Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Suyılanı Üstkümesi

Suyılanı Üstkümesi, Erboğa Üstkümesi ile birlikte, Başak Üstkümesi'ne en yakın iki üstkümeden biridir. Üstküme, yaklaşık 100 milyon ışıkyılı uzunluğundadır ve Suyılanı Kümesi (A1060) olarak da bilinen tek bir zengin gökada kümesi içerir. Aşağıdaki harita, gökyüzünde Suyılanı Üstkümesi merkezli bölgede yer alan 16. kadirden (En Önemli Gökadalar Kataloğu'na göre - Principal Galaxies Catalogue) daha parlak tüm gökadaları göstermektedir. Burası çok etkileyici bir üstküme değildir. Üstkümede göze çarpan yegane özellikler Suyılanı Kümesi ve oldukça küçük olan Pompa Kümesi'dir.

Suyılanı Üstkümesi

Suyılanı Üstkümesi'nin başlıca gökada kümelerinin listesi aşağıdadır. Başak Üstkümesi gibi, Suyılanı Üstkümesi de tek bir zengin küme içerir. O da A1060 veya Suyılanı Kümesi'dir. Kümenin zenginlik sınıfı, Başak Kümesi ile aynı sayıda gökada içerdiği anlamına gelen 1'dir.

 1       2    3    4     5    6    7
Abell       Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
        Konsayıları   Kayma   mıy          
        SA    DA    z              
A1060     10 36,9 -27 32  0,0114   158   1   Suyılanı   

Suyılanı Üstkümesi'ndeki diğer büyük gökada gruplarından bazılarının listesi aşağıdadır. Bu gruplar tipik olarak yalnızca 10 civarında büyük gökada içerirler. Buradaki tek istisna, yaklaşık 30 büyük gökada içeren Pompa Kümesi'dir.

 1       2    3    4     5    6    7
 Grup       Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
 Adı      Konsayıları   Kayma   mıy          
        SA    DA    z              
NGC3054    09 58,0 -27 24  0,0077   105             
NGC3087    09 59,0 -32 48  0,0081   115            
NGC3250/3318 10 28,0 -40 12  0,0084   115            
NGC3256/3261 10 28,0 -44 06  0,0079   110            
Pompa     10 30,0 -34 30  0,0094   130            
NGC3263/3366 10 32,0 -44 24  0,0090   125            
NGC3347    10 42,0 -36 48  0,0092   130            
NGC3393/3463 10 55,0 -25 18  0,0119   165            
NGC3557    11 10,0 -37 30  0,0089   125            
Sütun 1: Kümenin veya grubun adı/Abell katalog numarası.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Kümenin veya grubun kırmızıya kayması.
Sütun 5: Milyon ışıkyılı cisinden uzaklık. "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.		 
Sütun 6: Kümenin "zenginlik (verimlilik) sınıfı" (sadece Abell kümeleri için).
Sütun 7: Diğer adlar ve notlar.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies, 
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for 
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.
Fouqué P, Gourgoulhon E, Chamaraux P, Paturel G, (1992), Groups of Galaxies within 
     80 Mpc, Astron Astrophys Supp, 93, 211.
Garcia A, (1993), General study of group membership. II. Determination of nearby groups.
     Astron Astrophys Supp, 100, 47.
Giuricin G, Marinoni C, Ceriani L, Pisani A, (2000), Nearby optical galaxies: selection
     of the sample and identification of groups. Astrophys J, 543, 178.

Suyılanı Üstkümesi'nin üç boyutlu haritası aşağıdaki gibidir. Harita, üstkümedeki en büyük 250 gökadanın gerçek gösterimidir. Haritanın merkezinde, hakim olan Suyılanı Kümesi (A1060) yer alır. Üstkümenin bize en yakın kısmı, dikkat çekici birçok başka gökada gruplarının yer aldığı sol üst taraftaki bölgedir.

Suyılanı Üstkümesi'nin Haritası

A1060 - Suyılanı Kümesi

Suyılanı Kümesi, Başak Kümesi ve Erboğa Kümesi (A3526) ile birlikte, 200 milyon ışıkyılı içerisindeki en büyük üç gökada kümesinden biridir. Kümenin bir fotoğrafı aşağıdadır. Gökadalar burada küçük beyaz damlalar gibi gözükmektedirler. Çünkü küme gökyüzünde 2 derecelik bir alana yayılmıştır ve resimde birçok soluk ön plan yıldız yer almaktadır. Resmin ortasındaki parlak turuncu yıldız, 480 ışıkyılı uzaklıkta, beşinci kadirden bir kırmızı dev olan HR4162'dir.

A1060 - Digitized Sky Survey Götüntüsü
Sağda - Suyılanı Kümesi'nin haritası. Harita, kümenin içindeki ve etrafındaki en parlak 74 gökadanın konumlarını göstermektedir. Kümenin merkezine hakim üç gökada, iki büyük eliptik (oval) NGC 3309 ve NGC 3311 ile büyük sarmal NGC 3312'dir. Suyılanı Kümesi'nin Haritası

Suyılanı Üstkümesinin Bilimsel İncelemesi

Büyük bir üstküme olmadığından, Suyılanı Üstkümesi hiçbir zaman çok büyük bir ilgi çekmemiştir. Bu üstküme, genellikle daha büyük komşusu Erboğa Üstkümesi ile birlikte incelenmiştir. Tipik bir örnek, Costa, Numes, Pellegrini, Wilmer, Chincarini ve Cowan tarafından gökyüzünün bu bölgesindeki gökadaların dağılımını inceleyen bu bildiridir.

Bununla birlikte, Suyılanı ve Erboğa üstkümelerinin ikisini birden inceleyen yazarların çoğu, bu iki üstkümenin birbirinden ayrı yapılar olduğu konusunda hemfikirdir. Costa, Wilmer, Pellegrini ve Chincarini, ikinci bir bildiride, bu iki üstkümeyi ayrı kabul ettiklerini açıkça belirtmişlerdir. Yine de bu iki üstküme tamamen bağlantısız değildir. Her ikisi de Başak Üstkümesi'ne bağlıdır ve bölgenin tamamını "Başak-Suyılanı-Erboğa Üstkümesi" olarak kabul etmek oldukça yaygın bir görüştür.

Bize en yakın zengin gökada kümelerinden biri olduğundan, Suyılanı Kümesi birçok vesile ile incelenmiştir. Tipik bir örnek Richter tarafından 1989'da yapılan, Suyılanı Kümesi'ndeki gökadaları listeleyen bildiridir. Diğer bir örnek, Fitchett ve Merritt'in kümedeki gökadaların devinimlerini inceleyen bildiridir.

Daha verimsiz bir küme olmasına rağmen, Pompa Kümesi de arada sırada incelenmektedir. Tipik bir örnek, Hopp ve Materne tarafından 1985 yılında yayımlanan bir incelemedir. Daha yakın tarihli bir inceleme de 2000 yılında Nakazawa, Makishima, Fukazawa ve Tamura tarafından yapılmıştır.


Pompa Kümesi - Digitized Sky Survey Görüntüsü

Pompa Kümesi

Suyılanı Üstkümesi'nin en zengin ikinci kümesi olmasına rağmen, Pompa Kümesi etkileyicilik bakımından Suyılanı Kümesi'ne yakın bile değildir. Bu küme, Ocak Üstkümesi kümelerine benzemektedir.
Sıyılanı Kümesi gibi, Pompa Kümesi de çok iyi fotoğraf vermez. Buradaki gökadalar, gökyüzünde bir derecelik bir alana yayılmışlardır, bu yüzden de fotoğrafta bir sürü ön plan yıldız görünmektedir. Merkezdeki büyük gökada, kocaman bir eliptik olan NGC 3268'dir.
Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri