  70 1613
NGC 3245   10 27,3 +28 30  11,7 S0   2,1  45 1622
NGC 3254   10 29,3 +29 30  12,6 Sbc  4,3  95 1638
NGC 3265   10 31,1 +28 48  13,8 E   0,9  20 1736
NGC 3277   10 32,9 +28 31  12,6 Sab  2,1  45 1706

 NGC 3338 Grubu  Uzaklık = 70 milyon ıy
NGC 3338   10 42,1 +13 45  12,1 Sc   4,1  85 1636
UGC 5832   10 42,8 +13 28  15,1 SBbc  1,0  20 1552
NGC 3346   10 43,6 +14 52  12,7 SBc  2,7  55 1592
NGC 3389   10 48,5 +12 32  12,4 Sc   2,8  55 1630

 NGC 3370 Grubu  Uzaklık = 65 milyon ıy
NGC 3370   10 47,1 +17 16  12,2 Sc   3,0  55 1610
UGC 5945   10 50,4 +17 34  16,2 Irr  1,2  25 1460
NGC 3443   10 53,0 +17 34  15,1 Scd  2,4  45 1460
NGC 3447   10 53,4 +16 46  14,0 SBm  3,6  70 1399
NGC 3447A  10 53,5 +16 47   ?  Irr  1,5  30 1414
NGC 3454   10 54,5 +17 21  13,8 SBc  1,9  35 1436
NGC 3455   10 54,5 +17 17  13,6 SBb  2,6  50 1436
NGC 3457   10 54,8 +17 37  12,9  ?   0,9  15 1486

 NGC 3396 Grubu  Uzaklık = 95 milyon ıy
NGC 3381   10 48,4 +34 43  12,7 SBb  2,0  55 1900
IC 2604   10 49,4 +32 46  14,6 SBm  1,2  35 1913
NGC 3395   10 49,8 +32 59  12,4 SBc  1,7  45 1899
NGC 3396   10 49,9 +32 59  12,5 SBm  2,7  75 1906
NGC 3424   10 51,8 +32 54  13,1 SBb  2,8  75 1782
NGC 3430   10 52,2 +32 57  12,2 SBc  4,1 115 1864
NGC 3442   10 53,1 +33 55  14,7 Sab  0,6  15 2007

 NGC 3504 Grubu  Uzaklık = 85 milyon ıy
NGC 3380   10 48,2 +28 36  13,5 SBa  1,6  40 1898
UGC 5921   10 49,2 +27 56  15,2 SBd  1,7  40 1703
NGC 3400   10 50,8 +28 28  14,1 SBa  1,3  35 1711
NGC 3414   10 51,3 +27 59  12,1 S0   3,2  80 1821
NGC 3418   10 51,4 +28 07  14,4 S0   1,1  30 1560
NGC 3451   10 54,4 +27 14  13,4 SBcd  1,7  40 1634
NGC 3504   11 03,2 +27 58  11,8 SBab  2,6  65 1837
NGC 3512   11 04,0 +28 02  13,0 SBc  1,7  40 1674

 NGC 3607 Grubu  Uzaklık = 70 milyon ıy
UGC 6112   11 02,6 +16 44  15,4 Scd  2,2  45 1368
NGC 3501   11 02,8 +17 59  13,7 Sc   3,5  70 1462
NGC 3507   11 03,4 +18 08  11,8 SBb  3,2  65 1307
UGC 6171   11 07,2 +18 34  15,4 Irr  2,2  45 1520
NGC 3592   11 14,5 +17 16  14,3 Sc   1,9  40 1632
NGC 3607   11 16,9 +18 03  10,9 E   4,6  95 1246
NGC 3608   11 17,0 +18 09  11,7 E   3,2  65 1445
NGC 3626   11 20,1 +18 21  11,9 S0   3,2  65 1817
NGC 3655   11 22,9 +16 35  12,3 Sc   1,5  30 1813
NGC 3659   11 23,8 +17 49  13,5 SBd  2,2  45 1613
NGC 3681   11 26,5 +16 52  12,2 SBbc  2,5  50 1571
NGC 3684   11 27,2 +17 02  12,3 Sbc  3,2  65 1494
NGC 3686   11 27,7 +17 13  12,0 SBbc  3,0  60 1486
NGC 3691   11 28,2 +16 55  12,9 SBb  1,4  30 1416

 NGC 3640 Grubu  Uzaklık = 85 milyon ıy
NGC 3630   11 20,3 +02 58  13,4 S0   1,9  50 1838
NGC 3640   11 21,1 +03 14  11,3 E   4,5 110 1662
NGC 3664   11 24,4 +03 20  13,6 SBm  1,5  40 1736

 NGC 3813 Grubu  Uzaklık = 90 milyon ıy
NGC 3755   11 36,6 +36 25  13,7 SBc  3,5  95 1837
UGC 6603   11 38,0 +35 12  14,8 SBc  2,2  60 1904
NGC 3813   11 41,3 +36 33  12,3 Sb   2,0  50 1730

 Diğer Büyük Aslan II Gökadaları:
NGC 3098   10 02,3 +24 43  12,9 S0   2,2  50 1608
UGC 5633   10 24,7 +14 45  14,4 SBd  2,8  60 1711
UGC 5708   10 31,2 +04 28  14,2 Scd  3,5  75 1522
NGC 3279   10 34,7 +11 12  13,9 Sc   2,8  60 1732
NGC 3287   10 34,8 +21 39  12,7 SBd  2,0  45 1618
NGC 3294   10 36,3 +37 19  12,2 Sc   3,5  75 1840
NGC 3301   10 36,9 +21 53  12,3 S0   3,5  75 1648
NGC 3365   10 46,2 +01 49  13,2 Sc   4,4  95 1339
NGC 3423   10 51,2 +05 50  11,6 Sc   3,9  85 1360
NGC 3437   10 52,6 +22 56  13,1 SBc  2,5  55 1595
NGC 3485   11 00,0 +14 50  12,6 SBb  2,3  50 1770
NGC 3495   11 01,3 +03 38  12,5 Sc   4,9 105 1487
NGC 3547   11 09,9 +10 43  13,2 Sb   2,0  45 1938
NGC 3596   11 15,1 +14 47  11,9 SBc  4,1  90 1527
NGC 3666   11 24,4 +11 21  12,7 SBc  4,5  95 1405
NGC 3705   11 30,1 +09 17  11,8 SBab  4,6 100 1364
NGC 3810   11 41,0 +11 28  11,5 Sc   3,9  85 1335
UGC 6670   11 42,5 +18 20  13,9 Irr  2,5  55 1248
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.
Sütun 9: Gökadanın diğer adları.

Kaynakça:
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies:
    selection of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby
    groups. Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within
    80 Mpc, Astron and Astrophys Supp, 93, 211.
Tully R, (1982), The Local Supercluster, Astrophys J, 257, 389.
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda - Aslan II Gruplarından üç gökada. NGC 3414 (solda), yandan, büyük bir yıldız aylasıyla çevrelenmiş küçük diski görülen, bir merceksi (mercimek) gökadadır. NGC 3430 (ortada), bu bölgede bulunabilen parlak sarmal gökadalardan bir diğeridir. NGC 3447 (sağda) büyük, düzensiz bir gökadadır. Onun solunda görülebilen daha küçük düzensiz gökada, NGC 3447A'dır.

NGC 3414 NGC 3430 NGC 3447
NGC 3414 NGC 3430 NGC 3447

Aşağıda - Aslan II Gruplarından üç gökada daha. NGC 3607 (solda), büyük bir eliptik gökadadır ve Aslan II Grupları içerisindeki en parlak gökadadır. NGC 3664 (ortada), merkez çubuğu ve tek sarmal koluyla, düzensiz bir gökadadır. NGC 3686 (sağda), bir çubuklu sarmal gökadadır.

NGC 3607 NGC 3664 NGC 3686
NGC 3607 NGC 3664 NGC 3686

Aslan II Gruplarının Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=10s00dk - 11s40dk DA=0° - +35°
Gökada konsayıları b=180° - 260° e=+40° - +75°
Üstgökada konsayıları B=70° - 110° E=-5° - -40°
Gruplara olan uzaklık 65 - 95 milyon ışıkyılı
Büyük gökada sayısı 110
Grupların diğer adı Aslan II Bulutu
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri