· Bize Yazın  
Bulutsu
Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü
Gökbilim Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

Yunan Harfleri
α alfa η eta ν τ to
β beta θ teta ξ ksi υ üpsilon
γ gama ι iota ο omikron φ fi
δ delta κ kapa π pi χ ki
ε epsilon λ lamda ρ ro ψ psi
ζ zeta μ σ sigma ω omega

* Bir takımyıldızda yer alan yıldızlar, parlaklık sıralarına göre Yunan harfleri kullanılırarak adlandırılabilirler. Örneğin; Büyükayı Takımyıldızı'nın en parlak yıldızları sırasıyla Alfa Büyükayı (α UMa) ve Beta Büyükayı (β UMa)'dır.