Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

En Yakın Yıldıza Olan Uzaklık

Yıldızlararası uzaklıklar çok büyüktür. Güneş'ten Proksima Erboğa'ya olan uzaklık 40 trilyon kilometreye denk gelen 4,22 ışıkyılıdır. Bu mesafeyi yürümek yaklaşık 1 milyar yılınızı alırdı. En hızlı uzay sondalarımız bile bu mesafeyi 60 bin yılda aşabilirlerdi. Şu anda güneş sistemini terk etmekte olan 4 uzay sondası vardır; Pioneer 10 ve 11 ile Voyager 1 ve 2; ancak büyük bir ihtimalle önümüzdeki yirmi yıl içerisinde hepsiyle iletişimimizi kaybedeceğiz. İç güneş sisteminden, Alfa Erboğa sistemine kadar adım adım uzaklaşan aşağıdaki çizimler, bu uzaklığın ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

En Yakın Yıldıza Olan Uzaklık

Güneş sistemimizin sınırı ile en yakın yıldız arasında herhangi bir nesne var mıdır? Evet, Plüton'un yörüngesinin hemen dışında kesinlikle birçok küçük gezegen (asteroid) bulunmaktadır. Burası Kuiper Kuşağı olarak adlandırılmakta olup, on binlerce küçük gezegen içeriyor olabilir. Buradaki malzeme büyük bir ihtimalle güneş sisteminin doğumundan kalan artıklardır.

Bir ışıkyıllık daha uzak bir mesafede, etrafımızın buzla kaplı küçük gezegenlerden oluşan büyük bir bulutla çevrili olduğu zannedilmektedir. Çok büyük bir alana saçılmış yüz milyarlarca küçük buz gezegeni var olabilir. Bu bulut, Oort Bulutu olarak adlandırılır ve kuyruklu yıldızların kaynağı olduğuna inanılmaktadır. Arada sırada, bu küçük buz gezegenlerinden bazıları Güneş'e doğru ittirilir. Güneş sistemine girdiklerinde, buz buharlaşmaya başlar ve küçük gezegen kuyruklu yıldıza dönüşür. Kuyruklu yıldızlar genellikle güneş sisteminin dışına geri dönerler. Ancak bazen daha kısa dönemli yörüngelerde kalmaya zorlanıp, güneş sistemi içerisinde kalırlar.

En Yakın Yıldızlar En Yakın Yıldızlar Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri