Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Kahraman-Balıklar Üstkümesi

Kahraman-Balıklar Üstkümesi, gökyüzündeki en belirgin üstkümedir. Diğer bütün üstkümeler gibi, bu üstküme de çıplak gözle görülebilmek için çok sönük olsa da, gökyüzünün bu bölgesindeki parlak gökadaların (Başlıca Gökadalar Kataloğu - Principal Galaxies Catalogue) harita üzerinde işaretlenmesi üstkümenin ne kadar belirgin olduğunu göstermektedir. Kahraman-Balıklar Üstkümesi, 300 milyon ışıkyılı uzunluğunda, uzun ve yoğun bir gökadalar duvarıdır. Üstkümenin sol kenarında, 500 milyon ışıkyılı içerisinde yer alan en büyük gökada kümelerinden biri olan, büyük Kahraman Kümesi (A426) bulunmaktadır.

Kahraman-Balıklar Üstkümesi

Kahraman-Balıklar Üstkümesi'ndeki başlıca kümelerin listesi, Abell Kataloğu'nda belirtildiği şekliyle aşağıdadır. A426 bu kümelerden en önemli olanıdır ve verimlilik sınıfı, çok verimli gökada kümesi anlamına gelen sınıf 2 olarak belirlenmiştir. A262, her kadar verimlilik sınıfı 0 olarak belirlense de o da oldukça verimli bir kümedir.

 1       2    3    4     5    6    7
Abell       Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
        Konsayıları   Kayma   mıy
        SA    DA    z
A262     01 52,8 +36 09  0,0151   210   0
A347     02 25,8 +41 52  0,0172   240   0
A426     03 18,6 +41 31  0,0167   230   2   Kahraman

Kahraman-Balıklar Üstkümesi'nin başlıca gökada grupları aşağıda listelenmiştir. Bu gruplardan bazıları, özellikle de "Balıklar Kümesi" olarak bilinen NGC 383 ve NGC 507, oldukça büyüktürler. Ayrıca, "Kanatlıat Kümesi"nin etrafında yer alıp, Kahraman-Balıklar Üstkümesi'nden hafifçe ayrı duran, çok daha küçük bir üstkümenin parçası olan bazı gökada grupları da mevcuttur.

 1       2    3    4     5    6    7
 Grup       Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
 Adı      Konsayıları   Kayma   mıy
        SA    DA    z
NGC7515    23 14,5 +13 19  0,0149   205
Kanatlıat   23 20,0 +08 30  0,0128   180      Kanatlıat
NGC7711    23 35,2 +15 37  0,0131   180
NGC7831    00 08,2 +32 42  0,0160   220
NGC 315    00 51,7 +30 43  0,0160   220
NGC 383    01 10,2 +32 15  0,0165   230      Balıklar
NGC 507    01 23,7 +33 15  0,0161   225      Balıklar
NGC 691/697  01 50,6 +21 54  0,0093   130
NGC 765/IC187 02 00,1 +24 53  0,0164   225
NGC 777    02 00,7 +32 05  0,0171   235
NGC 841    02 12,1 +37 33  0,0152   210
NGC 877    02 17,8 +14 20  0,0123   170
NGC 973    02 36,2 +32 48  0,0157   220
Sütun 1: Kümenin veya grubun adı/Abell katalog numarası.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Kümenin veya grubun kırmızıya kayması.
Sütun 5: Milyon ışıkyılı cisinden uzaklık. "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.
Sütun 6: Kümenin "zenginlik (verimlilik) sınıfı" (sadece Abell kümeleri için).
Sütun 7: Diğer adlar ve notlar.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies,
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby groups.
     Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies: selection
     of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.
Geller M, Huchra J, (1983), Groups of Galaxies. III. The CfA Survey.
     Astrophys J Supp, 52, 61.

Boğa Boşluğu

Kahraman-Balıklar Üstkümesi yalnızca gökteki en belirgin üstküme olmakla kalmaz, aynı zamanda gökteki en belirgin boşluğun da yanında durur. Boğa Boşluğu, sınırları her iki kenarında yer alan gökada duvarlarıyla belirlenmiş büyük, dairesel bir boşluktur. Boşluğun çapı yaklaşık 100 milyon ışıkyılıdır. Boşluk içerisinde işaretlenmiş gökadalardan çoğu, boşluğun gerisinde yer alan arka plan gökadalardır.

Aşağıda - Boşluk alanında yer alan birkaç gökada bulunmaktadır. Bu resim, UGC 2627 (SA=03s17dk, DA= 31°34') ve onun küçük yoldaşı UGC 2629'un resmidir. Bu iki gökada, boşluğun kuzey yarısında, bizden 185 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadır.

Boğa Boşluğu
UGC 2627

A426 - Kahraman Kümesi

Kahraman Kümesi (A426), binlerce gökada içeren, gerçekten verimli gökada kümelerinden, ikinci en yakın olanıdır. En yakın olanı (A3627), gökada düzlemimiz tarafından neredeyse saklanmıştır ve gözlenmesi kolay değildir. Aşağıdaki resim, Kahraman Kümesi'nin merkez bölgesini göstermektedir. Kümenin merkezinde yer alan iki parlak gökada, NGC 1272 (sağda) ve NGC 1275'tir (solda). Kahraman Kümesi de Samanyolu düzlemine oldukça yakındır, bu nedenle resimde görülen sönük ışık noktaları, aslında kendi gökadamızın ön planda yer alan yıldızlarıdır.

A426 - Digitized Sky Survey Görüntüsü
Sağda - Kahraman Kümesi'nin haritası yandadır. Harita, kümenin merkezinde 1 derecelik alan içerisinde yer alan en parlak gökadalardan 122'sinin konumlarını göstermektedir. Kahraman Kümesi büyük eliptik (oval) ve merceksi (mercimek) gökadaların hakimiyeti altında olsa da, Saç Kümesi'nin tersine birçok sarmal gökada da içermektedir. Kahraman Kümesi'nin Haritası

Kahraman-Balıklar Üstkümesi'nin Bilimsel İncelemesi

Kahraman-Balıklar Üstkümesi, keşfedilen ilk üstkümelerden biridir. Evrenin büyük ölçekli yapılarının incelenmesinde, önemli bir rol oynamıştır. 1977'de, Tallinn/Estonya'da yapılan bir konferansta, Mihkel Jöeveer ve Jaan Einasto "Evren Hücreli Bir Yapıya Mı Sahiptir? - Has The Universe The Cell Structure?" diye sormuştur. İki bilim adamı, evrenin büyük ıssız boşlukları çevreleyen, büyük gökada üstkümelerinden meydana geldiği önermesinde bulunmuşlardır. Başlangıçta büyük bir şüphecilik mevcut olsa da, haklılıkları sonradan ispatlandı. Bildirileri, bu sayfanın en üstünde yer alan harita ile aynı bölgeyi gösteren bir Kahraman-Balıklar Üstümesi haritası içeriyordu. Bilim adamları, Kasım 1978'de, Erik Tago ile birlikte daha uzun bir bildiri hazırladılar.

Riccardo Giovanelli ve Martha Haynes'in çabalarıyla, Kahraman-Balıklar Üstkümesi'nin incelemesinde devrim yaratıldı. Üstkümenin 1983 yılında yapılan ilk incelemesinden (Guido Chincarini ile birlikte yayımlandı) sonra, ekip Kahraman-Balıklar Üstkümesi'ni sistemli bir şekilde inceledikleri ve 1985-1993 yılları arasında yayımlanan, 6 bildirilik (1, 2, 3, 4, 5, 6) bir seriye başladı. Kahraman-Balıklar Üstkümesi, büyük oranda onların çabaları sayesinde bugün en iyi anlaşılan üstkümelerden biridir.

Kahraman Kümesi (A426), on yıllar boyunca incelendi. Örneğin, J.Brunzendorf ve H.Meusinger, Kahraman Kümesi gökadalarının önemli bir kataloğunu 1999'da hazırladı. (Kahraman Kümesi'nin yukarıdaki haritasını hazırlamak için onların kataloğunu kullandım.)

Kahraman Kümesi, radyo ve x-ışını dalga boylarında kapsamlı bir şekilde incelendi. P.Leslie ve B.Elsmore tarafından 1961 yılında yayımlanan bir bildiride bahsedildiği gibi, büyük eliptik gökada NGC 1275 güçlü bir radyo kaynağıdır. NGC 1275, aynı zamanda güçlü bir x-ışını kaynağıdır. Kahraman Kümesi'nin tipik bir x-ışını kontur haritası (Branduardi-Raymond, Fabricant, Feigelson, Gorenstein, Grindlay, Soltan ve Zamorani tarafından, 1981 yılında yayımlanan bir bildiri) buradan görülebilir.

Kahraman-Balıklar Üstkümesi'ndeki diğer kümeler de arada sırada incelenir. Örneğin S.Sakai, R.Giovanelli ve G.Wegner, 1994 yılında A262 ile NGC 383 ve NGC 507 gruplarıyla ilgili bir çalışma yayımladı.


A262 - Digitized Sky Survey Görüntüsü

Üstte - A262 Kümesi'nin orta kısmının resmi. Bu küme, Kahraman-Balıklar Üstkümesi'nde yer alan bir diğer verimli gökada kümesidir. Ortadaki dev eliptik gökada NGC 708'dir.

Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri