Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

En Yakın Üstkümeler

Aşağıdaki, 500 milyon ışıkyılı içerisindeki evrenin haritasıdır. Harita, Başak Üstkümesi'ni çevreleyen önemli gökada üstkümelerinden bir çoğunu gösterir. Bu üstkümeler, uzayda tek başlarına değildirler ancak daha küçük birçok başka gökada toplulukları ile birlikte, büyük boşlukları çevreleyen geniş gökada duvarlarının bir kısmını oluştururlar. En büyük boşluklardan bazıları ile birlikte, bize en yakın duvarlardan üçü haritada belirtilmiştir. 500 milyon ışıkyılı içerisinde, birkaç yüz bin büyük üstküme bulunmaktadır. Bu yüzden, bu ölçekte dahi bizim gökadamız çok önemsiz bir nesnedir. Haritanın, basılması daha kolay olabilecek negatif sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

En Yakın Üstkümeler

En Yakın Kümelerin Listesi

Abell Kataloğu'nda listelenen en yakın zengin gökada kümeleri aşağıdadır. Listedekiler, onlarca veya yüzlerce büyük gökada içeren gökada kümeleridir. Ben listeye Başak Kümesi'ni de ekledim. George Abell onu listesine dahil etmemişti, çünkü gökyüzünde tek bir fotoğraf plakasına sığamayacak kadar büyük bir alan kaplıyordu.

            En Yakın Abell Kümeleri
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 1    2    3   4   5  6  7     8     9
Abell    Eşlek    Üstgökada  R Kırmızıya Uzaklık  Üstkümesi
     Konsayıları  Konsayıları   Kayma   mıy
     SA    DA    B°  E°    z   (H=70)
Başak 12 29,6 +11 49 103,3 -2,8 1 0,0037   52   Başak
A3526 12 48,9 -41 18 156,4 -11,4 0 0,0102   142   Erboğa
A3565 13 36,7 -33 58 151,8 -0,4 1 0,0111   154   Erboğa
A1060 10 36,9 -27 32 139,4 -37,5 1 0,0114   158   Suyılanı
A3627 16 15,5 -60 54 188,1 +7,1 1 0,0145   201
A3574 13 49,2 -30 18 149,2 +3,3 0 0,0148   205   Erboğa
A262  01 52,8 +36 09 335,0 -2,0 0 0,0151   209   Kahraman-Balıklar
A3742 21 06,7 -47 09 229,7 +20,5 0 0,0152   211   Tavuskuşu-Hintli
A426  03 18,6 +41 31 347,7 -14,1 2 0,0167   231   Kahraman-Balıklar
A194  01 25,6 -01 30 297,1 -7,8 0 0,0168   233
A347  02 25,8 +41 52 342,8 -5,5 0 0,0172   238   Kahraman-Balıklar
A3656 20 00,5 -38 32 221,8 +33,6 0 0,0178   246   Tavuskuşu-Hintli
A3698 20 36,0 -25 17 237,8 +42,2 1 0,0188   260   Tavuskuşu-Hintli
A569  07 09,2 +48 37  29,1 -25,6 0 0,0189   262
A1367 11 44,5 +19 50  92,2 -10,5 2 0,0208   288   Saç
A779  09 19,8 +33 46  60,9 -29,7 0 0,0217   300
A3581 14 07,5 -27 01 147,6 +8,3 0 0,0218   301   Erboğa
A1656 12 59,8 +27 59  89,6 +8,2 2 0,0219   303   Saç
A2870 01 07,7 -46 55 251,0 -13,5 0 0,0225   311   Ankakuşu
A400  02 57,6 +06 02 312,0 -27,4 1 0,0232   320
A2877 01 09,8 -45 54 252,1 -13,8 0 0,0235   324   Ankakuşu
A634  08 14,6 +58 03  37,2 -14,4 0 0,0253   349
A3389 06 21,8 -64 58 211,0 -40,4 0 0,0255   352
A2666 23 50,9 +27 09 320,0 +21,1 0 0,0260   358
A2806 00 40,2 -56 10 240,9 -11,0 0 0,0265   365   Ankakuşu
A539  05 16,6 +06 27 336,9 -57,1 1 0,0272   375
A2199 16 28,6 +39 31  72,4 +50,2 2 0,0287   395   Herkül(a)
A2836 00 53,7 -47 37 249,9 -11,3 0 0,0288   397   Ankakuşu
A4038 23 47,7 -28 08 264,7 +6,8 2 0,0288   397
A2197 16 28,2 +40 54  70,5 +49,5 1 0,0296   407   Herkül(a)
A3747 21 08,7 -43 30 232,3 +23,4 0 0,0298   410
A2634 23 38,3 +27 02 319,5 +23,9 1 0,0298   410
A2731 00 10,2 -56 59 239,1 -7,2 0 0,0300   413   Ankakuşu
A1177 11 09,5 +21 42  87,1 -17,3 0 0,0304   418   Aslan
A2896 01 18,3 -37 06 261,3 -14,0 0 0,0306   421   Ankakuşu
A3537 13 01,0 -32 26 148,2 -7,1 0 0,0308   424
A1016 10 27,0 +10 59  92,8 -31,1 0 0,0310   426   Aslan
A2162 16 12,5 +29 32  88,9 +50,3 0 0,0310   426   Herkül(a)
A999  10 23,4 +12 51  90,4 -31,1 0 0,0311   428   Aslan
A1185 11 10,8 +28 41  80,8 -13,9 1 0,0313   430   Aslan
A397  02 57,0 +15 57 322,0 -23,3 0 0,0315   433
A189  01 23,7 +01 39 300,0 -6,5 1 0,0316   434
A496  04 33,6 -13 15 295,9 -55,7 1 0,0317   436
A1267 11 27,9 +26 51  84,1 -11,3 0 0,0317   436   Aslan
A3390 06 25,0 -37 21 222,1 -67,4 1 0,0321   441   Güvercin
A1314 11 34,8 +49 02  64,5 -0,7 0 0,0323   444
A1257 11 26,1 +35 19  76,2 -8,1 0 0,0332   456   Aslan
A1142 11 00,9 +10 33  97,1 -23,7 0 0,0337   463   Aslan
A2052 15 16,8 +07 00 119,2 +36,0 0 0,0338   464   Herkül(b)
A2147 16 02,3 +15 54 110,0 +48,5 1 0,0338   464   Herkül(b)
A1228 11 21,5 +34 20  76,7 -9,3 1 0,0340   467   Aslan
A2063 15 23,0 +08 38 117,7 +37,8 1 0,0341   468   Herkül(b)
A3193 03 58,2 -52 20 240,0 -39,5 0 0,0345   474
A3381 06 09,9 -33 36 234,0 -69,4 1 0,0347   476   Güvercin
A260  01 51,9 +33 10 332,1 -2,9 1 0,0351   482
A1836 14 01,7 -11 36 132,5 +12,5 0 0,0351   482
A2151 16 05,2 +17 45 107,3 +49,4 2 0,0354   486   Herkül(b)
A3570 13 46,8 -37 55 156,2 +0,2 0 0,0354   486   Shapley
A3664 20 14,0 -80 39 209,6 -6,9 1 0,0357   490
A2995 02 15,2 -24 50 275,9 -24,4 1 0,0360   494
A3575 13 52,6 -32 53 151,9 +3,1 0 0,0365   501   Shapley
Sütun 1: Kümenin Abell katalog numarası/adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Üstgökada boylamı.
Sütun 5: Üstgökada enlemi.
Sütun 6: Kümenin "zenginlik sınıfı". Bu değer, yaklaşık olarak kümedeki en parlak gökadaların sayısıdır.
     0: 30-49 gökada, 1: 50-79 gökada, 2: 80-129 gökada.
Sütun 7: Kümenin "Evrensel Mikrodalga Arka Plan"a göre kırmızıya kayması.
Sütun 8: Milyon ışıkyılı cisinden, boşluğun merkezine olan uzaklık.
     "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.
Sütun 9: Kümenin dahil olduğu üstküme.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of
        Galaxies, Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity
        dispersions for ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.
Digitized Sky Survey Görüntüsü
Heykeltıraş Takımyıldızı'nda bir gökada kümesi. Fotoğraftaki küme A4038'dir. 400 milyon ışıkyılı uzaklıkta zengin bir küme. En parlak iki gökada, IC 5353 (sağda) ve IC 5358'dir (solda).

Kitap Kapağı Tavsiye Edilen Kaynak
Üstkümeler konusuna en iyi başlangıç kaynağı, Anthony Fairall tarafından yazılan (Wiley, 1998) "Large-Scale Structures In The Universe" (Evrendeki Geniş Ölçekli Yapılar) kitabıdır. Kitap, tüm konunun tarihini ve geleceğini anlatan giriş niteliğinde bir ders kitabıdır ve yakın evren içerisindeki gökadaların dağılımını gösteren birçok güvenilir (iki boyutlu) harita da içerir. Gökada çizimlerinden bazı örnekler, kendisi ve beş meslektaşı tarafından 1990 yılında yazılan bu bildiride görülebilir.

Evrendeki Büyük Boşluklar

Anthony Fairall'un kitabının faydalı yönlerinden biri, kendisinin yerel evrendeki büyük boşlukların çoğunu listelemesidir. Aşağıdaki boşluklar listesi, onun listesinden uyarlanmıştır. Bu boşluklardan bazıları yukarıdaki haritada belirtilmiştir ve yakındaki boşlukların çoğu "200 Milyon Işıkyılı İçerisindeki Evren" haritasında gösterilmiştir.

  1       2  3   4  5    6    7   8
Boşluk Adı     Eşlek   Üstgökada Kırmızıya Uzk. Çap
        Konsayıları Konsayıları  Kayma  mıy  mıy
         SA  DA   B°  E°    z
Yerel Boşluk  18,0 -10  178 +61  0,0050  70  140
Yunus      20,0 +20  314 +74  0,0083  115  140
Irmak      1,0  0  297  -1  0,0083  115  185
Karga      12,0 -15  128 -17  0,0100  140  115
İkizler     6,0 +40   14 -33  0,0100  140  115
Başak      13,5 +10  109 +11  0,0100  140  115
Kuğu      20,5 +25  323 +66  0,0117  165  115
Aslan      10,5 +30   75 -21  0,0117  165  140
Boğa       3,5 +20  330 -28  0,0133  185  185
Kartal     22,0  0  282 +42  0,0150  210  140
Mikroskop    18,0 -20  185 +52  0,0150  210  160
Büyükköpek    6,5 -20  260 -83  0,0167  235  230
Berenis'in Saçı 13,5 +15  104 +12  0,0167  235  140
Suyılanı    12,0 -30  143 -19  0,0167  235  140
Kuzeytacı    17,0 +35   74 +58  0,0173  240  185
Kanatlıat    22,0 +15  302 +45  0,0183  255  140
Yontar      0,5 -35  261  -4  0,0183  255  275
Küçükayı    19,0 +85   26 +21  0,0183  255  230
Büyükayı     9,0 +50   47 -19  0,0200  280  140
Güvercin     4,0 -30  269 -48  0,0217  305  230
Balıklar     1,0 +15  311  +3  0,0233  325  140
Cennetkuşu   20,0 -75  211  -1  0,0250  350  230
Ocak       2,0 -25  275 -21  0,0267  375  230
Oğlak      19,0 -35  208 +39  0,0284  395  230
Sütun 1: Boşluğun adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Üstgökada boylamı.
Sütun 5: Üstgökada enlemi.
Sütun 6: Boşluğun merkezinin yaklaşık olarak kırmızıya kayma değeri.
Sütun 7: Milyon ışıkyılı cisinden, boşluğun merkezine olan uzaklık.
     "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.
Sütun 8: Boşluğun milyon ışıkyılı cinsinden yaklaşık çapı.
Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri