Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

NGC 1499 - Kaliforniya Bulutsusu

1885 yılında, Edward Barnard tarafından keşfedilen Kaliforniya Bulutsusu, gökadamızın Avcı Kolu'nda yer alan büyük ve nispeten yakın bir bulutsudur. Bulutsu, bu resimdeki en parlak yıldız olan, aşırı sıcak, O sınıfı Ksi Kahraman (ξ Per) tarafından yayılan ışınım nedeniyle parlamaktadır.

NGC 1499 - Kaliforniya Bulutsusu
NGC 1499 - Kaliforniya Bulutsusu. Görüntü boyutları: 2,9°x2,3°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar

Kaliforniya Bulutsusu İle Bağlantılı Bulutsular

Bu bölgede tek bir parlak bulutsu vardır, o da Kaliforniya Bulutsusu'nun kendisidir. Bulutsu, uzayda 100 ışıkyıllık bir alana yayılır.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°
------------------------------------------------------------------------------------
NGC 1499  04 03,2 +36 22 160,6 -12,1  240'  E  1500  105   Kaliforniya 
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Kaliforniya Bulutsusu'nun Haritası

Gökyüzünde dört derecelik bir alanı kaplayan Kaliforniya Bulutsusu'nun bir haritası aşağıda verilmiştir. Bu bölgede birçok karanlık bulutsunun da var olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, Kaliforniya Bulutsusu muhtemelen büyük bir karanlık bulutun en parlak parçasıdır.

Kaliforniya Bulutsusu'nun Haritası

Kaliforniya Bulutsusu'nun Konumu

Kaliforniya Bulutsusu'nun Konumu Kesinlikle Avcı Kolu içerisinde yer almasına ve tahminlerin çoğunun bulutsuyu 1500 ışıkyılı uzaklıkta konumlandırmasına rağmen, Kaliforniya Bulutsusu'nun uzaklığı kesin olarak bilinmemektedir. Hipparcos Kataloğu'na göre, Ksi Kahraman yıldızının en kesin uzaklığı kabaca 1800 ışıkyılı olarak belirtilse bile, bu değer rahatlıkla 500 ışıkyılı ileride veya geride olabilir.
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri