· Bize Yazın  
Bulutsu
Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

İngilizce Dizin A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  


atmosphere :


gazyuvarıYer'i ya da herhangi bir gökcismini saran gaz katmanı. Yer'in gazyuvarına "havayuvarı" da denir.


Sonraki Terim