Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Başak III Grupları

Başak III Grupları, Başak Kümesi'nin sol tarafında çok belirgin bir gökada grupları çizgisi oluşturur. Başak Kümesi'nin yerçekimsel gücü, bu gruplar topluluğunu uzayda 40 milyon ışıkyıllık bir alana yayılan uzun bir gökadalar zinciri haline getirmiştir.

Başak III Grupları

Aşağıda - Başak III Gruplarından üç gökada. NGC 5248 (solda), sarmal bir gökadadır ve bölgedeki en parlak gökadalardan biridir. NGC 5363 (ortada), ortasından soluk bir toz şeridi geçen bir merceksi (mercimek) gökadadır. NGC 5364 (sağda), çok uzun sarmal kolları olan bir sarmal gökadadır.

NGC 5248 NGC 5363 NGC 5364
NGC 5248 NGC 5363 NGC 5364

Başak III Gruplarındaki Gökadalar

Başlıca Başak III Grupları aşağıda listelenmiştir. Buradaki en büyük grup, NGC 5638 Grubu'nun yanında yer alan NGC 5746 Grubu'dur ve her iki grup, 20 önemli gökada içeren tek bir büyük grup olarak kabul edilebilir.

 1       2    3   4   5   6  7   8
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn
        SA    DA
 NGC 5248 Grubu  Uzaklık = 65 milyon ıy
UGC 8575   13 35,8 +08 58  15,2 Irr  2,6  50 1448
UGC 8614   13 37,4 +07 39  13,2 Irr  3,5  65 1339
NGC 5248   13 37,5 +08 53  11,0 SBbc  5,6 105 1437
                        
 NGC 5364 Grubu  Uzaklık = 70 milyon ıy
NGC 5300   13 48,3 +03 57  12,7 SBc  3,5  70 1452
NGC 5348   13 54,2 +05 14  14,1 SBbc  3,5  70 1723
NGC 5356   13 55,0 +05 20  13,3 SBbc  2,9  60 1647
NGC 5360   13 55,6 +04 59  14,9 Sa   1,3  25 1444
NGC 5363   13 56,1 +05 15  11,0 S0   4,9 100 1407
NGC 5364   13 56,2 +05 01  11,4 Sbc  6,0 125 1511

 NGC 5506 Grubu  Uzaklık = 85 milyon ıy
IC 976    14 08,7 -01 10  14,3 S0   1,5  40 1794
UGC 9057   14 10,2 -02 35  14,3 SBcd  2,9  70 1840
NGC 5496   14 11,6 -01 09  13,7 SBcd  4,4 110 1801
NGC 5506   14 13,2 -03 12  12,9 Sa   2,6  65 2075
NGC 5507   14 13,3 -03 09  13,5 S0   1,6  40 2247

 NGC 5566 Grubu  Uzaklık = 80 milyon ıy
NGC 5560   14 20,1 +04 00  13,2 SBb  3,5  85 1975
NGC 5566   14 20,3 +03 56  11,4 SBab  6,6 155 1753
NGC 5569   14 20,5 +03 59  15,4 SBc  1,4  35 2019
NGC 5574   14 20,9 +03 14  13,5 E   1,4  35 1902
NGC 5576   14 21,1 +03 16  12,0 E   2,9  65 1732
NGC 5577   14 21,2 +03 26  13,7 Sbc  3,1  70 1733
UGC 9215   14 23,5 +01 44  13,5 SBc  2,2  50 1634

 NGC 5638 Grubu  Uzaklık = 85 milyon ıy
NGC 5636   14 29,7 +03 16  14,5 SBa  1,4  35 1913
NGC 5638   14 29,7 +03 14  12,4 E   2,1  55 1904
UGC 9310   14 30,0 +03 13  15,0 Sd   2,0  50 2086
IC 1024   14 31,5 +03 00  14,6 S0   1,3  30 1689
NGC 5668   14 33,4 +04 27  12,5 Scd  2,8  70 1815
UGC 9380   14 34,6 +04 16  15,0 Irr  1,9  45 1923

 NGC 5746 Grubu  Uzaklık = 85 milyon ıy
UGC 9299   14 29,6 -00 01  14,6 SBcd  1,8  45 1782
NGC 5658   14 32,5 +00 18  15,2 S0   1,4  35 1908
NGC 5690   14 37,7 +02 17  12,7 Sc   3,3  80 1981
NGC 5691   14 37,9 -00 24  13,1 SBa  1,9  45 2101
NGC 5692   14 38,3 +03 25  13,1 S?   0,9  20 1808
NGC 5705   14 39,8 -00 43  14,4 SBcd  2,1  55 1989
NGC 5713   14 40,2 -00 17  12,1 SBbc  2,8  70 2114
NGC 5719   14 40,9 -00 19  13,3 SBab  3,1  75 1968
NGC 5725   14 41,0 +02 11  14,7 SBcd  1,0  25 1852
UGC 9469   14 41,7 -10 48  15,8 Irr  1,6  40 2062
UGC 9482   14 42,8 +00 40  16,0 Scd  1,2  30 2025
NGC 5740   14 44,4 +01 41  12,7 SBb  2,6  65 1791
NGC 5746   14 44,9 +01 57  11,4 SBb  6,9 170 1940
NGC 5750   14 46,2 -00 13  12,6 Sa   2,9  70 1905

 NGC 5775 Grubu  Uzaklık = 75 milyon ıy
IC 1066   14 53,0 +03 18  14,6 Sbc  1,2  25 1785
IC 1067   14 53,1 +03 20  13,3 SBb  2,0  45 1786
NGC 5770   14 53,2 +03 58  13,7 S0   1,3  25 1664
NGC 5774   14 53,7 +03 35  13,2 SBcd  2,8  60 1773
NGC 5775   14 54,0 +03 33  12,4 SBc  3,8  85 1883

 NGC 5846 Grubu  Uzaklık = 85 milyon ıy
NGC 5813   15 01,2 +01 42  11,6 E   4,2 105 2139
NGC 5831   15 04,1 +01 13  12,5 E   2,2  55 1857
NGC 5846   15 06,5 +01 36  11,1 E   3,8  95 2003
NGC 5846A  15 06,5 +01 36  13,0 E   0,5  10 2344
NGC 5854   15 07,8 +02 34  12,7 S0   2,7  65 1877
NGC 5864   15 09,6 +03 03  12,6 S0   2,5  60 2025
NGC 5869   15 09,8 +00 28  13,0 S0   2,3  60 2295
UGC 9746   15 10,3 +01 56  14,8 Sbc  1,4  35 1928
UGC 9751   15 11,0 +01 26  16,6 Sc   1,1  30 1749
UGC 9760   15 12,0 +01 42  15,8 Scd  2,2  55 2206

 Diğer Büyük Başak III Gökadaları:
NGC 5334   13 52,9 -01 07  12,8 SBc  3,9  90 1661
NGC 5470   14 06,5 +06 02  14,0 Sb   2,6  60 1285
UGC 9169   14 19,8 +09 22  14,3 Sm   4,0  95 1521
NGC 5584   14 22,4 -00 23  12,5 SBc  3,2  75 1888
IC 1014   14 28,3 +13 47  13,9 SBd  2,6  60 1514
NGC 5645   14 30,7 +07 17  13,1 SBcd  2,6  60 1600
NGC 5669   14 32,7 +09 53  13,1 SBc  4,1  95 1600
NGC 5701   14 39,2 +05 22  12,1 S0   3,6  85 1730
UGC 9500   14 45,4 +07 52   ?  Sm   2,8  65 1903
NGC 5792   14 58,4 -01 05  12,5 SBb  6,5 150 2130
NGC 5806   15 00,0 +01 53  12,5 SBb  3,0  70 1559
NGC 5838   15 05,4 +02 06  12,0 E   3,8  90 1544
NGC 5921   15 21,9 +05 04  11,8 SBbc  4,4 100 1649
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.

Kaynakça:
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies:
    selection of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby
    groups. Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within
    80 Mpc, Astron and Astrophys Supp, 93, 211.
Tully R, (1982), The Local Supercluster, Astrophys J, 257, 389.
The HyperLeda Database, (2003).

Aşağıda - Başak III Gruplarından üç gökada. NGC 5566 (solda), merkezi yıldız halkası ve açık, uzun sarmal kollarıyla, bir çubuklu sarmal gökadadır. NGC 5577 (ortada), çok daha normal bir sarmal gökadadır. NGC 5638 (sağda), büyük bir eliptik (oval) gökadadır. Üzerindeki, bir yıldız halkası ile çevrelenmiş merkezi bir çubuğa sahip sarmal bir gökada olan NGC 5636'dır.

NGC 5566 NGC 5577 NGC 5638
NGC 5566 NGC 5577 NGC 5638

Aşağıda - Başak III Gruplarından üç gökada daha. NGC 5740 (solda), NGC 5746 Grubu'nda yer alan normal bir sarmal gökadadır. NGC 5746 (ortada), gruptaki en parlak gökadadır ve büyük bir ihtimalle tüm Başak III Grupları içerisindeki en büyük gökadadır. NGC 5846 (sağda), büyük bir eliptik gökadadır. Onun altında yer alan, aynı görüş alanı içerisindeki, çok daha küçük bir eliptik gökada olan NGC 5846A'dır.

NGC 5740 NGC 5746 NGC 5846
NGC 5740 NGC 5746 NGC 5846

Başak III Gruplarının Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=13s30dk - 15s20dk DA=-5° - +10°
Gökada konsayıları b=330° - 360° e=+45° - +70°
Üstgökada konsayıları B=110° - 125° E=+10° - +35°
Gruplara olan uzaklık 65 - 85 milyon ışıkyılı
Büyük gökada sayısı 75
Grupların diğer adı Başak III Bulutu
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri