Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Yakınlardaki Gökada Gruplarının Listesi

P.Fouque ve arkadaşlarına göre, 100 milyon ışıkyılı içerisinde yer alan gökada gruplarının listesi aşağıdadır. Verilen uzaklıkların çoğu, Yakın Gökadalar Kataloğu'ndandır. Grupların hepsi açısal çapı 100 yaysaniyesinden daha büyük, en az 3 gökada içeren gruplardır. Bu çap ölçüsü, yakın gruplar nedeniyle kesinlikle önyargılıdır. Bu listede, 148 gruba dağılmış binin üzerinde gökada yer almaktadır, fakat bu tüm büyük gökadalar listede yer almaktadır anlamına gelmez. Diğer pek çok gökada, bir gruba gevşekçe bağlı olup, bu yüzden listede yer almamış olabilir veya bu listeye girebilecek yeterli sayıda büyük gökada içermeyen bir gruba bağlı olabilir. Bununla birlikte, uzayda tamamen izole olmuş bir gökadaya pek ender rastlanır.

 1         2   3   4  5   6    7   8         9
Grubun        Eşlek   Üstgökada Gökada  YH  Uzaklık    Kümedeki Gökadalar
Adı        Konsayıları Konsayıları Say. (km/s) (mıy)  (Aksi belirtilmediyse NGC)
         SA   DA  B°  E°
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M81        10 10 +69,1  42 +2  11   127  12  2976,3031,3034,3077,4236,IC2574,UGC5139,UGC5247,UGC5336,UGC5692,UGC8201.
Maffei      03 49 +68,0  11  0   5   171  10  1560,1569,IC342,UGCA92,UGCA105.
Yontar      00 36 -31,0 265 -4   8   177   9  55,247,253,300,7793,IC1574,ESO471-6,ESO540-31.
NGC2403      07 43 +66,7  31 -7   3   231  12  2366,2403,UGC4305.
Köpekler I    12 18 +35,8  80 +2  10   294  13  4150,4163,4190,4214,4244,4395,UGC6817,UGC7559,UGC7599,UGC7698.
M101       14 03 +54,6  63 +23   7   363  25  5204,5457,5474,5585,UGC8508,UGC8837,UGC9405.
NGC5128      13 25 -41,6 158 -5  15   390  14  4945,5102,5128,5206,5236,5237,5253,5264,5408,ESO270-17,ESO324-24,ESO325-11,ESO381-20,
                                ESO383-87,PGC51659.
NGC672      01 51 +27,8 327 -5   3   458  20  672,784,IC1727.
NGC5194      13 09 +44,0  74 +13  17   466  25  4449,4736,5023,5055,5194,5195,5229,5238,IC3687,IC4182,IC4263,UGC7577,UGC7949,UGC8313,
                                UGC8320,UGC8331,UGC8651.
NGC3115      10 05 -7,7 112 -43   3   494  30  3115,MCG-1-26-12,MCG-1-26-21.
NGC45       00 13 -23,4 271 +3   3   503  20  24,45,59.
NGC2835      09 14 -23,5 135 -56   4   547  30  2784,2835,ESO564-30,ESO565-1.
Köpekler II    12 22 +45,4  71 +6  22   548  30  4096,4144,4242,4248,4258,4288,4389,4460,4485,4490,4618,4625,UGC7267,UGC7271,UGC7301,
                                UGC7408,UGC7608,UGC7639,UGC7690,UGC7699,UGC7719,UGC7774.
NGC2541      08 12 +49,9  40 -22   3   565  30  2500,2541,2552.
NGC7640      23 24 +40,9 335 +27   3   589  30  7640,UGC12588,UGC12632.
NGC925      02 28 +33,8 336 -9   4   671  35  925,959,UGC1865,UGC1924.
Berenis'in Saçı I 12 36 +31,0  85 +4  12   683  50  4136,4278,4338,4393,4414,4448,4534,4559,4627,4631,4656,UGC7916.
NGC7713      23 36 -36,9 256 +6   3   690  35  7713,IC5332,ESO348-9.
Aslan I      11 02 +13,0  95 -23  14   702  35  3299,3351,3368,3377,3377A,3379,3384,3412,3489,3593,3599,3623,3627,3628.
NGC1023      02 35 +39,9 342 -8   8   713  35  891,949,1003,1023,1058,UGC2014,UGC2034,UGC2259.
NGC1800      05 09 -32,2 257 -61   3   717  35  1800,ESO362-9,ESO422-41.
NGC6744      19 04 -64,2 207 +10   6   746  40  6684,6684A,6744,IC4710,IC4824,ESO141-42.
NGC4062      12 03 +31,6  83 -3   4   757  50  4020,4062,UGC6900,UGC7007.
NGC3675      11 23 +43,2  69 -5   3   783  40  3600,3675,UGC6161.
NGC628      01 38 +15,3 314 -6   5   792  40  628,660,UGC1176,UGC1195,UGC1200.
NGC2427      07 44 -50,0 193 -54   5   823  40  2427,2502,ESO208-21,ESO208-33,ESO209-9.
NGC2997      09 45 -31,1 146 -48   8   851  40  2997,3056,IC2507,ESO373-8,ESO434-33,ESO434-34,ESO434-41,ESO435-16.
NGC3175      10 10 -28,7 141 -43   4   872  45  3113,3137,3175,ESO499-37.
NGC5866      15 11 +56,1  59 +32   5   877  50  5866,5866B,5879,5906,5963.
ESO501-23     10 39 -24,2 135 -37   3   886  50  ESO501-23,ESO501-79,ESO501-80.
Başak I      12 32 +11,5 104 -2  177   895  52  4037,4064,4124,4178,4192,4204,4206,4212,4216,4222,4237,4239,4262,4267,4293,4294,4298,4299,
                                4302,4305,4307,4309,4312,4313,4316,4321,4330,4336,4339,4340,4341,4343,4350,4352,4356,4365,
                                4371,4374,4377,4379,4380,4382,4383,4387,4394,4396,4402,4406,4411A,4411B,4413,4416,4417,
                                4419,4421,4423,4424,4425,4429,4430,4431,4435,4438,4440,4442,4445,4450,4452,4455,4457,4459,
                                4461,4469,4472,4474,4476,4477,4478,4482,4486,4488,4489,4492,4497,4498,4503,4516,4517,4519,
                                4522,4523,4526,4531,4532,4535,4539,4540,4544,4548,4550,4551,4552,4564,4567,4568,4569,4570,
                                4571,4578,4579,4580,4586,4592,4595,4596,4606,4607,4608,4612,4620,4621,4623,4630,4633,4634,
                                4635,4636,4638,4639,4647,4649,4651,4654,4659,4660,4665,4688,4689,4694,4698,4701,4710,4733,
                                4746,4754,4758,4762,4808,4880,IC755,IC776,IC3044,IC3074,IC3100,IC3105,IC3115,IC3259,
                                IC3311,IC3322,IC3322A,IC3371,IC3392,IC3476,IC3576,IC3583,IC3718,IC3742,IC3773,IC3881,
                                UGC7003,UGC7239,UGC7307,UGC7332,UGC7557,UGC7596,UGC8032,UGC8285.
Büyükayı S    12 00 +46,8  68 +2  33   903  55  3726,3769,3877,3893,3906,3922,3924,3938,3949,4010,4013,4026,4051,4085,4088,4100,4111,4117,
                                4138,4143,4157,4183,4217,4220,4346,IC749,IC750,UGC6628,UGC6818,UGC6917,UGC6930,UGC6956,
                                UGC7089.
NGC1433      03 51 -46,3 248 -41  10   916  60  1411,1433,1448,1493,1494,1495,1527,IC1970,IC2000,ESO249-36.
NGC3941      11 53 +37,2  77 -2   4   934  50  3930,3941,UGC6792,UGC6955.
NGC1792      05 07 -37,7 249 -58   4   939  50  1792,1808,1827,ESO305-9.
NGC4546      12 36 -4,1 119 -6   3   949  50  4546,4597,MCG-1-32-23.
NGC4594      12 40 -11,1 126 -7   8   957  50  4487,4504,4594,4722,4802,MCG-1-32-28,MCG-2-32-15,MCG-2-33-47.
NGC5033      13 13 +36,9  81 +13   9   962  50  5002,5005,5033,5107,5112,IC3961,IC4213,UGC8246,UGC8303.
NGC4274      12 19 +29,1  86  0   7   966  60  4173,4245,4251,4274,4310,4314,IC3215.
NGC3607      11 18 +17,5  92 -17  11   991  70  3501,3507,3596,3607,3608,3681,3684,3686,UGC6112,UGC6171,UGC6324.
Kılıçbalığı    04 18 -55,8 234 -40  19   1000  65  1515,1533,1536,1543,1546,1549,1553,1556,1566,1574,1581,1596,1602,1617,IC2038,IC2056,
                                IC2058,IC2085,ESO157-49.
NGC7424      23 00 -40,8 249 +10   4   1008  60  7412A,7424,7456,7462.
NGC1947      05 27 -64,1 219 -39   3   1012  60  1892,1947,2082.
NGC7331      22 37 +34,4 328 +37   3   1033  55  7320,7331,UGC12082.
NGC4151      12 12 +39,4  76 +2   6   1043  60  4145,4151,4369,UGC7125,UGC7175,UGC7207.
NGC4753      12 55 +0,6 116  0   9   1084  55  4753,4771,4772,4809,4845,4900,4904,UGC7982,UGC8041.
NGC3370      10 51 +17,3  89 -23   6   1099  65  3370,3443,3447,3454,3455,UGC5945.
NGC5248      13 37 +8,7 111 +13   3   1116  65  5248,UGC8575,UGC8614.
NGC1532      04 13 -32,4 265 -50   3   1124  70  1532,1537,ESO420-9.
NGC1068      02 43 +0,3 305 -26   6   1126  70  1055,1068,1073,UGC2275,UGC2302,UGCA44.
NGC3166      10 14 +3,4 100 -37   3   1127  70  3156,3166,3169.
NGC3227      10 24 +19,9  83 -28   3   1143  75  3226,3227,UGC5675.
NGC7814      00 05 +16,1 309 +16   5   1146  70  14,7914,UGC17,UGC122,UGC12893.
Büyükayı N    11 47 +53,8  61 +3  28   1148  60  3631,3657,3718,3729,3733,3756,3795,3804,3846A,3850,3898,3913,3917,3953,3972,3982,3992,
                                3998,4102,4142,UGC6251,UGC6575,UGC6616,UGC6667,UGC6802,UGC6840,UGC6923,UGC6983.
NGC1672      04 49 -59,4 227 -41   4   1161  65  1672,1688,1703,1824.
NGC4856      13 04 -15,4 132 -2   4   1182  55  4856,4984,MCG-2-33-88,MCG-3-33-32.
NGC5364      13 55 +5,0 116 +16   5   1185  70  5300,5348,5356,5363,5364.
NGC4179      12 11 +2,0 112 -10   3   1188  55  4116,4123,4179.
NGC4697      12 53 -7,4 123 -2  25   1191  55  4691,4697,4699,4700,4731,4742,4775,4781,4818,4941,4948,4951,4958,IC3908,UGCA295,
                                MCG 0-33-28,MCG-1-33-1,MCG-1-33-3,MCG-1-33-11,MCG-1-33-33,MCG-1-33-60,MCG-1-33-61,
                                MCG-1-33-82,MCG-2-33-15,MCG-2-34-6.
NGC2442      07 33 -69,4 202 -36   3   1193  70  2397,2434,2442.
NGC3338      10 44 +13,7  92 -26   3   1198  70  3338,3346,3389.
NGC3585      11 13 -26,8 139 -29   3   1203  70  3585,ESO438-5,ESO438-17.
NGC2775      09 10 +7,0  85 -50   3   1222  70  2775,UGC4781,UGC4797.
NGC1097      02 45 -29,7 271 -31   3   1229  60  1079,1097,IC1826.
NGC4565      12 39 +25,9  90 +3   6   1243  55  4494,4525,4562,4565,4725,4747.
NGC4976      13 08 -49,6 165 -10   4   1261  70  4945A,4976,ESO219-21,ESO219-27.
NGC3640      11 21 +3,3 106 -22   5   1273  85  3611,3630,3640,3664,UGC6345.
NGC3190      10 17 +22,0  80 -28   5   1283  80  3162,3185,3187,3190,3193.
NGC4643      12 43 +1,8 114 -2   3   1292  80  4643,UGC7824,UGC7911.
NGC3245      10 29 +28,7  76 -22   4   1308  75  3245,3245A,3254,3277.
NGC5121      13 25 -37,7 155 -4   4   1328  70  5121,5121A,ESO324-23,ESO382-45.
ESO221-26     14 12 -47,4 167 +1   5   1330  65  IC4402,ESO221-26,ESO222-1,ESO222-4,ESO271-10.
UGC2800      03 44 +71,2  13 +3   4   1342  65  UGC2800,UGC2813,UGC2855,UGC2890.
NGC2836      09 07 -68,8 193 -33   3   1357  65  2788,2836,ESO60-19.
NGC2985      09 53 +72,2  39 +3   3   1359  70  2985,3027,UGC5455.
NGC6340      17 15 +71,9  35 +32   3   1366  70  6340,6395,UGC10713.
NGC2964      09 45 +32,5  66 -27   3   1373  80  2964,2968,3003.
NGC3626      11 20 +18,2  92 -16   3   1384  70  3592,3626,3659.
NGC936      02 28 -1,2 302 -23   4   1393  70  936,955,UGC1839,UGC1862.
NGC2768      09 08 +60,1  43 -10   3   1400  75  2654,2742,2768.
NGC4125      12 03 +63,2  53 +8   8   1434  70  3945,4036,4041,4125,4205,4441,IC758,UGC6534.
NGC1052      02 40 -8,1 295 -27   9   1438  65  988,991,1022,1035,1042,1051,1052,1084,1110.
Ocak I      03 32 -35,5 263 -41  49   1446  65  1310,1316,1317,1326,1326A,1326B,1336,1339,1340,1350,1351,1351A,1365,1366,1374,1375,1379,
                                1380,1380A,1381,1386,1387,1389,1399,1404,1406,1425,1427,1427A,1437,1460,1484,IC335,IC1913,
                                IC1993,IC2006,ESO302-9,ESO302-14,ESO357-7,ESO357-12,ESO358-10,ESO358-25,ESO358-50,
                                ESO358-54,ESO358-60,ESO358-61,ESO358-63,ESO359-3,PGC12625.
NGC2217      06 21 -27,2 240 -76   4   1452  70  2217,ESO426-1,ESO489-22,ESO489-29.
NGC2559      08 18 -26,3 148 -68   3   1456  75  2559,2566,IC2311.
NGC4666      12 45 -1,2 117 -3   4   1485  50  4632,4666,4684,MCG-1-33-14.
NGC908      02 23 -21,0 280 -26   6   1495  65  899,907,908,ESO544-30,ESO545-2,ESO545-16.
NGC3923      11 50 -28,8 142 -21   7   1497  80  3885,3904,3923,ESO440-4,ESO440-6,ESO440-11,ESO440-27.
NGC4038      12 00 -19,0 132 -18  14   1502  70  3956,3957,3981,4024,4027,4033,4038,4039,4050,ESO572-30,ESO572-32,ESO572-49,ESO573-3,
                                MCG-3-30-19.
NGC3813      11 40 +36,4  76 -5   3   1510  90  3755,3813,UGC6603.
NGC5566      14 21 +3,6 119 +22   5   1511  80  5560,5566,5569,5576,5577.
NGC2655      09 00 +77,9  33 +5   5   1516  80  2591,2655,2715,2748,UGC4701.
Irmak       03 34 -21,5 281 -42  34   1533  85  1232,1297,1300,1325,1325A,1332,1353,1371,1377,1385,1395,1398,1401,1407,1415,1422,1426,
                                1438,1439,1440,1452,1482,IC346,IC1952,IC1953,IC1962,ESO482-5,ESO482-35,ESO482-46,ESO547-9,
                                ESO548-5,ESO548-21,ESO548-47,ESO549-18.
NGC134      00 31 -32,9 263 -4   5   1556  80  115,131,134,148,ESO410-18.
NGC3892      11 46 -10,6 122 -19   4   1564  75  3779,3892,MCG-2-30-14,MCG-2-30-27.
ESO563-16     08 43 -20,6 131 -64   3   1570  80  ESO563-12,ESO563-14,ESO563-16.
NGC3396      10 51 +33,2  74 -16   5   1577  95  3381,3395,3396,3424,3430.
NGC676      01 49 +5,8 306 -11   3   1592  80  676,693,718.
NGC4303      12 29 +3,4 111 -5  15   1592  55  4303,4324,4420,4496A,4517A,4527,4533,4536,4581,4599,IC3474,UGC7387,UGC7522,UGC7612,
              ,                  UGC7780.
NGC5775      14 54 +3,6 121 +30   4   1592  75  5770,5774,5775,IC1067.
NGC7507      23 12 -28,5 261 +14   3   1599  75  7507,7513,ESO469-15.
ESO505-3     12 01 -24,6 138 -18   3   1601  75  ESO505-2,ESO505-3,ESO505-7.
NGC7582      23 11 -42,8 248 +7  13   1603  70  7412,7496,7531,7552,7582,7590,7599,7632,IC5267,IC5267A,IC5267B,IC5325,ESO347-2A.
NGC864      02 16 +6,1 308 -18   3   1612  75  864,UGC1670,UGC1803.
NGC1255      03 11 -25,9 276 -37   7   1626  70  1201,1255,1302,ESO480-25,ESO481-14,ESO481-18,ESO481-19.
NGC4995      13 09 -7,3 124 +1   4   1628  70  4942,4981,4995,IC4212.
NGC5084      13 21 -21,4 139  0   5   1644  80  5084,5087,5134,ESO575-61,ESO576-50.
NGC2859      09 24 +34,5  61 -28   3   1649  85  2859,UGC5015,UGC5020.
NGC3672      11 23 -10,0 120 -25   3   1665  90  3636,3637,3672.
IC1459      22 58 -35,9 253 +13   8   1668  90  7418,IC1459,IC5269B,IC5269C,IC5270,IC5271,ESO407-7,ESO407-9.
NGC4105      12 07 -29,5 143 -18   6   1692  85  4105,IC2995,IC3005,IC3010,ESO440-39A,ESO440-46.
NGC720      01 53 -13,6 287 -17   4   1717  80  720,MCG-2-5-50,MCG-2-5-57,MCG-2-6-6.
NGC2855      09 21 -12,0 115 -54   3   1726  85  2855,MCG-2-24-11,MCG-2-24-12.
NGC2805      09 24 +63,6  42 -6   3   1728  80  2805,2820,2880.
NGC2967      09 46 +1,0  99 -45   6   1731  90  2967,3023,UGC5224,UGC5228,UGC5238,UGC5249.
NGC2280      06 46 -27,1 217 -78   4   1732  70  2280,2293,ESO490-10,ESO490-45.
NGC5668      14 31 +3,7 119 +24   4   1732  85  5638,5668,UGC9310,UGC9380.
NGC5746      14 42 +0,8 123 +26  11   1750  85  5658,5690,5691,5705,5713,5719,5740,5746,5750,UGC9299,UGC9469.
NGC1519      04 07 -17,3 288 -50   4   1762  80  1519,ESO550-5,MCG-3-11-12,PGC14377.
NGC4750      12 51 +72,6  44 +15   5   1771  90  4693,4749,4750,UGC8052,UGC8120.
NGC3642      11 21 +58,3  55 +2   5   1773  80  3610,3619,3642,3674,3683.
NGC2781      09 10 -15,0 120 -57   3   1794  85  2763,2781,MCG-2-24-1.
NGC4291      12 26 +75,2  42 +13   5   1802  85  4291,4319,4331,4386,4648.
NGC1832      05 11 -15,6 293 -65   3   1833  85  1832,MCG-2-14-4,MCG-3-14-1.
NGC4751      12 53 -42,8 158 -11   3   1837  75  4751,ESO268-46,ESO323-33.
NGC2962      09 41 +5,1  93 -44   3   1847  90  2962,2966,UGC5107.
NGC5846      15 05 +1,4 125 +32   9   1851  85  5792,5813,5831,5846,5854,5864,5869,UGC9682,UGC9760.
NGC681      01 50 -10,1 290 -16   3   1877  80  681,701,MCG-2-5-53.
NGC7144      21 53 -48,5 235 +15   5   1880  80  7144,7145,7151,7155,ESO236-35.
NGC5101      13 20 -26,8 144 -2   5   1883  90  5061,5078,5085,5101,IC4231.
NGC584      01 33 -7,0 292 -11   8   1907  75  584,586,596,600,615,636,MCG-1-4-44,MCG-1-5-14.
NGC2663      08 46 -33,9 158 -59   3   1918  95  2663,ESO371-20,ESO371-24.
NGC7421      22 57 -36,6 252 +13   4   1966  85  7418A,7421,IC5264,IC5269.
NGC1359      03 37 -18,7 285 -43   4   1976  85  1359,1383,1393,ESO548-32.
IC5181      22 14 -46,0 240 +14   3   1996  80  7232,7233,IC5181.
NGC5962      15 36 +16,0 109 +42   3   2001  90  5951,5953,5962.
IC764       12 07 -30,6 144 -18   6   2002  100  IC760,IC764,IC3015,ESO440-38,ESO440-49,ESO441-17.
NGC2986      09 43 -21,0 131 -50   3   2027  100  2935,2983,2986.
NGC5485      14 04 +55,1  63 +23   7   2047  90  5422,5443,5473,5475,5485,UGC8892,UGC9071.
NGC6070      16 11 +0,5 133 +47   3   2066  95  6070,UGC10288,UGC10290.
NGC2273      06 47 +60,5  25 -14   4   2069  100  2273,2273B,UGC3504,UGC3598.
NGC5322      13 50 +60,3  57 +20   6   2072  100  5308,5322,5376,5379,5389,UGC8684.
NGC3665      11 24 +38,6  73 -7   3   2074  105  3652,3658,3665.
NGC5678      14 29 +57,1  60 +26   3   2085  105  5631,5678,UGC9245.
NGC4965      13 07 -28,4 145 -5   3   2087  100  4965,ESO443-69,ESO443-79.
NGC3613      11 20 +57,9  56 +1   3   2106  105  3613,3625,3669.
NGC2300      07 45 +85,6  27 +11   4   2125  100  2300,IC469,IC499,UGC4078.
NGC7721      23 40 -6,4 285 +16   3   2136  100  7721,MCG-1-60-16,MCG-1-60-26.

Sütun 1: Grubun adı. Genellikle en parlak gökadanın katalog numarası ya da
     yayıldığı takımyıldızın adı kullanılır.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Üstgökada boylamı.
Sütun 5: Üstgökada enlemi.
Sütun 6: Grupta bulunan, açısal çapı 100 yaysaniyesinden büyük olan gökadaların sayısı.
Sütun 7: Grubun bize göre olan yavaşlama hızı.
Sütun 8: Grubun milyon ışıkyılı cinsinden uzaklığı. ±%10 civarında kesindir.
Sütun 9: Başlıca gökadaların kataloglardaki adları. Bir harfle başlamıyorsa NGC'dir.
     Diğer altı temel katalog: IC, UGC, UGCA, ESO, MCG, PGC.

Kaynakça:
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies
    within 80 Mpc, Astron and Astrophys Supp, 93, 211.
Tully R, (1988), Nearby Galaxies Catalogue, Cambridge University Press.
Tonry J, Dressler A, Blakeslee J, Ajhar E, Fletcher A, Luppino G, Metzger M, Moore C, (2001),
    The SBF Survey of Galaxy Distances. IV. SBF Magnitudes, Colors, and Distances.
    Astrophys J 546, 681.
En Yakın Gökada Kümeleri

Yukarıda listelenen tüm gökada gruplarının üstgökada düzlemi üzerinde çizimi. Yerel Grup gösterilmemiş olsa da, bizim gökadamız merkezdedir. Haritada, bizim üzerimizde hiçbir önemli gökada grubunun yer almadığına dikkat edin, bu alan Yerel Boşluk olarak bilinmektedir. Burası tam olarak boş olmayıp, bölgede bazı bağımsız gökadalar yer almasına rağmen, bu boşluk 100 milyon ışıkyılının üzerindeki çapıyla uzayın seyrek bir bölgesidir.

Başak Üstkümesi

Başak Üstkümesi'nin Canlandırması

Solda - Başak Üstkümesi'ndeki en parlak (Kadir<-16.3) gökadaları gösteren bir canlandırma. Bu canlandırma, 100 milyon ışıkyılı içerisindeki aydınlatma gücü en yüksek 2500 gökadanın gerçek çizimidir. Canlandırmada yer alan çoğu gökadanın uzaklığındaki hafif belirsizlik, gökadaları gerçekte olduğundan daha dağınık göstermektedir. Ancak, Başak Üstkümesi'nin genel özellikleri, özellikle de gökadaların uzun iplikçikleri ve düşük yoğunluklu boşluk bölgeleri çok belirgindir.
Başak Üstkümesi Başak Üstkümesi Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri