Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Saat Üstkümesi

Saat Üstkümesi, 550 milyon ışıkyıllık uzunluğuyla devasa bir üstkümedir. Aşağıdaki harita, gökyüzünün bu bölgesindeki 17 kadirden daha parlak (HyperLeda Veritabanı'na göre) her gökadayı göstermektedir. Üstkümedeki tüm büyük gökada kümeleri işaretlenmiştir. Bu üstkümenin en yakın bölümü (çoğunlukla haritanın en altındaki kümeler) 700 milyon ışıkyılı uzaklıktadır, fakat uzak uçtakiler (çoğunlukla haritanın en üstündeki kümeler) bizden 1,2 milyar ışıkyılı uzaklıktadır. Bir milyar ışıkyılı içerisinde, bunun kadar büyük bir başka üstküme yoktur.

Saat Üstkümesi

Saat Üstkümesi içindeki ve yakınlarındaki başlıca gökada kümelerinin listesi aşağıdadır. Bu listede yaklaşık 40 küme vardır ki bu sayı diğer üstkümelerdeki miktardan çok daha büyüktür. Bu liste büyük bir ihtimalle eksiktir. Abell Kataloğu'nda, gökyüzünün bu bölgesinde gösterilmiş ama kırmızıya kayma oranı belirtilmemiş ve bu nedenle de uzaklığı bilinmeyen başka birçok küme mevcuttur. Bu kümelerden bazıları da büyük bir ihtimalle Saat Üstkümesi'ne dahildir.

 1      2    3    4     5    6    7
Abell      Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
       Konsayıları   Kayma   mıy
       SA    DA    z
A3004   02 18,9 -48 00  0,0619   840   0
A3009   02 22,1 -48 34  0,0641   865   1
A3040   02 40,1 -55 25  0,0920  1225   1   Arka Plan
A3047   02 45,2 -46 27  0,0938  1250   0   Arka Plan
A3074   02 57,9 -52 43  0,0718   965   0
A3078   03 00,5 -51 50  0,0636   860   0
A3089   03 08,2 -36 43  0,0655   885   0
A3093   03 10,9 -47 24  0,0818  1095   2
A3098   03 13,7 -38 19  0,0821  1100   0
A3100   03 13,8 -47 48  0,0617   835   0
A3104   03 14,3 -45 25  0,0718   965   0
A3106   03 14,5 -58 06  0,0627   850   0
A3107   03 15,4 -42 46  0,0863  1155   1
A3108   03 15,2 -47 38  0,0613   830   1
A3109   03 16,7 -43 51  0,0908  1210   0
A3110   03 16,5 -50 54  0,0737   990   0
A3111   03 17,8 -45 44  0,0763  1025   1
A3112   03 17,9 -44 14  0,0738   995   2
A3116   03 19,0 -42 56  0,0818  1095   0
A3120   03 21,9 -51 19  0,0678   915   0
A3122   03 22,3 -41 20  0,0631   855   2
A3123   03 23,0 -52 01  0,0632   855   0
A3125   03 27,4 -53 31  0,0577   785   0
A3126   03 28,7 -55 43  0,0844  1130   1
A3128   03 30,2 -52 34  0,0587   795   3   "Shapley 20"
A3133   03 32,7 -45 57  0,0522   710   0
A3135   03 34,0 -39 00  0,0630   850   2
A3140   03 36,3 -40 38  0,0608   825   0
A3144   03 37,1 -55 01  0,0431   590   1
A3145   03 37,9 -38 01  0,0592   805   0
A3158   03 43,0 -53 39  0,0585   795   2   "Shapley 17"
A3164   03 45,8 -57 03  0,0558   760   0
A3193   03 58,2 -52 20  0,0345   475   0
A3195   03 59,2 -35 11  0,0738   995   0
A3202   04 00,2 -53 40  0,0681   920   1
A3223   04 08,6 -30 49  0,0589   800   2
A3225   04 09,3 -59 36  0,0537   730   0
A3266   04 31,2 -61 29  0,0577   785   2
A3301   05 00,8 -38 41  0,0524   715   3
A3312   05 03,9 -56 56  0,0526   715   2

Saat Üstkümesi civarındaki diğer önemli gökada gruplarının listesi aşağıdadır. Bunlar, onlarca gökada içeren ancak Abell Kataloğu'na girmesine yetecek kadar öneme sahip olmayan tüm gruplardır. Bu oldukça rastgele bir seçimdir, bu bölgede kırmızıya kayma miktarı belirlenmemiş birçok grup vardır. Listede yer alan ön plandaki gruplar ilginçtir, çünkü A3144 ve A3193 kümeleriyle birlikte bu kümeler, Saat Üstkümesi'nin ön tarafında, 550 milyon ışıkyılı uzaklıkta (kırmızıya kayma 0,040) daha küçük bir üstkümenin bir parçasını oluştururlar.

 1      2    3    4     5    6    7
 Grup      Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
 Adı     Konsayıları   Kayma   mıy
       SA    DA    z
S239    02 16,8 -47 49  0,0635   860
S250    02 22,3 -51 06  0,0484   660      Ön Plan
S261    02 25,2 -63 14  0,0574   780
S274    02 31,2 -57 56  0,0309   425      Ön Plan
S315    02 59,2 -51 01  0,0618   835
S324    03 10,0 -47 20  0,0585   795
S329    03 12,6 -49 38  0,0531   720
S336    03 17,5 -44 42  0,0744  1000
S338    03 18,2 -52 15  0,0384   525      Ön Plan
S339    03 19,3 -53 52  0,0546   740
S346    03 22,4 -49 19  0,0670   905
S353    03 26,4 -51 25  0,0410   560      Ön Plan
S366    03 34,9 -53 35  0,0598   810
S367    03 35,5 -45 10  0,0666   900
S372    03 37,2 -55 25  0,0758  1020
S377    03 40,7 -55 12  0,0425   580      Ön Plan
S390    03 47,0 -54 02  0,0605   820
S393    03 48,3 -45 33  0,0454   620      Ön Plan
S399    03 54,5 -53 48  0,0394   540      Ön Plan
S404    03 56,4 -53 52  0,0365   500      Ön Plan
S412    04 01,7 -56 54  0,0467   635      Ön Plan
S413    04 02,7 -63 48  0,0370   505      Ön Plan
S416    04 04,8 -43 51  0,0648   875
S424    04 07,6 -43 25  0,0589   800
S433    04 14,5 -50 48  0,0668   909
S461    04 28,2 -50 32  0,0539   735
S463    04 29,2 -53 50  0,0394   540      Ön Plan
S468    04 31,7 -46 07  0,0675   910
S479    04 37,8 -51 26  0,0363   500      Ön Plan
S487    04 40,4 -44 38  0,0372   510      Ön Plan
S497    04 46,1 -44 44  0,0329   450      Ön Plan
S501    04 50,1 -51 08  0,0768  1030
Sütun 1: Kümenin veya grubun adı/Abell katalog numarası.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Kümenin veya grubun kırmızıya kayması.
Sütun 5: Milyon ışıkyılı cisinden uzaklık. "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.
Sütun 6: Kümenin "zenginlik (verimlilik) sınıfı" (sadece Abell kümeleri için).
Sütun 7: Diğer adlar ve notlar.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies,
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.

Saat Üstkümesi'nin haritası aşağıdadır. Harita, üstkümenin yandan görünüşüdür. Üstkümenin içindeki veya yakınlarındaki tüm Abell Kümeleri işaretlenmiştir. Üstkümenin bize en yakın bölümü, haritanın sağ üst tarafında, A3133 Kümesi'nin bulunduğu yerdir. Bu üstküme, diğer üstkümelerin çoğundan çok çok daha büyüktür. Bu üstkümeyi, oldukça uzun olan ancak yalnızca üç verimli gökada kümesi içeren Kahraman-Balıklar Üstkümesi'yle karşılaştırın. Shapley Üstkümesi de birçok verimli küme içerir, fakat o da Saat Üstkümesi'nden çok daha küçüktür.

Saat Üstkümesi'nin Haritası
Saat Üstkümesi'nin Canlandırması Yandaki Saat Üstkümesi'nin canlandırmasıdır. Canlandırma, yukarıda listelenmiş büyük gökada kümelerinin hepsini göstermektedir. Saat Üstkümesi çok uzundur ama aynı zamanda da çok incedir. Üstküme, bir sürü çok verimli gökada kümesiyle dolu, çok uzun bir gökada duvarıdır.

Saat Üstkümesi'nin Özellikleri (Tahmini)
Üstkümenin uzunluğu 550 milyon ışıkyılı
Üstkümenin kütlesi 1017 Güneş kütlesi
Üstkümedeki gökada grubu sayısı 5000
Üstkümedeki büyük gökada sayısı 30.000
Üstkümedeki cüce gökada sayısı 300.000
Üstkümedeki yıldız sayısı 1 milyon milyar

A3128 - Shapley 20 Kümesi

A3128 Kümesi'nin merkez fotoğrafı aşağıdadır. Bu küme, Harlow Shapley'in 1933 yılında yayımladığı 25 verimli küme listesinde, 20 numaraydı. Küme içerisinde birçok büyük gökada bulunduğu kesin olmakla birlikte, bu küme verimli kümelerin merkezinde bazen rastlanan devasa eliptik (oval) gökadaları içermez. Küme, Saat Üstkümesi'ndeki en verimli gökada kümesi ve bir milyar ışıkyılı içerisinde de en verimli kümelerden biridir.

A3128 - Digitized Sky Survey Görüntüsü
A3128 Kümesi'nin haritası sağdaki gibidir. Harita, küme içerisindeki en parlak 128 gökadayı göstermektedir. Bu kümelerden bazıları (IC 1946, IC 1957 ve PGC 12997 dahil), kümenin 250 milyon ışıkyılı önünde yer alan ön plan gökadalardır. Fakat burada gösterilen kümelerden çoğu (IC 1945 dahil), kümenin içerisindedir. A3128 Kümesi'nin Haritası

Saat Üstkümesi'nin Bilimsel İncelemesi

1899 yılında Edward Pickering, Harvard Gözlemevi'ndeki gökbilimcilerinden birinin (De Lisle Stewart) Saat Takımyıldızı içerisinde çok soluk bir "bulutsu grubu" fark ettiğini rapor etti. Onlar hiçbir zaman öğrenemese de, bu Saat Üstkümesi'nin ilk gözlemiydi.

Saat Üstkümesi'ni fark eden bir sonraki kişi Harlow Shapley oldu. Shapley 1935 yılında "Saat ve Çevresinde Yer Alan 7889 Dış Gökada Kataloğu - A Catalogue of 7889 External Galaxies in Horologium and Surrounding Regions"nu yayımladı. Kendisi bazı verimli gökada kümelerini fark etti ve "bu bölgedeki gökada grupları, yalnızca büyük bir gökadalar bulutu içerisindeki toplanmalardır" diye yazdı. Shapley bölgenin bu haritanın da dahil olduğu bazı haritalarını yayımladı. Haritadaki üç büyük küme A3128, A3158 ve A3164 kümelerine karşılık gelir.

Harlow Shapley'den sonra bu üstkümeyi incelemeye yönelik ilk girişim J.Lucey, R.Dickens, R.Mirchell ve J.Dawe tarafından 1983 yılında geldi. Ekip, "Saat-Ağcık Gökada Üstkümeleri - Horologium-Reticulum Supercluster Of Galaxies" adlı bir bildiri yayımladı. Üstkümenin küçük bir parçasını araştırdılar ve 550 milyon ışıkyılı uzaklıkta küçük bir üstküme, 800 milyon ışıkyılı uzaklıkta da daha büyük bir üstküme olmak üzere bölgede iki üstküme olduğunu gösteren basit bir harita yayımladılar. 1984 yılında G.Chincarini, M.Tarenghi, H.Sol, P.Crane, I.Manousoyannaki ve J.Materne de bu üstkümeyi incelediler. Araştırmaları çok duyarlı değildi ve sadece daha küçük, daha yakındaki üstkümeyi ortaya çıkardı.

Saat Üstkümesi, dikkate değer bir üstkümedir. Üstküme, bilinen en büyük ve verimli üstkümelerden biridir. Bununla birlikte, 1984'ten beri tamamen göz ardı edilmiştir. Çoğu gökbilimci, Saat Üstkümesi'ni duymamıştır ve duyanların çoğu da üstkümenin ne kadar büyük olduğundan habersiz görünmektedir. Birkaç gökbilimci büyüklüğünün farkındadır, ancak hiç kimse onu detaylı olarak incelememiştir. Bu sayfa, tüm üstkümeyi anlatmaya yönelik (kısa da olsa) ilk ciddi girişim gibi görünmektedir.


Aşağıda - A3158 gökada kümesinin merkez fotoğrafı. Bu küme, Saat Üstkümesi'ndeki bir başka çok verimli gökada kümesidir ve A3128 Kümesi ile tam olarak aynı uzaklıkta yer alır. Resimdeki üç büyük eliptik gökada (soldan sağa) PGC 13641, ESO 156-8 ve PGC 13679'dur.

A3158 - Digitized Sky Survey Görüntüsü
Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri