Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

12,5 Işıkyılı İçerisindeki Evren
En Yakın Yıldızlar

En Yakın Yıldızlar
Ana Sayfa Uzaklaştır
* 12,5 ışıkyılı içerisindeki yıldız sayısı : 33

Harita Hakkında

Bu harita, Güneşimizden 12,5 ışıkyılı mesafeye kadar olan tüm yıldız sistemlerini göstermektedir. Yıldızların çoğu Güneş'in onda biri kütlesinde ve parlaklığı Güneş'in yüzde birinden az olan kızıl cücelerdir. Evrendeki bütün yıldızların kabaca %80'i kızıl cücelerdir ve en yakın yıldız olan Proksima Erboğa da bunun tipik bir örneğidir.

Ek Haritalar
Güneş Sistemi Bu çizim, Dünya yörüngesinden çıkıp Dünya'ya en yakın yıldız sisteminden bakan bir çizimdir. En yakın yıldıza olan uzaklığın gerçekte ne kadar büyük olduğunu gösterebilmeyi amaçlamaktadır.
En Yakın Yıldızların Haritası Burada, aşağıda verilen bilgiler kullanılarak çizilen ve 20 ışıkyılı içerisinde yer aldığı bilinen tüm yıldızların bir haritasını bulabilirsiniz.
Bilgi ve Kataloglar
En Yakın Yıldızların Listesi 20 ışıkyılı içerisinde 100'ün üzerinde yıldız bulunmaktadır. Liste, bu uzaklıkta yer aldığı bilinen tüm yıldızları kapsar.
Çoklu Yıldız Yörüngeleri Bu sayfada ikili, üçlü ve dörtlü yıldız sistemlerinin yörünge hareketleri canlandırma örnekleriyle gösteriliyor.

En Yakın Yıldızlar Hakkında Bilgi

Güneş - Sınıf : G2 Parlaklık : -26,8 Uzaklık : 0,0000158 ıy
Tipik bir sarı cücedir. Yörüngesinde dokuz gezegen bulunmaktadır.
Proksima Erboğa - Sınıf : M5 Parlaklık : 11,0 Uzaklık : 4,22 ıy
Bu sönük kızıl cüce Güneşimize en yakın yıldızdır ve merkezdeki çift yıldıza olan 0,24 ıy uzaklığına ve bu yıldızların çevresinde dönmesi bir milyon yıl sürmesine rağmen, Alfa Erboğa yıldız sisteminin bir üyesidir. Proksima (Latince "yakındaki"), 1915 yılında Robert Innes tarafından keşfedildi ve o tarihlerde bilinen en sönük yıldızdı. Bu yıldız aynı zamanda dakikalar içerisinde bir kadir veya daha fazla parlaklaşma kapasitesine sahip bir parıltılı yıldızdır.
Alfa Erboğa A,B - Sınıf : G2+K0 Parlaklık : 0,0+1,4 Uzaklık : 4,39 ıy
Bizden, Proksima'ya kıyasla biraz daha uzakta yer alan turuncu ve sarı cüce yıldızlar, Alfa Erboğa sistemini oluştururlar. Birbirlerinin yörüngesini 80 yılda tamamlayan bu yıldızlar, birlikte güney yarımküre göklerinin en parlak nesnelerinden birini meydana getirirler. Alfa Erboğa'dan bakıldığında, sistemin üçüncü üyesi Proksima sönük (4,8 kadir) bir yıldızdır.
Barnard'ın Yıldızı - Sınıf : M5 Parlaklık : 9,6 Uzaklık : 5,94 ıy
En büyük özdevinimi gerçekleştirmesiyle ünlü bu kızıl cüce, gökyüzünde yüzyılda 0,29 derece yol alır. 1916 yılında E. Barnard tarafından keşfedilmiş ve 1960'larda yörüngesinde görünmeyen birkaç gezegen olduğu düşünülmüş, ancak daha sonra yapılan gözlemler bu düşünceyi çürütmüştür. Önümüzdeki sekiz bin yıl içerisinde Barnard'ın Yıldızı bize en yakın yıldız konumuna gelecektir.
Wolf 359 - Sınıf : M6 Parlaklık : 13,5 Uzaklık : 7,80 ıy
1918 yılında Max Wolf tarafından keşfedilen aşırı derecede sönük bir kızıl cücedir. 25 yıl boyunca bilinen en sönük yıldız olarak kalmıştır.
Lalande 21185 - Sınıf : M2 Parlaklık : 7,5 Uzaklık : 8,31 ıy
JJ Lalande'nin 1790'larda derlenen yıldız kataloğuna kaydedilen bu yıldız gökyüzündeki en parlak kızıl cücedir. Ancak yine de görebilmek için bir dürbüne ihtiyaç duyulur. G.Gatewood 1996 yılında yörüngesinde Jüpiter büyüklüğünde birkaç gezegen olabileceğine dair belirtileri rapor etmiş, ancak bu konu henüz doğrulanmamıştır.
Akyıldız (Sirius) A,B - Sınıf : A1+DA Parlaklık : 1,4+8,4 Uzaklık : 8,60 ıy
Bu parlak beyaz yıldız, gece göğündeki en parlak, 25 ışıkyılı içerisinde de en aydınlık yıldızdır. İlk olarak 1852 yılında görülen eşi, bilinen ilk beyaz cüce yıldızdır. Yörünge dönemi 50 yıldır.
Luyten 726-8 A,B - Sınıf : M5+M5 Parlaklık : 12,4+13,3 Uzaklık : 8,73 ıy
İki kızıl cüceden oluşan sönük bir ikili sistemdir. Muhtemelen sistem, değişen bir yıldız olan ikinci yıldızı UV Balina'nın adıyla daha çok bilinir. Çok ünlü bir parıltılı yıldızdır ve Güneş'in yüzeyinde görülenlere benzer, ancak çok daha güçlü alev patlamalarıyla, fark edilebilir şekilde birkaç kadir birden parlaklaşabilir. Her iki yıldızın birbiri etrafındaki yörüngesi yaklaşık 200 yıl sürer.
Ross 154 - Sınıf : M4 Parlaklık : 10,4 Uzaklık : 9,69 ıy
Sönük bir kızıl cücedir. Frank Ross tarafından 1930'larda kataloglanan yakın yıldızlardan bir tanesidir. Aynı zamanda bilinen bir parıltılı yıldızdır.
Ross 248 - Sınıf : M6 Parlaklık : 12,3 Uzaklık : 10,33 ıy
Bir diğer sönük kızıl cücedir.
Epsilon Irmak - Sınıf : K2 Parlaklık : 3,7 Uzaklık : 10,50 ıy
Bir turuncu cücedir. Bu yıldız 1960'larda Gren Bank radyo teleskobu ile zeki yaşam belirtileri için araştırılmıştı. Sonuç, önceden tahmin edilebilir bir biçimde olumsuzdu. IRAS uydusu, olası bir güneş sistemi oluşumunun belirtisi olan çok miktarda tozun yıldızın etrafında döndüğünü tespit etti. Çok daha yakın bir zamanda (Ağustos 2000), Jüpiter büyüklüğünde bir gezegenin yıldızın yörüngesinde 3,2 gök birimi (GB) (480 milyon km) uzaklıkta döndüğü tespit edilmiştir.
Lacaille 9352 - Sınıf : M2 Parlaklık : 7,4 Uzaklık : 10,73 ıy
Dürbünle rahatça görülebilen oldukça parlak bir kızıl cücedir. İlk defa, Nicolas de Lacaille tarafından 1752 yılı yakınlarında derlenen güney yarımküre yıldızları kataloğuna kaydedilmiştir.
Ross 128 - Sınıf : M4 Parlaklık : 11,1 Uzaklık : 10,89 ıy
Sönük bir kızıl cücedir. Değişen yıldız ismi olan FI Vir olarak da bilinir.
Luyten 789-6 A,B,C - Sınıf : M5+M5+M7 Parlaklık : 13,3+13,3+14,0 Uzaklık : 11,1 ıy
Bu sistemde üç kızıl cüce var gibi görünmektedir. Asıl çift birbirinin yörüngesinde 2 yıllık bir sürede dönerken, üçüncü sönük bir yıldız da ilkinin etrafında yakın bir yörüngede döner.
Öncü (Procyon) A,B - Sınıf : F5+DA Parlaklık : 0,4+10,7 Uzaklık : 11,41 ıy
Parlak sarı-beyaz bir yıldız ve gökyüzündeki sekizinci en parlak yıldızdır. Güneş'in iki katı olan çapıyla Öncü, aynı zamanda 25 ışıkyılı içerisindeki en büyük yıldızdır. Öncü'nün yörüngesinde ilk defa 1896 yılında optik olarak görülen bir beyaz cüce eşi vardır. Yörünge dönemi 41 yıldır.
61 Kuğu A,B - Sınıf : K5+K7 Parlaklık : 5,2+6,1 Uzaklık : 11,41 ıy
Çift turuncu cüce yıldızlı bu ikili sistem, F.Bessel tarafından 1838 yılında uzaklığı ölçülen ilk yıldız olmasıyla ünlüdür. Her iki yıldız da çok benzerdir ancak birbirinden çok ayrıktır (86 GB), yörünge dönemleri 700 yılı bulur.
Struve 2398 A,B - Sınıf : M4+M5 Parlaklık : 8,9+9,7 Uzaklık : 11,6 ıy
1827'de basılmış bir çift yıldız kataloğunda Struve 2398 olarak adlandırılmış çift kızıl cüceden meydana gelmiş bir ikili sistemdir. Bu sistem aynı zamanda daha sıkıcı bir ad olan BD+59°1915 olarak da bilinir. İki yıldız oldukça ayrıktır (50 GB) ve birbirinin yörüngesinde 450 yıllık sürede döner.
Groombridge 34 A,B - Sınıf : M2+M6 Parlaklık : 8,1+11,1 Uzaklık : 11,64 ıy
Bir diğer kızıl cüce çifti olan bu sistem, genellikle 1838 tarihli bir kuzey yarımküre yıldız kataloğundaki adıyla Groombridge 34 olarak veya bazen de BD+43°44 olarak adlandırılır. Her iki yıldızın da parlaklığı değişkendir ve değişen yıldız adları GX ve GQ Andromeda'dır. Her iki yıldız birbirinden oldukça uzaktır (150 GB) ve yörünge dönemleri 2500 yıldır.
Giclas 51-15 - Sınıf : M6 Parlaklık : 14,8 Uzaklık : 11,8 ıy
Bu aşırı sönük kızıl cüce 14 ışıkyılı içerisindeki en sönük yıldızdır. Parlaklığı Güneş'in on binde biri oranındadır.
Epsilon Hintli A,B,C - Sınıf : K5+T1+T6 Parlaklık : 4,7 Uzaklık : 11,83 ıy
Bir turuncu cücedir. Biraz daha küçük ve sönük olmasına rağmen Epsilon Irmak'a çok benzer bir yıldızdır. Epsilon Hintli'nin yörüngesinde bir çift kahverengi cüce (yanmak için çok küçük olan başarısız yıldız) vardır. Bu yıldızlar 2003 yılında keşfedilmiştir. Birbirlerinin etrafındaki yörünge süreleri 16 yıldır. Ana yıldızdan 1500 GB (220 milyar km) uzaklıktadırlar ve yörünge süreleri 70.000 yıldır.
To Balina - Sınıf : G8 Parlaklık : 3,5 Uzaklık : 11,90 ıy
Bize en yakın, tek ve güneş benzeri yıldız. 1960 yılında, Epsilon Irmak ile birlikte herhangi bir zeki yaşam belirtisi için araştırılmış, başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Luyten 372-58 - Sınıf : M5 Parlaklık : 13,0 Uzaklık : 12,1 ıy
Çok sönük bir kızıl cüce. Onlarca yıl önce kataloglanmış bir yıldız olmasına rağmen, uzaklığı belli bir kesinlikle daha yeni belirlenmiştir.
Luyten 725-32 - Sınıf : M5 Parlaklık : 12,1 Uzaklık : 12,1 ıy
Bir diğer kızıl cüce.
Luyten'in Yıldızı - Sınıf : M3 Parlaklık : 9,8 Uzaklık : 12,39 ıy
Bir kızıl cüce. Yıldıza, onun yakın bir yıldız olduğunu 1935 yılında keşfeden Willem Luyten'in adı verilmiştir. Yıldız, Öncü'den yalnızca 1,2 ıy uzaklıktadır, ancak bir bağlantıları yoktur.
Epsilon Irmak
Epsilon Irmak'ın yörüngesinde, muhtemel görüntüsü böyle olan büyük bir gezegen dönmektedir.

Ana Sayfa

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri