Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

200 Milyon Işıkyılı İçerisindeki Evren

Aşağıdaki harita, 200 milyon ışıkyılı içerisindeki gökadaların dağılımını gösterir. Harita, Başak Üstkümesi civarındaki bölgeyi göstermektedir. Bu bölgedeki baskın üstküme, Başak Üstkümesi'nden uzağa doğru yayıldığı görülen Erboğa Üstkümesi'dir. Haritada üstkümenin yalnızca bize yakın yarısı gözükmekle birlikte, Erboğa Üstkümesi adını büyük Erboğa Kümesi'nden (A3526) almaktadır. Başak Üstkümesi'nin altında, adını büyük Suyılanı Kümesi'nden (A1060) alan Suyılanı Üstkümesi yer almaktadır. Haritanın sol tarafında, büyük bölümü bu haritanın 200 milyon ışıkyıllık sınırının dışında kalan Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi'nin bize en yakın gökada gruplarından bazıları yer almaktadır. İyi bilinen birkaç boşluk da harita üzerinde işaretlenmiştir. Yakınlarda bulunan boşlukların hiçbirisi evrendeki ölçülere göre büyük olmasa da, bu bölgeler çok az gökadanın bulunduğu yerlerdir. Bu haritanın baskı açısından kolaylık sağlayabilecek negatif sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yakınlardaki Üstkümeler

200 Milyon Işıkyılı İçerisindeki Önemli Gruplar ve Gökada Kümeleri

Aşağıdaki liste, 200 milyon ışıkyılı içerisinde yer alan büyük grupların ve gökada kümelerinin çoğunu kapsar. Listedeki üç baskın küme Başak, Erboğa ve Suyılanı kümeleridir. Çok zengin gibi görünmese de, bölgede bir Abell kümesi daha bulunmaktadır (A3565).

  1        2   3   4   5   6    7   8    9
Katalog        Eşlek   Üstgökada  Gökada  YH  Uzaklık Üstkümesi
Adı        Konsayıları Konsayıları Sayısı (km/s) (mıy)
          SA   DA   B°  E°
Başak I      12 30 +11,5 103,7 -2,8  100   960   50  Başak
Büyükayı S    12 05 +45,0  70,2 +2,5  15   890   55  Başak
Büyükayı N    11 50 +52,0  62,7 +2,7  20  1060   60  Başak
Ocak I      03 35 -35,0 263,3 -41,5  40  1420   60  
Irmak       03 36 -22,0 280,8 -42,7  30  1550   70  
NGC4697      12 55 -06,6 122,8 -1,8  15  1200   70  Başak
Pupa       08 00 -27,0 155,9 -71,2  40  2100   95  
Başak M      12 24 +14,0 100,9 -3,5  20  2240  105  Başak
Başak W      12 20 +06,0 108,3 -6,7  20  2290  105  Başak
NGC5676/IC1029  14 33 +49,7  68,1 +27,7  15  2340  110  
NGC5044      13 15 -16,5 133,7 +0,2  15  2510  115  
NGC5371      13 52 +40,5  78,5 +20,9  20  2540  120  
NGC3557      11 10 -37,5 151,1 -30,2  15  2660  125  Suyılanı
NGC7172/IC5156  22 02 -32,5 248,8 +24,3  15  2660  125  Tavuskuşu-Hintli
Pompa       10 30 -34,5 148,3 -38,5  30  2830  130  Suyılanı
Dürbün      20 10 -48,3 220,0 +23,8  15  2840  130  Tavuskuşu-Hintli
Erboğa/A3526   12 45 -41,0 156,0 -12,1  100  2990  140  Erboğa
ESO507-25     12 51 -26,5 141,9 -7,8  20  3040  140  Erboğa
NGC6753/IC4837A  19 10 -56,0 208,7 +18,2  25  3100  145  Tavuskuşu-Hintli
NGC5011/5090   13 15 -43,5 159,7 -7,2  20  3180  150  Erboğa
NGC3801/3800   11 41 +17,5  94,1 -12,1  20  3230  150  
IC5250/NGC7329  22 47 -65,0 227,5 -1,7  15  3230  150  Tavuskuşu-Hintli
Suyılanı/A1060  10 37 -27,5 139,3 -37,5  100  3360  155  Suyılanı
A3565       13 34 -33,6 151,3 -0,8  40  3590  165  Erboğa
Tavuskuşu/NGC6876 20 18 -70,9 213,2 +2,4  20  3820  180  Tavuskuşu-Hintli
Kantlıat     23 20 +08,5 298,6 +25,1  30  3840  180  
NGC6769/IC4845  19 19 -60,6 209,5 +13,5  30  4020  185  Tavuskuşu-Hintli
NGC5419/5488   14 06 -33,7 153,7 +5,4  30  4030  190  Erboğa
NGC5152      13 27 -29,7 147,1 -1,0  20  4040  190  Erboğa
NGC1417      03 45 -04,6 305,0 -42,0  25  4050  190  
Yengeç      08 19 +21,5  56,0 -47,5  30  4250  200  
NGC4709      12 49 -41,0 156,1 -11,3  40  4310  200  Erboğa
Sütun 1: Kümenin yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Üstgökada boylamı.
Sütun 5: Üstgökada enlemi.
Sütun 6: Kümedeki büyük gökadaların sayısı. Bu sayı kabaca bir tahmindir.
Sütun 7: Kümenin yavaşlama hızı.
Sütun 8: Kümenin milyon ışıkyılı cinsinden tahmini uzaklığı.
Sütun 9: Kümenin dahil olduğu üstküme.

Kaynakça:
Fouque P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within 
     80 Mpc, Astron Astrophys Supp, 93, 211.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby groups.
     Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies: selection
     of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.

Pupa ve Yengeç Kümeleri Üzerine Bir Not

Pupa Kümesi ile ilgili birçok belirsizlik bulunmaktadır. Bu küme, gökadamız düzleminin tam arkasında bulunmakta, bu nedenle de ciddi biçimde örtülmektedir. Bu bölgede gökadalar bulunduğu kesin olmakla beraber, burada gerçekten bir küme olup olmadığı bile kesin değildir. Eğer Pupa Kümesi gerçek bir küme ise, büyüklüğü muhtemelen Ocak Kümesi ile aynıdır ve 100 milyon ışıkyılından biraz daha yakında yer almaktadır.

Diğer taraftan, Yengeç Kümesi büyük bir ihtimalle hiç mevcut değildir. Bu bölgedeki gökadaların dikkatlice incelenmesi, kümenin muhtemelen birbirine çok yakın duran birkaç küçük gökada grubundan oluştuğunu göstermiştir.

Tavuskuşu Kümesi Kanatlıat Kümesi
İki ünlü gökada grubu. Tavuskuşu (NGC 6876) Kümesi (solda), küçük bir gökadalar grubudur. Kanatlıat Kümesi (sağda), daha büyük bir alana yayılsa da, benzer sayıda gökada içerir. Her iki gökada grubu da, bizden 180 milyon ışıkyılı uzaklıktadır.
Basak Üstkümesi Basak Üstkümesi Sayfasina Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri