Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

En Yakın Gökada Grupları

20 milyon ışıkyılı içerisinde yer alan gökadaların, üstgökada düzleminde çizilmiş bir haritası aşağıdadır. Yakınlardaki gökadaların hemen hemen hepsi bu düzlemin yakınında yer almaktadır (Üstgökada konsayı sistemi aslında yakın gökada gruplarının çoğunun bu düzleme yakın bulunması nedeniyle ortaya atıldı). 20 milyon ışıkyılı içerisinde yer alan tüm parlak ve büyük gökadalar, daha sönük gökadaların çoğunluğuyla birlikte aşağıdaki harita üzerinde gösterilmektedir.

En Yakın Gökada Grupları

Digitized Sky Survey Görüntüsü Solda - Parlak fakat biraz yalnız bırakılmış bir gökada olan NGC 1313, (çok kısa ve düzensiz sarmal kollarına rağmen) çubuklu sarmal gökada olarak sınıflandırılmıştır. Bu gökada, yakın zaman önce (geçtiğimiz bir milyar yıl içerisinde) bir uydu gökadayla çarpışmıştır. Resmin sağ alt tarafında görülen malzeme, bu uydu gökadadan arta kalanlardır.

20 Milyon Işıkyılı İçerisinde Yer Alan Gökadaların Listesi

20 milyon ışıkyılı içerisindeki parlak ve büyük gökadaların tamamı aşağıda listelenmiştir. Listede belirtilen uzaklıkların büyük bir kısmı Rusya'da, komşu gökada gruplarının incelenmesinde uzmanlaşmış Özel Astrofizik Gözlemevi'nden Igor Karachentsev ve arkadaşları tarafından belirlenmiştir. Bu gökadalardan özellikle Maffei Grubu gökadaları ve güney yarımkürenin uzak kısımlarında kalıp da Rus teleskopları tarafından gözlenemeyen bazılarının uzaklıkları hala kesin değildir.

  1       2    3   4   5   6     7   8   9   10
Katalog      Eşlek    Üstgökada  Grup    Mavi Tür Büyük. Uzaklık
Adı       Konsayıları  Konsayıları       Par.    kıy  mıy
        SA    DA   B°   E°
NGC45     00 13,9 -23 10 271,4 +2,9       11,03 Sc  35  14,2
NGC55     00 15,0 -39 12 256,3 -2,4 Yontar   8,42 Irr  45   4,9
M31,NGC224  00 42,7 +41 16 336,2 12,5 Yerel    4,36 Sb  140   2,6
NGC247    00 47,2 -20 46 275,9 -3,7 Yontar   9,67 Sc  50   8,1
NGC253    00 47,6 -25 18 271,6 -5,0 Yontar   8,04 Sc  100  12,9
KMB      00 52,7 -72 50 224,2 -14,8 Yerel    2,70 Irr  15   0,2
NGC300    00 55,0 -37 42 259,8 -9,5 Yontar   8,72 Sc  45   7,1
NGC404    01 09,5 +35 43 331,9  6,2       11,21 S0  10  10,8
M33,NGC598  01 33,8 +30 39 328,5 -0,1 Yerel    6,27 Sc  60   2,9
NGC625    01 35,1 -41 26 257,3 -17,7       11,71 Irr  20  13?
NGC784    02 01,3 +28 50 328,8 -6,3       12,23 Sd  30  16,3
Maffei I   02 36,3 +59 39 359,3  1,5 Maffei   14,5  E  >20  14,4
Maffei II   02 41,9 +59 36 359,6  0,8 Maffei   16,0  Sb  >25  12?
Dwingeloo 1  02 56,9 +58 55  0,0 -1,2 Maffei   18,8  Sb  >25  16,3
NGC1313    03 18,2 -66 30 228,0 -28,2       9,20 Sc  35  13,5
IC342     03 46,9 +68 05  10,6  0,4 Maffei   9,10 Sc  50   8,1
NGC1569    04 30,8 +64 50  11,9 -4,9 Maffei   11,86 Irr  5   5,8
NGC1560    04 32,8 +71 52  16,0  0,8 Maffei   12,16 Sc  35  12,6
BMB      05 23,6 -69 45 215,8 -34,1 Yerel    0,91 Irr  30   0,2
NGC2366    07 28,9 +69 12  29,5 -4,9 M81    11,43 Irr  25  11,2
NGC2403    07 36,8 +65 36  30,8 -8,3 M81     8,93 Sc  70  10,6
UGC4305,HoII 08 19,1 +70 43  33,3 -2,4 M81    11,10 Irr  25  10,9
NGC2976    09 47,3 +67 55  41,3 -0,8 M81    10,82 Sc  25  14,8
M81,NGC3031  09 55,6 +69 04  41,1  0,6 M81     7,89 Sa  90  12,0
M82,NGC3034  09 55,8 +69 41  40,7  1,1 M81     9,30 Irr  40  12,0
NGC3077    10 03,4 +68 44  41,9  0,8 M81    10,61 Irr  20  12,2
NGC3109    10 03,1 -26 10 137,9 -45,1 Yerel   10,39 Irr  25   4,1
IC2574    10 28,4 +68 25  43,6  2,3 M81    10,80 Irr  50  12,4
NGC3738    11 35,8 +54 31  59,6  1,8 Köpekler I 12,13 Irr  10  12,6
NGC4214    12 15,6 +36 19  79,0  1,6 Köpekler I 10,24 Irr  35  13,4
NGC4236    12 16,8 +69 28  47,1 11,4 M81    10,05 Sd  70  10,5
NGC4244    12 17,5 +37 48  77,7  2,4 Köpekler I 10,88 Sc  70  14,7
NGC4395    12 25,9 +33 32  82,3  2,7 Köpekler I 10,64 Irr  50  14,4
NGC4449    12 28,2 +44 05  72,3  6,2 Köpekler I 9,99 Irr  20  12,6
NGC4605    12 40,0 +61 37  55,5 12,0       10,89 Sc  30  16,9
M94,NGC4736  12 51,0 +41 07  76,2  9,5 Köpekler I 8,99 Sa  60  17,0
NGC4945    13 05,4 -49 28 165,2 -10,2 NGC5128   9,30 Sc  90  15?
NGC5023    13 12,2 +44 02  74,0 13,9 Köpekler I 12,85 Sc  30  17,6
NGC5102    13 21,9 -36 38 153,4 -4,1 NGC5128  10,35 S0  30  12,1
NGC5128    13 25,4 -43 01 159,8 -5,2 NGC5128   7,84 S0  90  12,4
NGC5204    13 29,6 +58 26  59,4 17,8       11,73 Irr  20  14,8
M83,NGC5236  13 37,0 -29 52 147,9  1,0 NGC5128   8,20 Sc  60  15,2
NGC5253    13 39,9 -31 38 149,8  1,0 NGC5128  10,87 Irr  15  11,7
Pergel    14 13,2 -65 20 183,1 -6,4       12,10 Sb  25  12?
ESO274-01   15 14,2 -46 49 171,6 10,3 NGC5128  11,70 Sc  55  16?
IC4662    17 47,1 -64 38 199,2  8,6       11,74 Irr  5   6,5
NGC6503    17 49,5 +70 08  33,1 34,6       10,91 Sc  35  17,0
NGC7793    23 57,9 -32 35 261,3  3,1 Yontar   9,63 Sc  35  11,9
Sütun 1: Gökadanın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Üstgökada boylamı.
Sütun 5: Üstgökada enlemi.
Sütun 6: Gökadanın dahil olduğu grup.
Sütun 7: Gökadanın görünürdeki mavi parlaklığı.
Sütun 8: Gökada türü. E : Eliptik (Oval); S0 : Merceksi (Mercimek); Sa,Sb,Sc,Sd : Sarmal;
     SBa,SBb,SBc,SBd : Çubuklu Sarmal; Sm,SBm,Irr : Düzensiz.
Sütun 9: Gökadanın bin ışıkyılı cinsinden çapı.
Sütun 10: Gökadanın milyon ışıkyılı cinsinden uzaklığı. Bu uzaklıklarda yanılgı payı ±%20 kadardır.

Kaynakça:
Karachentsev I, Grebel E, Sharina M, Dolphin A, Geisler D, Guhathakurta P, Hodge P,
    Karachentseva V, Sarajedini A, Seitzer P, (2003), Distances to nearby galaxies
    in Sculptor, Astron Astrophys, 404, 93.
Karachentsev I, Sharina M, Dolphin A, E. Grebel K, Geisler D,Guhathakurta P, Hodge P,
    Karachentseva V, Sarajedini A, Seitzer P, (2003), Galaxy Flow in the Canes
    Venatici I Cloud. Astron Astrophys, 398, 467.
Méndez B, Davis M, Moustakas J, Newman J, Madore B, Freedman W, (2002), Deviations from
    the Local Hubble Flow. I. The Tip of the Red Giant Branch as a Distance Indicator,
    Astron J, 124, 213.
Davidge T, van den Bergh S, (2001), The Detection of Bright Asymptotic Giant Branch Stars
    in the Nearby Elliptical Galaxy Maffei 1. Astrophys J 553, L133.
Tonry J, Dressler A, Blakeslee J, Ajhar E, Fletcher A, Luppino G, Metzger M, Moore C,
    (2001), The SBF Survey of Galaxy Distances. IV. SBF Magnitudes, Colors, and
    Distances. Astrophys J, 546, 681.
Ferrarese L, et al, (2000), The HST Key Project on the Extragalactic Distance Scale XXVI.
    The Calibration of Population II Secondary Distance Indicators and the Value of 
    the Hubble Constant. Astrophys J, 529, 745.
Drozdovsky I., Karachentsev I., (2000), Photometric distances to six bright resolved
    galaxies. Astron Astrophys Supp, 142, 425.
Karachentsev I, Makarov D, Huchtmeier W, (1999), HI properties of nearby galaxies from a 
    volume-limited sample. Astron Astrophys Supp, 139, 97.
Makarova L, (1999), Multi-colour photometry of nearby dwarf galaxies, 
    Astron Astrophys Supp, 139, 491. 
Karachentsev I, Drozdovsky I, (1998), Distances to five resolved galaxies in the Canes
    Venatici cloud, Astron Astrophys Supp, 131, 1.
Makarova L, Karachentsev I, (1998) CCD imaging of twenty nearby isolated irregular 
    galaxies. Astron Astrophys, Supp, 133, 181.
Jerjen H, Freeman K, Binggeli B, (1998), SBF distances to Dwarf Elliptical Galaxies in 
    the Sculptor Group. Astron J, 116, 2873.
Karachentsev I, Sharina M, (1997), Distance to the spiral galaxy NGC 6503 situated in
    the Local Void. Astron Astrophys, 324, 457.
Makarova L, Karachentsev I, Georgiev, Ts., (1997), Distances to six irregular galaxies
    in the Canes Venatici cluster from the brightest stars, Astron Letters, 23, 378.
Schmidt K., Karachentsev I, (1996), Nearby galaxies. IV. The global Hubble parameter and
    the dispersion of the Hubble relation. Astron Nachr, 317, 197.
Schmidt K, Priebe A, Boller T, (1993), Nearby Galaxies. Astron Nachr 314, 371.
Heydari-Malayeri M, Melnick J, Martin J, (1990), Star formation in the irregular galaxy 
    IC 4662. Astron Astrophys, 234, 99.
Digitized Sky Survey Görüntüsü
M81 Grubu'nun merkezini gösteren yukarıdaki siyah beyaz fotoğrafta, grubun beş önemli gökadası görülmektedir.
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri