Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi

Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi, önemli bir üstküme olarak kabul edilmemektedir. Üstküme, özellikle yoğun bir gökadalar topluluğu değildir ve herhangi birçok verimli gökada kümesi içermez. Aşağıdaki harita, gökyüzünün bu bölgesinde yer alan (Başlıca Gökadalar Kataloğu'na göre) en parlak gökadaları gösterir. Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi, sönük bir biçimde önce verimli A3627 kümesi, en sonunda da Erboğa Üstkümesi'ne bağlanan kavisli bir gökadalar duvarı gibi görünmektedir.

Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi

Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi civarında yer alan gökada kümelerinin listesi aşağıdadır. Üstküme içerisinde yer alan üç Abell kümesi A3656, A3698 ve A3742'dir. Bunlar etkileyici gökada kümeleri değildir. Gökyüzünün bu bölgesindeki en önemli küme, evrenin bu bölgesine hakim olan büyük A3627 kümesidir. Bu konuda daha fazla bilgi için Erboğa Üstkümesi sayfasına bakınız.

 1        2    3     4    5    6    7
Abell        Eşlek    Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
         Konsayıları   Kayma   mıy
         SA    DA    z
A3627      16 15,5 -60 54  0,0145  200   1   Cetvel
A3656      20 00,5 -38 32  0,0178  245   0
A3698      20 36,0 -25 17  0,0188  260   1
A3742      21 06,7 -47 09  0,0152  210   0
A3747      21 08,7 -43 30  0,0298  410   0   Arka Plan

Bu bölgedeki diğer belirgin gökada gruplarının listesi aşağıdadır. Bölgede yaygın bir biçimde "Tavuskuşu" kümesi olarak adlandırılan iki farklı gökada kümesi olduğuna dikkat edin. IC4765 kümesi, iki "Tavuskuşu" kümesinden daha büyük olanıdır ve bu küme, üstkümede yer alan 3 Abell kümesinden de daha verimli bir grup olabilir.

 1        2    3    4     5    6    7
 Grup        Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
 Adı       Konsayıları   Kayma   mıy
         SA    DA    z
IC4765     18 47,7 -63 19  0,0149   205      Tavuskuşu
NGC6753/IC4837A 19 09,7 -55 07  0,0103   145
NGC6769/IC4845 19 17,8 -60 31  0,0134   185
ESO185-54    20 03,4 -55 56  0,0144   200
NGC6868     20 09,8 -48 15  0,0095   130      Dürbün
NGC6876     20 18,5 -70 53  0,0127   175      Tavuskuşu
NGC7172/IC5156 22 02,2 -32 24  0,0089   125
IC5250/NGC7329 22 47,5 -65 06  0,0108   150
Sütun 1: Kümenin veya grubun adı/Abell katalog numarası.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Kümenin veya grubun kırmızıya kayması.
Sütun 5: Milyon ışıkyılı cisinden uzaklık. "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.
Sütun 6: Kümenin "zenginlik (verimlilik) sınıfı" (sadece Abell kümeleri için).
Sütun 7: Diğer adlar ve notlar.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies,
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within
     80 Mpc, Astron Astrophys Supp, 93, 211.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby groups.
     Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies: selection
     of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.

Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi'nin Bilimsel İncelemesi

Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi ile ilgili çok az bilgi yazılmıştır. Kümeye, önemli bir üstküme gözüyle bakılmamaktadır. İlk araştırmaların çoğu, üstkümenin büyük A3627 gökada kümesine ve Erboğa Üstkümesi'ne bağlanan yakın bir gökadalar duvarının parçası olduğunu göstermiştir. A.Fairall, 1988'deki bir bildirisinde bu görüşü destekleyen kanıtlar sunmuştur.

Daha yakın bir zamanda, 1996 yılında, H. Di Nella, W.Couch, G.Paturel ve Q.Parker, Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi'nin, Kahraman-Balıklar Üstkümesi'ne bağlı olup olmadığını görmek için gökyüzünün bu bölgesini incelemişlerdir. Aynı tarihte basılan bildirilerinde, bağlı olmadığı sonucuna vardılar.


A3742 - Digitized Sky Survey Görüntüsü

Üstte - Tavuskuşu-Hintli Üstkümesi'nin ortasında yer alan A3742 Kümesi. Bu küme, verimlilik sınıfı 0 olan Abell kümelerine tipik bir örnektir. Resimde, yaklaşık 20 gökada görülebilir (bulanık, oval parçacıklar olarak görülüyorlar), ancak pek çoğunu ön plandaki yıldızlardan ayırmak çok zordur. Buradaki en parlak iki gökada ESO 286-49 (ortada) ve NGC 7014'tür (solda).

Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri