Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Maffei Grubu

Maffei Grubu, gruptaki gökadaların çoğu ancak geçtiğimiz 20 sene içerisinde keşfedilebilmiş olsa da bize yakın, ünlü bir gökadalar grubudur. Gruptaki gökadaların çoğu, gökada düzlemimizin tam arkasında kalmakta ve aradaki gaz, toz ve yıldızlar tarafından gizlenmektedir. Grubun yalnızca sol kısmı, yakınımızdaki IC 342 gökadasının civarı kolaylıkla görülebilmektedir. Maffei I ve Maffei II civarındaki gökadaların çoğu 1990'lı yıllara kadar keşfedilememiştir.

Maffei Grubu

Aşağıda - İyice gizlenmiş üç gökada. Maffei I (solda), bize en yakın büyük oval gökadadır. Maffei II (ortada), merkezindeki belirgin bir çubuğu ile sarmal bir gökadadır. Dwingeloo 1 (sağda), grubun arka kısmında, çubuklu bir sarmal gökadadır, ancak çok sönük olduğundan, 1994 yılına kadar keşfedilememiştir. Gökadamızın ön plandaki tozu, bu gökadalardan gelen mavi ışığı keser ve onların olduklarından daha kırmızı görünmesine neden olur.

Maffei I Maffei II Dwingeloo 1
Maffei I Maffei II Dwingeloo 1

Maffei Grubu'ndaki Gökadalar

Maffei Grubu'ndaki başlıca gökadaların listesi aşağıdadır. Gökadaların çoğu iyice örtülmüş olduğundan, listedeki çaplar yalnızca kaba tahminlerdir. Gruptaki baskın gökadalar, IC 342, Maffei I ve Maffei II'dir.

 1       2    3   4   5   6  7   8   9
 Adı       Eşlek    Mavi Tür  Çap Çap  YH  Diğer
        Konsayıları   Par.     (') kıy km/sn Adları
        SA    DA
Cas 3    01 07,5 +51 26  17,1 Irr  1   5 -166 KKH5
KKH6     01 34,9 +52 06  17,0 Irr  1   5 -141
Cas 1    02 06,1 +69 01  16,4 Irr  5,5  10  -95 KK19
Kahraman 1  02 24,6 +56 01  16,2 Irr  2,2  5  -93 KKH11
Kahraman 2  02 27,4 +57 29  17,8 Irr  3,4  10  -90 KKH12
UGC 2773   02 32,1 +47 48  14,3 Irr  1,2  5  +83 KK28
MB 1     02 35,6 +59 23  19,5 Irr  1,9  5  +39 KK21
Maffei 1   02 36,6 +59 39  14,4 E   18,2  55 -138 UGCA 34
MB 2     02 37,0 +59 14   ?  Irr?  ?   ?  ? 
Maffei 2   02 41,9 +59 36  16,0 SBbc 21,4  60 -134 UGCA 39
Dwingeloo 2 02 54,1 +59 00  20,5 Irr  5,4  20  -47
MB 3     02 55,7 +58 52  19,8 E   3,9  10  -43 KK22
Dwingeloo 1 02 56,9 +58 55  17,7 SBcd  8,0  35  -28 Cas 2
KK35     03 45,2 +67 52   ?  Irr   ?   ?  +32
IC 342    03 46,8 +68 06  9,2 Sc  36,3  75  -62
UGCA 86   03 59,8 +67 08  14,2 Sm  10,2  20  -12
Cam A    04 25,3 +72 48  14,9 E   3,1  10 -192 KK41
NGC 1569   04 30,8 +64 51  11,7 Irr  5,8  10 -153
NGC 1560   04 32,8 +71 53  12,1 Scd  11,5  35  -94
UGCA 92   04 32,1 +63 37  16,1 Irr  4,4  10 -164
Cam B    04 53,1 +67 06  16,7 Irr  2,6  5  +27 KK44
UGCA 105   05 14,2 +62 35  13,2 Sm   7,4  20  +76
Cam D    05 59,7 +73 26  17,1 Irr  1   5  +93 KKH34
Mailyan 16  06 47,8 +80 07  16,4 Irr  1   5 -157 KKH37
Sütun 1: Gökadanın yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 5: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.	 
Sütun 6: Gökadanın yaydakikası cinsinden açısal çapı.
Sütun 7: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 8: "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre yavaşlama hızı.
Sütun 9: Gökadanın diğer adları.

Kaynakça:
Huchtmeier W, Westpfahl D, Karachentsev I, Karachentseva V, (2001), The IC342/Maffei
    Group of Galaxies. Gas and Galaxy Evolution ASP Conf Ser 240, 589.
Buta R, McCall M, (1999), The IC342/Maffei Group Revealed. Astrophys J Supp, 124, 33.
Karachentsev I, Makarov D, Huchtmeier W, (1999) HI properties of nearby galaxies
    from a volume-limited sample. Astron Astrophys Suppl, 139, 97. 
Schmidt K, Priebe A, Boller T, (1993), Nearby Galaxies. Astron Nachr, 314, 371.
The HyperLeda Database, (2003).

Maffei Gökadalarının Keşfi

İki Maffei gökadası, 1968 yılında Paolo Maffei tarafından keşfedildi. Paolo, IC 1895 bölgesinde kızılaltı bir nesne fark etti ve bu bölgede gözlerden uzak kalmış gökadalar olabileceğini belirtti. İki gökada, daha önceden yansıma bulutsuları olarak listelenmişti. Stewart Sharpless, 1959 yılında yayımlanmış "HII bölgeleri Kataloğu"nda, bu nesneleri 191 ve 197 olarak listelemişti

1971-1973 yılları arasında, Hyron Spinrad tarafından yönetilen iki grup (1, 2), Maffei I ve Maffei II'nin gökada olduklarını teyid ettiler ve Maffei I'in Yerel Grup'un bir üyesi olabileceğini bildirdiler. Yanılıyorlardı, fakat referans kitaplarında Maffei I'in Yerel Grup gökadası olarak belirtilmesi alışılmadık bir şey değildir.

Üçüncü büyük gökadanın duyurusu, 1994 yılında Kraan-Korteweg, Loan, Burton, Lahav, Ferguson, Henning ve Lynden-Bell tarafından yapıldı. Gökada, Hollanda'daki 25 metrelik Dwingeloo radyo teleskobu kullanılarak keşfedildi ve bu yüzden de adı Dwingeloo 1 kondu. Küçük bir yol arkadaşı gökada (Dwingeloo II), kısa bir zaman sonra keşfedildi.

Gruptaki gökadaların çoğu hakkında mükemmel bir araştırma için 1999'da Ronald Buta ve Marshall McCall tarafından yayımlanan "The IC 342/Maffei Group Revealed" kitabına bakınız.


Aşağıda gruptaki üç başka gökadanın resimleri görülmektedir. NGC 1560 (solda), tam yandan görülen sarmal veya düzensiz bir gökadadır. NGC 1569 (ortada), yalnızca cüce bir gökadadır, ancak büyük bir ihtimalle bize en yakın "yıldızla dolup taşan" gökada örneğidir. Bu tip gökadalar, hızlı bir şekilde birçok yeni yıldız üreten gökadalardır. UGCA 105 (sağda), belli belirsiz sarmal yapı belirtileri gösteren, cüce bir gökadadır.

NGC 1560 NGC 1569 UGCA 105
NGC 1560 NGC 1569 UGCA 105

Aşağıda IC 342'nin resmi görülmektedir. Bu gökada, büyük bir ihtimalle Maffei Grubu'nun en büyük gökadasıdır. Gökada, Samanyolu düzlemine bu kadar yakın olmasaydı, muhtemelen gökyüzündeki en ünlü gökadalardan biri olurdu (belki de çıplak gözle görülebilen bir nesne olurdu). Bu gökada, 1890'lara kadar keşfedilemedi, çünkü gökadamızın toz ve yıldızları yüzünden gözlerden uzak kaldı. Ama yine de görülmeye değer bir gökada.

IC 342
IC 342

Aşağıda - Grupta yer alan üç düzensiz cüce gökada. UGC 2773 (solda), grubun arka tarafında yer alan küçük bir cüce gökadadır. UGCA 86 (ortada) ve UGCA 92 (sağda) çok daha yakındır. Bu gökadalar IC 342'nin yanında, grubun ön tarafında, bizden 70 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alan iki düzensiz, soluk, cüce gökadadır.

UGC 2773 UGCA 86 UGCA 92
UGC 2773 UGCA 86 UGCA 92

Maffei Grubu'nun Özellikleri
Eşlek konsayıları SA=03s30dk DA=+60°
Gökada konsayıları b=140° e=+5°
Üstgökada konsayıları L=5° B=-5°
Grubun merkezine olan uzaklık 10 milyon ışıkyılı
Gruptaki büyük gökada sayısı 5
Grubun diğer adları IC 342 Grubu
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri