Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

1 Milyar Işıkyılı İçerisindeki Evren
Komşu Üstkümeler

Komşu Üstkümeler
Yaklaştır Ana Sayfa Uzaklaştır
* 1 milyar ışıkyılı içerisindeki üstküme sayısı : 100
* 1 milyar ışıkyılı içerisindeki gökada grubu sayısı : 240 bin
* 1 milyar ışıkyılı içerisindeki büyük gökada sayısı : 3 milyon
* 1 milyar ışıkyılı içerisindeki cüce gökada sayısı : 60 milyon
* 1 milyar ışıkyılı içerisindeki yıldız sayısı : 250.000 trilyon

Harita Hakkında

Gökadalar ve gökada kümeleri evrende eşit bir biçimde dağılmamışlardır. Bunun yerine, aralarına içinde yalnızca birkaç gökadanın var olduğu büyük boşlukların serpiştirildiği, çok büyük kümeler, gökada tabakaları ve gökada duvarları biçiminde bir araya toplanmışlardır. Yukarıdaki harita, bu üstkümelerden, bizim gökadamızın da küçücük bir üyesi olduğu minik Başak Üstkümesi de dahil birçoğunu göstermektedir. Haritanın tamamı, görülebilen evrenin yaklaşık %7'sini göstermektedir.

Ek Haritalar
En Yakın Üstkümelerin Haritası Bu harita, yukarıdaki haritanın merkez bölgesine yakından bakan, 500 milyon ışıkyılı içerisindeki en yakın üstkümeleri, duvarları ve boşlukları gösteren bir haritadır.
Bilgi ve Kataloglar
En Yakın Üstkümelerin Listesi Üstkümeler, evrendeki en büyük yapılardan bazılarıdır. Bu liste, 1 milyar ışıkyılı içerisinde yer alan, bilinen en önemli üstkümelerin çoğunu kapsamaktadır.

Yakın Bazı Üstkümeler ile İlgili Bilgiler

Suyılanı Üstkümesi
Suyılanı Üstkümesi Boyut ve biçim olarak Başak Üstkümesi'ne çok benzeyen yakın bir üstkümedir. Suyılanı Üstkümesi'nin hakim üyesi, George Abell'in zengin gökada kümeleri kataloğunda yer alan yakın kümelerden biri olan A1060 gökada kümesidir.
Erboğa Üstkümesi
Erboğa Üstkümesi En yakın büyük üstkümedir. Erboğa Üstkümesi, A3526, A3565, A3574 ve A3581 adlı dört zengin gökada kümesi ile yüzlerce daha küçük gökada gruplarını içeren uzun bir üstkümedir. A3526, bunların içinde en baskın olanıdır ve 140 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alır. Büyük bir uzaklıktan bakıldığında, Başak ve Suyılanı üstkümeleri, Erboğa Üstkümesi'nin ekleri gibi gözükebilir. Erboğa Üstkümesi, bizim gökadamız ile diğerlerinin hareketlerini etkileyen büyük bir madde topluluğu olan "Büyük Cazibe"nin yakınında yer almaktadır. Bu bölge, kendi gökadamızın düzlemi nedeniyle gözlerden uzak kalmaktadır. Ancak yüksek bir ihtimalle büyük A3627 Kümesi bu durumdan fazlasıyla sorumludur.
Kahraman-Balıklar Üstkümesi
Kahraman-Balıklar Üstkümesi Çok dikkat çeken bir üstkümedir. Bu üstküme, A262, A347 ve A426 isimli üç verimli kümenin etrafına saçılmış büyük bir gökada kümeleri tabakasıdır. A426, binlerce gökadayı içeren çok yoğun bir kümedir.
Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi
Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi Erboğa Üstkümesi'ni ve büyük bir ihtimalle Başak Üstkümesi'ni çevreleyen uzun bir gökada duvarının bir ucunu oluşturan oldukça zayıf bir üstkümedir. Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi, A3656, A3698 ve A3742 isimli üç zengin gökada kümesini içerir.
Saç Üstkümesi
Saç Üstkümesi 300 milyon ışıkyılı uzaklıkta, küçük fakat çok ünlü bir üstkümedir. İçlerinde binlerce gökada barındıran, A1367 ve A1656 isimli iki çok zengin gökada kümesi burada yer almaktadır. A1656, Saç Kümesi olarak tanınan çok ünlü bir kümedir. Fritz Zwicky evrendeki kara maddenin miktarını belirleyebilmek amacıyla, 1933 gibi eski bir tarihte bu kümenin içinde yer alan gökadaların hareketlerini incelemiştir. Saç Üstkümesi, bir ucu Herkül Üstkümesi'nde sona eren, yüz milyonlarca ışıkyıllık bir alanı kaplayan ve çok uzun bir gökada zinciri olan "Büyük Duvar"ın tam ortasında yer almaktadır. Fark edilen ilk gökada duvarıydı ama şu anda çok daha fazlası bilinmektedir.
Yontar (Heykeltıraş) Üstkümesi
Yontar Üstkümesi Yontar (Heykeltıraş) ve Ankakuşu Takımyıldızı bölgelerinde bulunan iki üstküme, uzayda 1 milyar ışıkyıllık bir alanı kaplayan, binlerce gökada grubundan oluşan çok uzun bir duvarın yerini gösterir. Bu duvar büyük bir ihtimalle, yakınlardaki gökada duvarlarının en uzunudur.
Herkül Üstkümesi
Herkül Üstkümesi Burada, iki ünlü ve dikkat çekici üstküme yer almaktadır. Daha küçük ve daha yakın olanı büyük bir ihtimalle en ünlüsüdür ve birbirine çok yakın duran A2197 ve A2199 isimli iki zengin kümenin hakimiyetindedir. Bu üstküme 400 milyon ışıkyılı uzakta yer almaktadır. İkinci üstküme birazcık daha ötede, 500 milyon ışıkyılı uzaklıktadır, fakat çok daha büyüktür ve yüzlerce küçük gökada kümesinin etrafına serpiştirilmiş birçok zengin gökada kümesi içermektedir.
Aslan Üstkümesi
Aslan Üstkümesi 450 milyon ışıkyılı uzaklıkta, Aslan ve Büyükayı takımyıldızlarının sınırında yer alan birkaç büyük gökada kümesi, bir başka büyük üstkümenin yerini gösterir. Buradaki hakim kümeler A1185 ve A1228'dir.
Shapley Üstkümesi
Shapley Üstkümesi Çok ünlü bir üstkümedir. 1989'da keşfedilmesine rağmen, üstkümeye 1930'larda gökyüzünün bu bölgesinde gökada fazlalığını ilk ilan eden Harlow Shapley'in adı verilmiştir. Shapley Üstkümesi büyük bir üstkümedir ve üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Bilinen en büyük üstküme olmasa da en yoğunlardan biri olduğu kesindir. Biri 500 milyon ışıkyılında ve daha büyüğü 650 milyon ışıkyılında olmak üzere, iki ana toplanma bölgesi vardır. Üstkümede yer alan binlerce gökada grubunun arasında, bilinen en zengin üç gökada kümesi A3558, A3559 ve A3560 dahil olmak üzere, en azından yirmi zengin küme bulunmaktadır.
Balıklar-Balina Üstkümesi
Balıklar-Balina Üstkümesi Burası, 1986 yılında Brent Tully'nin farkına vardığı, 800 milyon ışıkyılının üzerinde uzaklığa sahip, önemli birkaç üstküme içeren bir bölgedir. Bölgede, yüz milyonlarca ışıkyılı uzunluğunda duvarlar oluşturan çok büyük birkaç üstküme bulunmaktadır.
Çoban Üstkümesi
Çoban Üstkümesi Çoban Takımyıldızı'nda, 800 milyon ışıkyılı uzaklıkta birkaç önemli üstküme yer almaktadır; ancak gökyüzünün bu bölgesi üstkümelerin yanında yer alan büyük Çoban Boşluğu nedeniyle daha ünlüdür. Bu boşluğun genişliği 300 milyon ışıkyılıdır. Boşlukta önemli gökada kümeleri bulunmamaktadır, ancak bazı tek gökadalar görüldüğünden tamamen boş da değildir.
Saat Üstkümesi
Saat Üstkümesi 900 milyon ışıkyılı uzaklıkta, kocaman bir üstkümedir. Shapley Üstkümesi kadar yoğun değildir, ancak yaklaşık yarım milyar ışıkyıllık bir alana saçılmış, kendisini bilinen en büyük üstküme yapan çok miktarda zengin gökada kümesine sahiptir. Burası, Harlow Shapley'in gökada fazlalığı olduğunu ilan ettiği bir diğer gökyüzü bölgesidir. Göğün bu kısmı üzerinde yapılan araştırmalar, 600 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve Saat Üstkümesi'nin önünde duran daha küçük bir üstkümenin varlığını da ortaya çıkarmıştır. Saat Üstkümesi, bazen gökbilim dergilerinde "Saat-Ağcık Üstkümesi" olarak yer alır.
Kuzeytacı Üstkümesi
Kuzeytacı Üstkümesi Meşhur üstkümelerin en uzak olanı. Bu küçük takımyıldızda büyük miktarda zengin gökada kümeleri bulunduğu uzun zamandır bilinmekteydi. A2065 büyük ihtimalle bu bölgede hakim kümedir; ancak orada yine zengin olan 9-10 tane daha başka küme bulunmaktadır. Üstküme bizden 1 milyar ışıkyılı uzaklıktadır.
En Parlak 60.000 Gökada

En parlak 60.000 gökadanın tüm gökyüzü haritası, gökadaların nasıl yığınlar halinde bir araya gelerek büyük üstküme yapıları oluşturduklarını göstermektedir. Yalnızca en yakın üstkümeler belirgin olsalar da büyük üstkümelerin bazıları haritada belirtilmiştir. Bu gökadalardan yalnızca dördü çıplak gözle görülebilmektedir. Haritada görülen geniş, yuvarlak, koyu renk kuşak kendi gökadamızın düzlemidir. Önde bulunan bütün o gaz, toz ve yıldızlar nedeniyle uzak gökadaları görmek zorlaşmaktadır.


Ana Sayfa

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri