Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Köpekler II Grubu

Köpekler II Grubu, 30 milyon ışıkyılı uzaklıkta, Avköpekleri Takımyıldızı'nda göze çarpan bir gökada kümesidir ve büyük M106 gökadasını içerir. Bu grup, Köpekler I Grubu'nun hemen arkasında yer alır ve gökyüzünün bu kısmında, en sonunda 50 milyon ışıkyılı ötedeki büyük Başak Kümesi'ne bağlanan birçok gökada grubu bulunur.

Köpekler II Grubu

Aşağıda - Köpekler II Grubu'nun üç gökadası. NGC 4096 (solda) ve NGC 4144 (ortada), farklı açılardan görülen, birbirine çok benzer iki sarmal gökadadır. NGC 4242 (sağda), merkez çubuğu ve çok hafif sarmal yapı işaretleri olan düzensiz bir gökadadır.

NGC 4096 NGC 4144 NGC 4242
NGC 4096 NGC 4144 NGC 4242

Köpekler II Grubu'ndaki Gökadalar

Köpekler II Grubu'nun başlıca gökadaları aşağıda listelenmiştir. Köpekler II Grubu, Köpekler I Grubu'nun hemen arasında yer alır ve hangi gökadanın, hangi gruba ait olduğunu belirlemek çok zordur. İki grup, büyük bir ihtimalle bağlantılıdır, bu yüzden kesin bir sınır biraz keyfi olabilir.

 1       2    3   4   5   6  7   8   9
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH  Diğer
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn Adları
        SA    DA
NGC 4096   12 06,0 +47 29  11,5 SBc  6,5  55  770
NGC 4144   12 10,0 +46 27  12,2 SBc  6,0  55  481
UGC 7267   12 15,4 +51 22  15,3 Sd   1,7  15  660
UGC 7271   12 15,6 +43 26  15,5 Sc   1,6  15  772
UGC 7298   12 16,5 +52 13  17?  Irr  1,3  10  354
UGC 7320   12 17,5 +44 49   ?  Sd   0,9  10  740
NGC 4242   12 17,5 +45 37  11,7 SBm  4,8  40  733
NGC 4248   12 17,8 +47 25  13,4 SBb  2,4  20  693
M106     12 19,0 +47 18  9,1 SBb  17,0 150  656 NGC 4258
UGC 7356   12 19,2 +47 05  15,8 Irr  0,9  10  480
NGC 4288   12 20,6 +46 18  13,4 SBc  2,2  20  746
UGC 7408   12 21,3 +45 49  13,4 Irr  2,6  20  675 DDO 120
UGC 7599   12 28,5 +37 14  14,9 Sm   1,9  15  527 DDO 127
UGC 7608   12 28,8 +43 14  13,7 Irr  3,5  30  760 DDO 129
NGC 4460   12 28,8 +44 52  12,8 S0   4,1  35  711
UGC 7639   12 29,9 +47 32  14,5 Irr  2,4  20  585
KK151    12 30,4 +42 54  16,5 Sc   1,1  10  660 PGC 41314
NGC 4485   12 30,5 +41 42  12,5 Irr  2,4  20  725
NGC 4490   12 30,6 +41 38  10,6 SBc  6,3  55  809
UGC 7678   12 32,0 +39 50  16,1 SB?  0,9  10  921
UGC 7690   12 32,4 +42 42  13,4 Irr  1,6  15  762
UGC 7699   12 32,8 +37 37  13,6 SBc  3,8  35  743
UGC 7719   12 34,0 +39 01  15,3 Sd   1,9  15  920
UGC 7751   12 35,1 +41 03  17,6 Irr  0,7  5  835
UGC 7774   12 36,4 +40 00  15,0 Sc   3,0  25  758
UGC 7827   12 39,7 +44 51  17?  Irr  1,2  10  765
NGC 4618   12 41,6 +41 09  11,4 SBd  4,4  40  771
NGC 4625   12 41,9 +41 16  13,1 SBm  2,1  20  837
UGC 7949   12 47,0 +36 29  15,1 Irr  1,9  15  578 DDO 147
NGC 4707   12 48,4 +51 10  13,4 Sm   2,2  20  646
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.
Sütun 9: Gökadanın diğer adları.

Kaynakça:
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies:
    selection of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby
    groups. Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within
    80 Mpc, Astron and Astrophys Supp, 93, 211.
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda - Köpekler II Grubu'ndan üç gökada daha. NGC 4288 (solda), küçük bir çubuklu sarmal gökadadır. NGC 4460 (ortada), neredeyse tam olarak yandan görünümüyle, mükemmel bir merceksi gökada (mercek/mercimek biçimli) örneğidir. NGC 4490 (sağda), üzerindeki yoldaşı NGC 4485'le yaşadığı yakın geçiş nedeni ile şekli bozulmuş, sarmal bir gökadadır.

NGC 4288 NGC 4460 NGC 4490
NGC 4288 NGC 4460 NGC 4490

Aşağıda görülen M106 gökadasıdır. Büyük bir ihtimalle grubun önünde yer almasına rağmen, Köpekler II Grubu'nun en büyük gökadasıdır. Gökada, ölçek olarak Andromeda (Zincirli Prenses) Gökadası 'na benzer. M106, parlak iç bölgesi ve çok daha soluk dış sarmal kollarıyla dikkate değer.

M106
M106

Aşağıda - Köpekler II Grubu'ndan üç gökada daha. UGC 7699 (solda), küçük bir çubuklu sarmal gökadadır. NGC 4618 (ortada) ve NGC 4625 (sağda), tek kollu sarmal gökadalardır. Bu iki gökada yakın arkadaştırlar ve öyle görünüyor ki son zamanlarda yaşanan yakın bir geçiş, her iki gökadayı da birbirlerine çok benzer bir görünüşte bıraktı.

UGC 7699 NGC 4618 NGC 4625
UGC 7699 NGC 4618 NGC 4625

Köpekler II Grubu'nun Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=12s30dk DA=+43°
Gökada konsayıları b=135° e=+75°
Üstgökada konsayıları B=75° E=+5°
Grubun merkezine olan uzaklık 30 milyon ışıkyılı
Gruptaki büyük gökada sayısı 9
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri