Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü
Ay'ın Evresi

Meksikalı Şapkası Gökadası (M104)
Meksikalı Şapkası Gökadası (M104)
İshak BENBANASTE - 2007 - Tekirdağ
NGC 4594 ve M104 katalog numaralarına sahip olan gökada, şekli nedeniyle Meksikalı Şapkası (Sombrero) olarak da bilinir. Başak Takımyıldızı'nda yer alan, yandan görülen, Sa türünde bir sarmal gökadadır ve 8,98 olan mavi parlaklığıyla en parlak 200 gökadadan biridir.

Görüntü detaylarını tam olarak görebilmek için, ekranınızı aşağıdaki tonların tümünü (17 adet) görecek şekilde ayarlayınız.
Renkler