Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Aslan Üstkümesi

Aslan Üstkümesi, ünlü bir üstküme değildir. Aşağıdaki harita, bu üstkümenin çevresindeki en parlak gökadaların (Başlıca Gökadalar Kataloğu'na göre) işaretlenmesi sonucu oluşmuştur. Üstküme, bizden yaklaşık 440 milyon ışıkyılı uzaklıktadır ve bu uzaklıkta, Aslan Üstkümesi gibi oldukça zayıf bir üstkümenin ön plandaki bütün gökadaların arasından görülebilmesi zordur. Daha yakındaki Saç Üstkümesi, büyük A1367 Kümesi'nin varlığından da anlaşılabileceği gibi bu bölgededir ve bize daha da yakın olan Başak Kümesi haritanın sol alt tarafındadır.

Aslan Üstkümesi

Aslan Üstkümesi'ndeki başlıca kümelerin listesi aşağıdadır. En verimli küme, büyük bir ihtimalle A1185 Kümesi'dir. Diğer kümelerin çoğu, "verimlilik sınıfları" 0 olan oldukça verimsiz kümelerdir. A1314 Kümesi de, üstkümenin bir miktar kuzeyinde yer almasına ve üstkümenin gerçek bir üyesi olmaması ihtimaline rağmen, bu listeye dahil edilmiştir.

 1     2    3    4     5    6    7
Abell     Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
      Konsayıları   Kayma   mıy          
      SA    DA    z              
A999   10 23,4 +12 51  0,0311   430   0     
A1016  10 27,0 +10 59  0,0310   425   0     
A1142  11 00,9 +10 33  0,0337   465   0     
A1177  11 09,5 +21 42  0,0304   420   0     
A1185  11 10,8 +28 41  0,0313   430   1     
A1228  11 21,5 +34 20  0,0340   465   1     
A1257  11 26,1 +35 19  0,0332   455   0     
A1267  11 27,9 +26 51  0,0317   435   0     
A1314  11 34,8 +49 02  0,0323   445   0     
Sütun 1: Kümenin adı/Abell katalog numarası.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Kümenin kırmızıya kayması.
Sütun 5: Milyon ışıkyılı cisinden uzaklık. "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.		 
Sütun 6: Kümenin "zenginlik (verimlilik) sınıfı".
Sütun 7: Diğer adlar ve notlar.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies, 
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for 
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.

Aslan Üstkümesi'nin Bilimsel İncelemesi

Bu üstküme üzerinde hiçbir zaman gerçek bir bilimsel araştırma yürütülmemiştir. Zaman zaman kümelerden bazıları incelenir. Bu durum özellikle üstkümenin muhtemelen en verimli kümesi olan A1185 için geçerlidir. Küme 1996 yılında, Mahdavi, Geller, Fabricant, Kurtz, Postman ve McLean tarafından bir bildiride incelenmiştir. Daha yakınlarda, 2000 yılında, Botashev, Verkhodanov, Cardona, Lipovka, Mingaliev ve Chavira, bu kümenin çevresinde yer alan gökadaların kataloğunu yapmışlardır.


A1185 Kümesi'nin merkez fotoğrafı aşağıdadır. Bu küme, büyük bir ihtimalle Aslan Üstkümesi'nin en önemli kümesidir. Küme, Başak Kümesi ile yaklaşık aynı boyutlardadır ve benzer miktarda gökadaya sahiptir. Buradaki en parlak gökada, (resmin en tepesindeki) NGC 3550'dir.

A1185 - Digitized Sky Survey Görüntüsü
Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri