Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Shapley Üstkümesi

Shapley Üstkümesi, meşhur bir üstkümedir. Aşağıdaki harita, gökyüzünün bu bölgesindeki 16,5 kadirden daha parlak tüm gökadaları (HyperLeda Veritabanı'na göre) göstermektedir. Erboğa Üstkümesi'nin 4 temel kümesi (sarı etiketli), Shapley Üstkümesi'nin tam önünde yer alır. Erboğa Üstkümesi'nin ötesinde, 500 milyon ışıkyılı uzaklıkta, bir diğer küçük üstküme bulunmaktadır (yeşil etiketli). 650 milyon ışıkyılı uzaklıkta, kocaman bir büyük gökada kümeleri topluluğu yer alır (mavi etiketlerle işaretli). Burası, ilk olarak Harlow Shapley tarafından 1930'larda fark edilen Shapley Üstkümesi'dir.

Shapley Üstkümesi

Shapley Üstkümesi'ndeki başlıca gökada kümelerinin listesi aşağıdadır. Listede 25 gökada kümesi bulunmaktadır (Erboğa Üstkümesi'nin 4 kümesi bu listeye dahil değildir). Kümelerden yedi tanesinin "verimlilik sınıfı" 2 veya üzerindedir ki bu da burada (aşağı yukarı) Kahraman veya Saç kümesi kadar verimli 7 tane küme bulunduğu anlamına gelir.

 1      2    3    4     5    6    7
Abell      Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
       Konsayıları   Kayma   mıy          
       SA    DA    z              
A1631   12 52,8 -15 26  0,0450   615   0           
A1644   12 57,2 -17 21  0,0461   630   1           
A3528   12 54,3 -29 01  0,0516   700   1           
A3530   12 55,6 -30 21  0,0525   715   0           
A3532   12 57,3 -30 22  0,0542   735   0            
A3537   13 01,0 -32 26  0,0308   425   0   Arka Plan
A3542   13 08,7 -34 34  0,0513   700   0           
A1709   13 18,7 -21 28  0,0509   695   0           
A3553   13 19,2 -37 11  0,0475   650   0           
A3554   13 19,5 -33 29  0,0458   625   1           
A3555   13 20,8 -28 59  0,0476   650   1           
A3556   13 24,1 -31 40  0,0467   635   0           
A1736   13 26,9 -27 07  0,0446   610   0           
A3558   13 27,9 -31 30  0,0468   640   4   "Shapley 8"    
A3559   13 29,9 -29 31  0,0449   615   3           
A3560   13 31,8 -33 13  0,0477   650   3           
A3562   13 33,5 -31 40  0,0478   650   2           
A3564   13 34,4 -35 13  0,0493   670   1           
A3566   13 39,0 -35 33  0,0498   680   2           
A3570   13 46,8 -37 55  0,0354   485   0           
A3571   13 47,5 -32 52  0,0379   520   2           
A3572   13 48,2 -33 23  0,0505   690   0           
A3575   13 52,6 -32 53  0,0365   500   0           
A3577   13 54,3 -27 51  0,0482   655   2           
A3578   13 57,5 -24 44  0,0381   520   1           

Shapley Kümesi'nde yer alan diğer beş büyük gökada grubunun listesi aşağıdadır. SC 1327-312 ve SC 1329-313 grupları özellikle meşhurdur çünkü üstkümenin merkezine yakın, A3558 ve A3562 kümelerinin arasında yer alırlar.

 1      2    3    4     5    6    7
 Grup      Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
 Adı     Konsayıları   Kayma   mıy          
       SA    DA    z              
S718    12 59,7 -33 40  0,0478   650               
S729    13 21,5 -35 48  0,0499   680               
S731    13 23,0 -34 53  0,0505   690               
SC1327-312 13 29,8 -31 36  0,0495   675               
SC1329-313 13 31,6 -31 49  0,0469   640               
Sütun 1: Kümenin veya grubun adı/Abell katalog numarası.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Kümenin veya grubun kırmızıya kayması.
Sütun 5: Milyon ışıkyılı cisinden uzaklık. "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.		 
Sütun 6: Kümenin "zenginlik (verimlilik) sınıfı" (sadece Abell kümeleri için).
Sütun 7: Diğer adlar ve notlar.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies, 
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for 
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.

Sağdaki harita (üstgökada düzlemine yukarıdan bakar), Shapley Üstkümesi ile bizim aramızda yer alan tüm büyük gökada kümelerini gösterir. Bizim gökadamız haritanın sol alt tarafındadır ve Shapley Üstkümesi ile aramızda, Erboğa Üstkümesi yer almaktadır. Shapley Üstkümesi, 650 milyon ışıkyılı uzaklıkta, Başak Kümesi'nden çok da büyük olmayan bir alan içerisinde toplanmış (ki bu küme yalnızca tek bir büyük küme içerir) yaklaşık 20 gökada kümesinden oluşan yoğun bir topluluktur.

Shapley Üstkümesi'nin ortasında birkaç iri küme bulunmaktadır. Abell kataloğu, bir milyar ışıkyıllık bölge içerisinde, "verimlilik sınıfı" 2'nin üzerinde olan yalnızca beş gökada kümesi içermektedir. Bu kümelerden üçü (A3558, A3559 ve A3560) Shapley Üstkümesi'ndedir. Dördüncü küme (A3128), Saat Üstkümesi'nde, beşinci küme (A3301) ise, Saat Üstkümesi'nin sınırındadır. Bu kümeler, bilinen en verimli gökada kümelerinden bazılarıdır ve bazıları çok verimli Saç Kümesi'nden daha fazla gökada içermektedir.

Shapley Üstkümesi'nin Haritası

A3558 - Shapley 8 Kümesi

A3558 Kümesi'nin merkez fotoğrafı aşağıdadır. Resimdeki çeşitli mavi nesneler gökadalar (sol alt taraftaki çok belirgin mavi yıldız hariç), sarı nesneler de ön plandaki yıldızlardır. Bu küme bazen Shapley 8 olarak adlandırılır, çünkü küme Harlow Shapley'in 1933 yılında yayımladığı, verimli kümeler listesinde sekizinci sıradaydı. Kümenin merkezinde, çapı 340.000 ışıkyılından daha büyük olan dev bir eliptik (oval) gökada (ESO444-46) vardır.

A3558 - Digitized Sky Survey Görüntüsü

A3558 Kümesi'nin haritası aşağıdadır. Harita, en parlak gökadalardan 135'ini göstermektedir. Buradaki gökadalar, kabaca Yerel Grubumuzun çapına eşit olan, 10 milyon ışıkyıllık bir alana yayılmışlardır. Kümenin arkasında ve önünde yer alıp, kümeyi gerçekte olduğundan biraz daha verimli gösteren, daha küçük başka bazı gökada grupları olması muhtemeldir.

A3558 Kümesi'nin Haritası

Shapley Üstkümesi'nin Bilimsel İncelemesi

Harlow Shapley, 1930 yılındaki Harvard Gözlemevi Bülteni'nde "Erboğa'daki Uzak Gökadalar Bulutu Üzerine Notlar" adlı bir makale yayımladı. Shapley, "Erboğa içerisinde, şimdiye kadar keşfedilenlerin en yoğunlarından biri gibi görünen bir gökada bulutu"nu tanımladı. Aslında, üstkümenin tamamını keşfetmedi. Haritası, üstkümenin merkezinde A3556, A3558 ve A3562'yi kapsayan kümeler sırasına karşılık gelen "bulutu" gösteriyordu. Shapley, 1933 yılında 25 verimli gökada kümesi içeren listesine A3558'i dahil etti.

Gökbilimcilerin Shapley Kümesi'ni tekrar keşfetmeleri uzun zaman aldı. 1970'lerin sonlarında, gökbilimciler gökyüzünün bu bölgesindeki güçlü x-ışını kaynaklarını fark etmeye başladılar. J.Melnick ve H.Quintana, A3558 kümesini 1981 yılında 2A1326-311 (X-Işını Kaynakları Kataloğu'ndan) adıyla yeniden keşfettiler ve kümenin "gökyüzünün gökadalarca son derece zengin bir bölgesinde" yer aldığından bahsederken, aslında Harlow Shapley'in 51 yıl önce yaptığı gözlemi tekrarlıyorlardı. Jorge Melnick ve Mariano Moles, 1987 yılında bu bölgede büyük bir üstküme olduğuna dair ilk önemli kanıtı yayımladılar.

Abell Kataloğu Güney İlavesi'nin G.Abell, H.Corwin ve R.Ollowin tarafından 1989 yılında yayımlanması çok önemliydi, çünkü ilave, gökbilimcilere bölgedeki verimli kümelerin tam bir listesini verdi. R.Scaramella, G.Baiesi-Pillastrini, G.Chincarini, G.Vettolani ve G.Zamorani, 1989 tarihli bir bildiride ve 1990 tarihli bir başka bildiride, kendilerinin de Büyük Cazibe'yi (bakınız Erboğa Üstkümesi sayfası) araştırırken, bu üstkümeyi (onlar "alfa bölgesi" adını vermişlerdi) keşfettiklerini duyurdular. S.Raychaudhury da 1989 tarihli bir bildirisinde üstkümeyi fark etti, fakat bunun "Büyük Cazibe" olmaktan çok uzak olduğu sonucuna vardı. S.Raychaudhury, Shapley Üstkümesi adını kullanan ilk kişilerden biriydi.

Shapley Üstkümesi, en çok incelenen üstkümelerden biridir. 1997-2001 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte, tüm Shapley Üstkümesi ile ilgili yaklaşık 40 bilimsel bildiri yayımlanmıştır. Başka hiçbir üstküme şu anda bu kadar dikkat çekmemektedir. Bu küme, evrenin bizim bölümünde eşsiz bir üstkümedir. Üstkümedeki kümelerden birkaçı, aynı zamanda güçlü x-ışını kaynaklarıdır. S.Ettori, A.Fabian, D.White tarafından yakınlarda yayımlanan (1997 tarihli bir bildiride) bir x-ışını haritasına buradan ulaşabilirsiniz.


Harlow Shapley

Harlow Shapley (1885 - 1972)

Harlow Shapley, 2 Kasım 1885'te, A.B.D.'de Missouri eyaletinde doğdu. Missouri ve Princeton Üniversitelerine devam ettikten sonra, Kaliforniya'daki Wilson Dağı Gözlemevi'ne katıldı. 1918 yılında küresel kümeleri incelerken, gökadamızın gerçek büyüklüğünü kavrayan ve gökadamızın merkezinin yerini bulan ilk kişiydi. 1920 yılında Harvard Koleji Gözlemevi'nin müdürlüğüne getirildi ve 1925 yılından sonra gökyüzündeki gökadaların dağılımını incelemeye başladı. Evrende ıssız boşluklar da olduğunun farkında olmamasına rağmen, üstkümelerin (gökada "bulutları" adını vermişti) varlığına inanan ilk gökbilimcilerden biriydi. Harlow, Heykeltıraş ve Ocak cüce gökadalarını da (1938 yılında) keşfetti. 20 Ekim 1972'de, 86 yaşında öldü.

Altta - Shapley Üstkümesi'nin bir bölümünün haritası. Harita, üstkümenin merkez bölgelerindeki gökada yoğunluğunu göstermektedir. Kırmızı, sarı ve yeşil bölgeler, en çok gökada bulunan yerlerdir. Resim, Shapley Üstkümesi'ni inceleyen başlıca araştırmacılardan biri olan, Sandro Bardelli tarafından temin edilmiştir.

Shapley Üstkümesi'nin Merkezi
Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri