Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

NGC 3576, 3579, 3581, 3582, 3584 ve 3586

Bu bulutsu, gökadanın Yay Kolu'nda, Eta Karina Bulutsusu'ndan birkaç bin ışıkyılı uzaklıkta, küçük bir bulutsudur. John Herschel, bu bulutsuyu 1834 yılında keşfettiğinde, yalnızca bulutumsu parlak parçacıklar görebildi ve en sonunda bu bulutsuya altı farklı sınıflandırma numarası verildi. Bugünlerde gökbilimciler tüm bulutsuya NGC 3576 demektedirler.

NGC 3576, 3579, 3581, 3582, 3584 ve 3586
NGC 3576-79-81-82-84-86. Görüntü boyutları: 0,50°x0,45°. DSS görüntüsü. © AAO/ROE

NGC 3576 Bulutsusu ile Bağlantılı Bulutsular

Bu bölgedeki bulutsuların bir listesi aşağıdadır. Bunlar bulutsunun 19. yüzyılda sınıflandırılmış altı parçasıdır. Tüm bulutsu gökyüzünde yaklaşık 1 derecelik bir alana yayılır ve yaklaşık 100 ışıkyılı çapındadır. Bu listeye ayrıca, gökyüzünün aynı bölgesinde yer alan, çok daha uzakta bulunan NGC 3603 bulutsusu da dahil edilmiştir. Bu bulutsu, uzayda büyük bir ihtimalle 1000 ışıkyılından daha büyük bir bölgeyi kaplayan devasa bir bulutsunun yalnızca en parlak parçasıdır.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°		
--------------------------------------------------------------------------------------
NGC 3576  11 11,5 -61 22 291,3  -0,8   2'  E  6000   3
NGC 3579  11 12,0 -61 15 291,3  -0,7   3'  E  6000   5
NGC 3581  11 12,0 -61 18 291,3  -0,7   3'  E  6000   5
NGC 3582  11 12,2 -61 16 291,3  -0,7   3'  E  6000   5
NGC 3584  11 12,3 -61 14 291,3  -0,6   3'  E  6000   5
NGC 3586  11 12,5 -61 21 291,4  -0,7   2'  E  6000   3
NGC 3603  11 15,1 -61 16 291,6  -0,5  20'  E  20000  120
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

NGC 3576 Bulutsusu ile Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Aşağıdakiler, NGC 3576 Bulutsusu'na yakın olan yıldız kümeleridir. Bu kümeler, NGC 3576'nın kuzeyine doğrudur ancak birçoğu bulutsu ile bağlantılı olabilir. Ayrıca listenin sonuna eklenen NGC 3603 kümesi, çok genç bir kümedir ve 20.000 ışıkyılı uzaklıktadır.

  1        2       3      4    5    6     7
Katalog      Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı      Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
       SA (2000) DA   B°  E°            yıl)
--------------------------------------------------------------------------------
NGC 3572   11 10,4 -60 15 290,7 +0,2   5'   6500    8
Hogg 10    11 10,8 -60 24 290,8 +0,1   3'   5800    6
Trumpler 18  11 11,5 -60 40 291,0 -0,1   5'   4450   16
Hogg 11    11 11,7 -60 24 290,9 +0,1   2'   7400   12
Collinder 240 11 11,7 -60 19 290,9 +0,2  20'   5150   14
NGC 3590   11 13,0 -60 47 291,2 -0,2   3'   5400   17
NGC 3603   11 15,2 -61 16 291,6 -0,5   1'  20000    1
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: 
Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
   visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.
Pandey A, Ogura K, Sekiguchi K, (2000), Stellar Contents of the Galactic 
   Giant HII Region NGC 3603, Publ. Astron. Soc. Japan, 52, 847.

NGC 3576 Bulutsusu'nun Haritası

Bu harita, NGC 3576 Bulutsusu'nun gökyüzündeki konumunu gösterir. NGC 3576, 3579, 3581, 3582, 3584 ve 3586'nın hepsi, bulutsunun merkezindeki parlak bölgelerdir. NGC 3576 bölgesinin kuzeyinde, büyük bir ihtimalle bulutsuya oldukça yakın olan birçok yıldız kümesi yer almaktadır. NGC 3576'nın solundaki bölgede tamamen ayrı bir bulutsu olan NGC 3603 bulunmaktadır. Bu bulutsu, NGC 3576'nın yaklaşık 14.000 ışıkyılı daha gerisindedir.

NGC 3576 Bulutsusu'nun Haritası

NGC 3576 Bulutsusu'nun Konumu

NGC 3576 Bulutsusu'nun Konumu NGC 3576 Bulutsusu'nun uzaklığı tam olarak bilinmemektedir, ancak bulutsu kesinlikle Yay Kolu'nun ön kenarında yer almaktadır. Yakında bulunan yıldız kümelerinin bulutsu ile bağlantılı olduklarını kabul edersek, o zaman bulutsu büyük bir ihtimalle 6000 ışıkyılı uzaklıktadır.

NGC 3576'daki Bart Damlaları

Bulutsunun kuzeyinde bu iki kara bulutsu yer almaktadır. Her ikisi de yaklaşık 2 ışıkyıllık çapa sahiptir ve her ikisi de yoğun gaz ve toz topluluğudur (bununla birlikte herhangi birinin içinde olsaydınız, size yine de tam bir boşluk gibi görünürdü). Bu tür küçük kara bulutsular "Bart Damlaları" olarak bilinirler (bu türde birçok örnek üzerinde çalışan Bart Bok'un adı verilmiştir) ve birçoğu oluşma sürecindeki yıldızlar içerirler. Bu damlalar güneş sisteminin yaklaşık 1000 katı büyüklüğündedir.
NGC 3576'daki Bart Damlaları
NGC 3576'daki Bart Damlaları. Görüntü boyutları: 0,11°x0,11°.

NGC 3603 - Gökadamızdaki En Büyük Bulutsu (Mu?)

NGC 3576'nın batısında çok daha uzak bir bulutsu yer alır. Kendisi çok karanlık olsa da, bulutsunun parlak merkez bölgesi görülebilmektedir. Bu bulutsu, belki de tüm gökadanın en büyük bulutsularından biridir (bulutsu "dev bir HII bölgesi"ne örnektir). Bulutsu, yakınlarda bulunan diğer gökadalardaki gökbilimcilere, Yay Kolu'ndaki parlak pembe bir nokta gibi gözükecektir. Aşağıdaki resim, bulutsunun çok karmaşık ve çok genç yıldız kümeleri içeren parlak merkez bölgesini göstermektedir.

NGC 3603
NGC 3603. Görüntü boyutları: 0,44°x0,39°. DSS görüntüsü.

NGC 3603 Bulutsusu'nun Konumu

NGC 3603 Bulutsusu'nun Konumu NGC 3603'ün bizden yaklaşık 20.000 ışıkyılı uzaklıkta olduğu tahmin edilmektedir. Toplam büyüklüğü ile ilgili tahminler değişmektedir, ancak çapının 1000 ışıkyılından büyük olduğu kesindir ve 2000 ışıkyılına yakın olabilir.

Aşağıda, bulutsunun ortasında yer alan NGC 3603 yıldız kümesinin bir fotoğrafı bulunmaktadır. Küme çok gençtir. Yıldızlardan bazıları birkaç milyon yaşında olsa da, tüm yıldızların ortalama yaşı 1 milyon yıldan azdır. Aşağıdaki resim, "Çok Büyük Teleskop" VLT (Very Large Telescope) tarafından çekilen kızılaltı bir fotoğraftır.

NGC 3603 Kümesi
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri