· Bize Yazın  
Bulutsu
Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

İngilizce Dizin A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


average error :


ortalama yanılgıBir gözlem dizisinde yapılan yanılgıların (gözlenen değerlerin ortalama değerden farkları) salt değerlerinin aritmetik ortalaması.


Sonraki Terim