Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

NGC 2237, 2238, 2239 ve 2246 - Rozet (Gül) Bulutsusu

Rozet Bulutsusu çok parlak olmasa da (çıplak gözle görebilmek için çok sönüktür), bir çiçeği andıran çarpıcı, yuvarlak biçimi sebebiyle ünlüdür. Rozet Bulutsusu, gökadanın Kahraman Kolu'nda yer almakta olup, merkezinde genç bir yıldız kümesi içermektedir.

Rozet (Gül) Bulutsusu
Rozet Bulutsusu. Görüntü boyutları: 1,8°x1,6°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar

Rozet Bulutsusu İle Bağlantılı Bulutsular

Bulutsunun tam olarak neresini temsil ettiğini belirlemek çok zor olsa da, NGC Kataloğu'nda Rozet Bulutsusu civarında dört bulutsu listelenmiştir. Bu bulutsuların hepsi, gökbilimcilerin burada yalnızca tek bir bulutsu olduğunu fark etmesinden önce, 18. ve 19. yüzyıllarda, görsel olarak keşfedilmiştir. Örneğin NGC 2239, 12 Tekboynuzlu yıldızı ile ilgili gibi gözüküyor. Bu listedeki büyüklükler, tek tek parçalarla değil, tüm bulutsuyla ilgilidir.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°		
-----------------------------------------------------------------------------------
NGC 2237  06 30,9 +05 03 206,1  -2,3  90'  E  4700  125   Rozet 
NGC 2238  06 30,7 +05 01 206,1  -2,3  90'  E  4700  125   Rozet
NGC 2239  06 31,9 +04 57 206,3  -2,1  90'  E  4700  125   Rozet
NGC 2246  06 32,6 +05 08 206,2  -1,8  90'  E  4700  125   Rozet
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Rozet Bulutsusu ile Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Rozet Bulutsusu ile ilgili olduğu kesin olan tek yıldız kümesi, bulutsunun merkezindeki NGC 2244'tür. Bu küme, 1784 yılında William Herschel tarafından keşfedilmiştir. NGC 2186 da bu listede yar almaktadır, çünkü Rozet Bulutsusu'ndan 5 derece (ve 400 ışıkyılı) uzak olmasına rağmen, bizden de aynı uzaklıktadır. Bulutsunun kuzeybatısında yer alan NGC 2252, uzaklığı bilinmemesine rağmen bulutsunun bir parçası olabilir.

  1        2       3      4    5    6     7
Katalog      Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı      Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
       SA (2000) DA   B°  E°            yıl) 
--------------------------------------------------------------------------------
NGC 2186   06 12,2 +05 28 203,6 -6,2   5'   4700   55
NGC 2244   06 32,0 +04 57 206,3 -2,1  29'   4700    8
NGC 2252   06 34,8 +05 22 206,2 -1,3  18'    ?    ?
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
      visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.

Rozet Bulutsusu'nun Haritası

Bulutsunun bir haritası aşağıda verilmiştir. Bulutsunun en önemli yerleri belirtilmiş ve iki ana yıldız kümesinin yerleri de işaretlenmiştir. Rozet Bulutsusu'nun, gökyüzünde üç derecelik bir alan kaplayan, çok daha sönük bir yansıma bulutsusunun sağ ucunda yer aldığına da dikkat edilmeli.

Rozet Bulutsusu'nun Haritası

Rozet Bulutsusu'nun Konumu

Rozet Bulutsusu'nun Konumu Rozet Bulutsusu'nun uzaklığı çok iyi bilinmektedir, çünkü bulutsunun merkezinde uzaklık belirlemeyi çok kolaylaştıran bir yıldız kümesi yer almaktadır. Bulutsu 4700 ışıkyılı uzaklıktadır ve Kahraman Kolu'nun bize yakın olan kenarında bulunmaktadır.

NGC 2244

Rozet Bulutsusu'nun merkezinde, NGC 2244 kümesi yer almaktadır. Bu genç ve parlak küme, bulutsunun merkezindeki deliğin oluşmasından sorumludur. Yıldızlardan gelen yoğun ışıma, çevrelerindeki gazı yok etmiştir. Bu resim, yaklaşık 40 ışıkyılı çapında bir alanı göstermektedir.
NGC2244
NGC 2244. Görüntü boyutları: 0,5°x0,5°. DSS görüntüsü.
Rozet Bulutsusu'ndaki Toz Şeritleri
Rozet Bulutsusu'ndaki Toz Şeritleri. Görüntü boyutları: 0,15°x0,10°. DSS görüntüsü.

Rozet Bulutsusu'ndaki Toz Şeritleri

Bulutsunun bir parçasının bu yakın plan çekimi, büyük toz kümelerini ortaya çıkarmıştır. Bu resim yaklaşık 10 ışıkyıllık bir genişliğe sahiptir.
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri