Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

IC 1805 ve IC 1848 - Kalp ve Ruh (Yürek ve Can) Bulutsuları

Gökadanın Kahraman Kolu'nda yer alan Kalp Bulutsusu (sağda) ve Ruh Bulutsusu (solda), birçok yıldızın oluşmakta olduğu bir bölgede bulunan iki parlak bulutsudur (yine de görebilmek için teleskop gerekir). IC 1805 (Kalp Bulutsusu), teleskopla bakıldığında koşan bir köpeğe benzediğinden bazen Koşan Köpek Bulutsusu (Running Dog Nebula) olarak da adlandırılır.

Kalp ve Ruh (Yürek ve Can) Bulutsuları
Kalp ve Ruh Bulutsuları. Görüntü boyutları: 5,3°x4,3°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar

Kalp ve Ruh Bulutsuları İle Bağlantılı Bulutsular

Bu bölgedeki en önemli bulutsuların listesi aşağıdadır. IC 1805 ve IC 1848, bu bulutsuların en önemli iki tanesidir. IC 1795, IC 1805'in sağ tarafına bitişik parlak bir bulutsudur. NGC 896, IC 1795'in en parlak kısmıyla bağlantılı gözükmektedir. IC 1871, IC 1848'in sol tarafından hafifçe ayrılmış, küçük bir bulutsudur.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°
------------------------------------------------------------------------------------
NGC 896  02 25,5 +62 01 133,7  +1,1   5'  E  6150   9
IC 1795  02 25,8 +61 59 133,8  +1,1  30'  E  6150   55 
IC 1805  02 32,8 +61 27 134,7  +0,9  100'  E  6150  180   Kalp
IC 1848  02 51,4 +60 25 137,2  +0,9  105'  E  6550  200   Ruh
IC 1871  03 06,3 +60 40 138,7  +2,0  10'  E  6550   19
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Kalp ve Ruh Bulutsuları İle Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Kalp ve Ruh bulutsuları ile aynı bölgede olduğu bilinen yedi tane yıldız kümesi vardır. Bu kümelerden iki tanesi (IC 1805 ve IC 1848), bulutsularla çok yakından ilişkilidir ve aynı katalog numarasına sahiptirler. Gökyüzünün bu bölgesinde ünlü "Kılıç Kabzası" (Sword Handle) kümeleri de (h ve Ki Kahraman) yer almaktadır ki bunlar gökteki en parlak iki yıldız kümesidir.

  1        2       3      4    5    6     7
Katalog      Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı      Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
       SA (2000) DA   B°  E°            yıl)
---------------------------------------------------------------------------------
Basel 10   02 18,9 +58 19 134,2 -2,6   2'  6350   40
NGC 869   02 19,0 +57 08 134,6 -3,8   18'  6800   12  h Kahraman 
NGC 884   02 22,4 +57 08 135,1 -3,6   18'  7650   11  Ki Kahraman 
IC 1805   02 32,8 +61 27 134,7 +0,9   20'  6150    7
NGC 957   02 33,4 +57 34 136,3 -2,7   10'  5900   11
Berkeley 65 02 39,0 +60 25 135,8 +0,3   5'  7400   10
IC 1848   02 51,2 +60 26 137,2 +0,9   18'  6550    7
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
     visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.

Kalp ve Ruh Bulutsularının Haritası

Aşağıda bu bölgedeki bulutsuların ve yıldız kümelerinin bir haritası bulunmaktadır. Bu haritada ayrıca iki Maffei gökadası da (Maffei I ve Maffei II) işaretlenmiştir. Gözlerden epeyce gizlenmiş bu gökadaların ilk keşfedildiklerinde bulutsu oldukları varsayılmış ve hatta bulutsu olarak kataloglanmışlardı (Sharpless 191 ve Sharpless 197). Bunların, Kalp ve Ruh bulutsularının 15 milyon ışıkyılı gerisindeki gökadalar oldukları ancak daha sonraları keşfedilmiştir.

Kalp ve Ruh Bulutsularının Haritası

Kalp ve Ruh Bulutsularının Konumu

Kalp ve Ruh Bulutsularının Konumu Bu iki bulutsunun uzaklıkları çok iyi saptanmıştır. Bunun asıl sebebi de bulutsuların merkezlerinde yıldız kümeleri olmasıdır (Eğer içinde bir yıldız kümesi bulunuyorsa, bir bulutsunun uzaklığını belirlemek çok daha kolay olmaktadır). Kalp ve Ruh bulutsuları, gökadanın Kahraman Kolu'nda 6000 ve 6500 ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadırlar. Kahraman Kolu'nun bu bölümünde çok sayıda yıldız oluşum bölgesi bulunmakta ve birçok genç yıldız kümesi yer almaktadır.

Sağda - IC 1805 bölgesinin bir parçası olan IC 1795'in yakından görüntüsü. Bulutsunun en parlak bölümü ayrıca NGC 896 olarak sınıflandırılmıştır, çünkü bulutsunun ilk keşfedilen parçası orasıydı. IC 1795
IC 1795. Görüntü boyutları: 0,5°x0,5°. DSS görüntüsü.

Aşağıda - h Kahraman (NGC 869 - sağda) ve Ki Kahraman (NGC 884 - solda) olarak bilinen yıldız kümesi çifti. Bu küme çifti ayrıca "Kılıç Kabzası" kümeleri olarak da tanınır (Kahraman Takımyıldızı'ndaki konumları dolayısıyla). Büyük bir ihtimalle bu bulutsularda oluşmamalarına rağmen, kümeler Kalp ve Ruh bulutsularının yakınında bulunmaktadır (Ki Kahraman, bulutsuların 1000 ışıkyılı arkasında gibi görünmektedir, h Kahraman ise daha yakındır).

h ve Ki Kahraman
h ve Ki Kahraman. Görüntü boyutları: 1,0°x0,8°. DSS görüntüsü.
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri