Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü
Ay'ın Evresi

Burgaç Gökadası (M51)
Burgaç Gökadası (M51)
Mart 2005 - Kocaeli
Sarmal kollarıyla arkadaşı NGC 5195'i örten meşhur Burgaç Gökadası, M51 ve NGC 5194 katalog numaralarıyla da bilinir. Yaklaşık 8 olan görünür parlaklığı nedeniyle, ancak 10 cm açıklığa sahip bir teleskop ile görülebilen gökada; Avköpekleri Takımyıldızı yönünde, M101 Gökada Grubu'nda yer alır.

Yukarıdaki görüntü, 20 cm açıklığa sahip bir teleskop ve 375x242 çözünürlükte bir ccd yardımıyla alınmıştır.
Görüntü detaylarını tam olarak görebilmek için, ekranınızı aşağıdaki tonların tümünü (17 adet) görecek şekilde ayarlayınız.
Renkler