Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

NGC 7000 - Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsuları

Kuzey Amerika ve Pelikan bulutsuları, aynı bulutsunun birbirinden toz şeritleriyle ayrılmış iki parçasıdır. Soldaki, belli belirsiz Kuzey Amerika kıtasının dış hatları gibi gözüken Kuzey Amerika Bulutsusu'dur. Sağdaki bölge Pelikan Bulutsusu olarak adlandırılmıştır.

NGC 7000 - Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsuları
Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsuları. Görüntü boyutları: 4,0°x3,6°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar

Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsuları ile Bağlantılı Bulutsular

NGC/IC kataloglarında, burası için dört parlak bulutsu yer almaktadır. Kuzey Amerika Bulutsusu (NGC 7000), en parlak kısımdır. Listede yer alan diğer üç bulutsunun (IC 5067/68/70) tamamı daha sönük Pelikan Bulutsusu'nun parçalarıdır.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°			
-------------------------------------------------------------------------------------
IC 5067  20 50,8 +44 21  84,6  +0,1  25'  E  1900   15   Pelikan
IC 5068  20 50,8 +42 31  83,2  -1,1  40'  E  1900   20   Pelikan
IC 5070  20 50,8 +44 11  84,5  0,0  60'  E  1900   35   Pelikan
NGC 7000  20 58,8 +44 31  85,6  -0,9  120'  E  1900   65   Kuzey Amerika
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsuları ile Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Bu bulutsunun parçası olduğu bilinen hiçbir yıldız kümesi yoktur. NGC 6996, büyük bir ihtimalle gerçek bir yıldız kümesi değil, farklı uzaklıklarda yer alan rastgele bir yıldız dağılımıdır. Bu listede yer almaktadır, çünkü birçok temel kaynakta NGC 6997 ile karıştırılmaktadır. NGC 6997 kesinlikle bir yıldız kümesidir, fakat oldukça yaşlıdır ve büyük bir ihtimalle bulutsunun içinde oluşmamıştır. Collinder 428, ön plandaki bir küme olabilir.

  1        2       3      4    5    6     7
Katalog      Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı      Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
       SA (2000) DA   B°  E°            yıl)	
----------------------------------------------------------------------------------
NGC 6996    20 56,5 +45 28  86,1 +0,1   8'    ?    ?
NGC 6997    20 56,7 +44 38  85,5 -0,5   8'   2000   100
Collinder 428 21 03,3 +44 35  86,2 -1,4  10'   1550    ?
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
      visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.

Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsularının Haritası

Bu harita, gökyüzünde 1900 ışıkyılı uzaklıkta 130 ışıkyıllık bir çapa denk gelen dört derecelik bir alanı kaplayan salma bulutsusunun tamamını gösterir. Haritanın sağ tarafında yer alan çok parlak yıldız Denep'tir. Bu yıldız, bulutsu ile aynı uzaklıkta olabilecek bir üstdev yıldızdır.

Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsularının Haritası

Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsularının Konumu

Kuzey Amerika ve Pelikan Bulutsularının Konumu Bulutsular, gökadanın Avcı Kolu'nda yer almaktadırlar. Yakın zamanda yapılan tahminler, bulutsunun uzaklığını 1800-2000 ışıkyılı arasında göstermektedir.

Kuzey Amerika Bulutsusu'nda Bir Gaz Sütunu

Aşağıdaki, Kuzey Amerika Bulutsusu'nda yer alan yoğun bir gaz ve toz sütunudur (konumu SA=21s00dk32sn; DA=43°52') Bu devasa gaz sütunları, birçok bulutsuda yer alan ortak bir özelliktir ve genellikle içlerindeki madde miktarı çöküp bir yıldız oluşturabilecek kadar yoğundur. Bu gaz sütunu 7 ışıkyılı uzunluğundadır ve içerisine Dünya büyüklüğünde 10 milyar milyar milyar gezegen yerleştirebilirsiniz.

Kuzey Amerika Bulutsusu'nda Bir Gaz Sütunu
Gaz Sütunu. Görüntü boyutları: 0,18°x0,22°. DSS görüntüsü.

Aşağıda - Kuzey Amerika Bulutsusu'nun bir başka bölgesinin yakın-plan görüntüsü, LDN 935 olarak bilinen özel bir kara bulutsuyu gösteriyor (belki de Hudson Körfezi Bulutsusu olarak anılmalı). Bu karanlık bulutsu, Kuzey Amerika Bulutsusu'nun önünde yer alır ve arkasındaki ışığı göstermez.

NGC7000 - Kuzey Amerika Bulutsusu
Kuzey Amerika Bulutsusu. Görüntü boyutları: 1,0°x0,9°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri