Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

En Yakın Üstkümelerin Listesi

Gökadaların kümeler halinde bir araya gelme eğiliminde oldukları uzun süreden beri bilinmektedir. Son 25 yıl içerisinde fark edildi ki, gökada kümeleri de çok büyük tabakalar veya ince sicimler halinde kümelenmektedirler. Bunlar yaygın olarak üstkümeler olarak bilinmektedir. Bizim de üyesi olduğumuz üstküme (Başak Üstkümesi) oldukça küçük bir üstkümedir. Çok daha büyük üstkümeler olduğunu biliyoruz. Bunların en önemlileri, yüz milyonlarca ışıkyılı genişliğinde olan Shapley Üstkümesi ve Saat Üstkümesi'dir.

Aşağıdaki liste, 1 milyar ışıkyılı içerisinde yer aldığı bilinen büyük üstkümelerin çoğunu içerir. Tek istisna, tüm bu kümelerin yüzlerce verimsiz kümenin yanında, en az üç tane verimli gökada kümesi (Abell kümeleri) içermesidir. Kendi kümemizin, gerçekte yalnızca tek bir verimli küme (Başak Kümesi) içerdiğine ve bu nedenle de listeye giremeyecek kadar önemsiz olduğuna dikkat edin.

   1        2  3   4  5     6    7  8   9      10
Yaygın Adı      Eşlek   Üstgökada  Kırmızıya Uzk. Büyük. Ty   Üstkümedeki Abell Kümeleri
          Konsayıları Konsayıları  Kayma  mıy mıy
           SA  DA   B° E°    z				 
Erboğa       13,0 -32  148 -7   0,014  194 150  Cen-Hya  1060, 3526, 3565, 3574, 3581.            
Kahraman-Balıklar  02,5 +40  341 -8   0,016  222 100  Per-And  262, 347, 426.                    
Tavuskuşu-Hintli  20,6 -37  230 +32   0,017  235 100  Ind-Mic  3656, 3698, 3742.                  
Saç         12,4 +24   91 -1   0,021  290 100  Com-Leo  1367, 1656.                     
Ankakuşu      00,9 -48  249 -11   0,027  372 150  Phe-Scl  2731, 2806, 2836, 2870, 2877, 2896.         
Herkül (a)     16,4 +37   77 +50   0,030  413 100  Her-CBo  2162, 2197, 2199.                  
Aslan        11,1 +23   85 -18   0,032  440 150  Leo-Uma  999, 1016, 1142, 1177, 1185, 1228, 1257, 1267.    
Shapley (a)     13,9 -32  151 +3   0,037  507 100  Cen-Hya  3570, 3571, 3575, 3578.               
Herkül (b)     15,8 +16  109 +45   0,037  507 150  Her-Ser  2052, 2063, 2107, 2147, 2148, 2151, 2152.      
          06,0 -27  255 -73   0,038  521 200  Col-Lep  548, 3341, 3374, 3381, 3390.             
          23,5 +15  306 +24   0,040  548 100  Peg    2572, 2589, 2593, 2657.               
          01,1  0  298 -3   0,043  588 100  Cet    76, 119, 147, 168.                  
          01,4 +15  312 -2   0,044  601 150  Psc    160, 193, 195.                    
Shapley (b)     13,4 -30  147 -2   0,048  654 200  Cen-Hya  1631, 1644, 1709, 1736, 3528, 3530, 3532, 3542, 3553,
                                      3554, 3555, 3556, 3558, 3559, 3560, 3562, 3564, 3566,
                                      3572, 3577.                     
Yontar       23,7 -36  257 +5   0,049  668 100  Scl    2717, 4008, 4012, 4013, 4059.            
          10,3  -5  110 -40   0,050  681 200  Sex    912, 930, 957, 970, 978, 979, 993.          
          06,3 -53  215 -53   0,051  694 100  Pup-Car  3380, 3391, 3395.                  
          11,5  -4  115 -22   0,052  708 100  Leo-Vir  1216, 1308, 1334.                  
          15,2  +6  120 +34   0,052  708 150  Vir-Ser  2020, 2023, 2040, 2055.               
          21,9  -7  273 +40   0,055  747 100  Aqr    2366, 2399, 2415.                  
          02,3  -8  294 -22   0,057  774 150  Cet    303, 326, 358.                    
Büyükayı      11,8 +56   59 +4   0,058  787 200  UMa    1270, 1291, 1318, 1324, 1377, 1383, 1436, 1452, 1507.
          17,6 +78   31 +27   0,058  787 150  Dra-UMi  2248, 2256, 2271, 2296, 2309.            
          20,2 -56  218 +16   0,058  787 100  Tel    3651, 3667, 3685.                  
          21,8 -18  260 +36   0,058  787 100  Cap    2361, 2362, 2372, 2382, 2383, 2401.         
Balıklar-Balina(a) 00,6 -21  275 -1   0,060  813 350  Scl-Cet  14, 27, 74, 85, 86, 87, 114, 117, 121, 126, 133, 151,
                                      2660, 2683, 2716, 2734, 2794, 2800, 2824, 4049, 4053.
          16,2 +52   59 +42   0,060  813 150  Dra-Her  2149, 2168, 2169, 2184.               
Çoban        13,9 +24   96 +20   0,061  826 150  Boo    1781, 1795, 1825, 1827, 1828, 1831.         
          01,1 -49  248 -13   0,063  852 100  Phe    2841, 2854, 2889.                  
Balıklar-Balina (b) 01,5 +17  315 -4   0,063  852 200  Psc-Ari  150, 152, 154, 158, 171, 179, 225, 257, 292, 311.  
          03,2 -24  278 -37   0,065  879 150  Eri-For  419, 428, 3094, 3095.                
          00,9  0  296  0   0,066  892 100  Cet    102, 116, 134.                    
Saat        03,5 -48  247 -37   0,067  905 550  Hor-Eri  3004, 3009, 3074, 3078, 3089, 3093, 3098, 3100, 3104,
                                      3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3116, 3120,
                                      3122, 3123, 3125, 3126, 3128, 3133, 3135, 3140, 3145,
                                      3158, 3164, 3195, 3202, 3223, 3225, 3266, 3301, 3312.
          04,7 -21  282 -59   0,067  905 200  Eri-Lep  500, 514, 524, 3260.                 
          23,6 +20  312 +23   0,068  918 100  Peg    2618, 2630, 2637.                  
          01,0 -66  231 -15   0,069  931 150  Tuc    2819, 2859, 2864.                  
          11,2  +4  105 -24   0,072  970 150  Leo    1149, 1171, 1205, 1238.               
Kuzeytacı      15,4 +30   90 +40   0,072  970 250  CBo    2005, 2019, 2056, 2061, 2065, 2067, 2079, 2089, 2092,
                                      2122, 2124.                     
          22,7 -17  269 +25   0,072  970 100  Aqr    2456, 2459, 2462, 2480, 2492.            
          10,6  +4  101 -32   0,073  983 100  Sex    1024, 1032, 1066.                  
          11,2 +41   70 -8   0,074  996  50  UMa    1173, 1187, 1190, 1203.               
          12,0 +32   82 -3   0,074  996 100  UMa-Com  1365, 1423, 1480.                  
          14,0 +27   93 +21   0,074  996 150  Boo    1775, 1800, 1873, 1898.               
          21,9 -55  230 +10   0,075  1008 200  Ind    3771, 3785, 3796, 3806, 3822, 3825, 3826, 3886.   
				 
Sütun 1: Üstkümenin yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Üstgökada boylamı.
Sütun 5: Üstgökada enlemi.
Sütun 6: Üstükümenin kırmızıya kayması.
Sütun 7: Milyon ışıkyılı cisinden üstkümeye olan uzaklık.
     "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.		 
Sütun 8: Üstkümenin milyon ışıkyılı cisinden büyüklüğü. Yaklaşık bir değer olup,
     üstkümedeki Abell kümelerinin dağılımı esas alınmıştır.
Sütun 9: Üstkümenin büyük bölümünün yayıldığı takımyıldız.
Sütun 10: Üstkümeyi oluşturan, bilinen bütün Abell kümeleri.

Kaynakça:
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity
        dispersions for ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of
        Galaxies, Astrophys J Supp, 70, 1.
West M, (1989), On the morphology of superclusters, Astrophys J, 347, 610.
Zucca et al, (1993), All-sky catalogs of superclusters of Abell-ACO
        clusters, Astrophys J, 407, 470.
Fairall A, (1998), Large-scale structures in the Universe, Wiley.
Abell Kümelerinin Üstkümeleri

Tabloda listelenmiş tüm Abell gökada kümelerinin, üstgökada düzleminde çizilmiş haritası yukarıdadır. Harita, 1 milyar ışıkyılı içerisindeki büyük gökada kümelerinin çoğunu göstermektedir. Sarı üstkümeler, üstgökada düzlemine yakınken, mavi üstkümeler düzlemin altında kalanlar, kırmızı üstkümeler ise düzlemin üstünde kalanlardır. Yüksek yoğunluklu Shapley Üstkümesi ile çok büyük Saat (Hor) Üstkümesi'ne dikkat edin. Haritanın merkezi boyunca yer alan saklı alan, kendi gökada düzlemimizin evrenin derinliklerini görmemizi engellediği yerlerdir.

Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri