Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

M42 - Avcı Bulutsusu

Avcı Bulutsusu gökteki en parlak bulutsulardan biridir ve çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. 1610 yılında, Nicholas Peiresc tarafından keşfedilmiştir (daha önceleri, yalnızca bir yıldız olarak sınıflandırılmıştı - Teta Avcı). Avcı Bulutsusu'nu çevreleyen başka birçok (daha sönük) bulutsu mevcuttur ve bu bölgede birçok yıldız oluşmaktadır. Avcı Bulutsusu, büyük bir ihtimalle, gökteki tüm bulutsular içerisinde en aktif biçimde incelenen bulutsudur.

Avcı Bulutsusu
Avcı Bulutsusu. Görüntü boyutları: 2,9°x2,5°. DSS görüntüsü. © AAO/ROE

Avcı Bulutsusu İle Bağlantılı Bulutsular

Avcı bölgesinde birçok bulutsu bulunmaktadır. Aşağıdaki liste tüm temel bulutsuları içermekle birlikte, bunların çoğu, Avcı Takımyıldızı'nın her yerinde rastlanan, geniş bulutsu bölgelerinin yalnızca en parlak bölümleridir. Listedeki tüm bulutsular, 1300 ışıkyıllık sabit uzaklıkla verilse bile, gerçekte bunlar büyük bir ihtimalle birkaç yüz ışıkyılı üzerinde saçılmış durumdadır.

  1         2       3     4   5   6   7     8
Katalog       Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı       Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
        SA (2000) DA   B°   E°				
----------------------------------------------------------------------------------------
IC 2118    05 04,5 -07 16 207,1 -27,1 180'  R   1300   70  Cadı Başı
NGC 1788    05 06,9 -03 21 203,5 -24,7  8'  R   1300   3 
Sharpless 278 05 19.8 -05 40 207.4 -22.9  50'  ?   1300   20
IC 420     05 32,2 -04 30 207,8 -19,7  6'  E   1300   2
IC 423     05 33,4 -00 37 204,3 -17,6  6'  R   1300   2 
IC 424     05 33,6 -00 25 204,2 -17,5 120'  R   1300   45
NGC 1973    05 35,0 -04 44 208,4 -19,1  5'  RE  1300   2
Sharpless 264 05 35,2 +09 56 195,0 -12,0  60'  E   1300   25  Lamda Avcı
NGC 1975    05 35,2 -04 41 208,3 -19,1  10'  RE  1300   4
NGC 1976    05 35,3 -05 23 209,0 -19,4  66'  RE  1300   25  M42, Avcı
NGC 1977    05 35,4 -04 50 208,5 -19,1  42'  RE  1300   15
NGC 1980    05 35,4 -05 54 209,5 -19,6  14'  E   1300   5
NGC 1982    05 35,5 -05 16 208,9 -19,3  20'  RE  1300   8  M43
NGC 1990    05 36,2 -01 12 205,2 -17,3  50'  R   1300   20  Epsilon Avcı
IC 427     05 36,3 -06 37 210,3 -19,7  ?   RE  1300   ?
IC 428     05 36,4 -06 27 210,2 -19,6  ?   RE  1300   ?
NGC 1999    05 36,5 -06 43 210,4 -19,7  16'  R   1300   6
IC 426     05 36,5 -00 17 204,4 -16,7  5'  R   1300   2
IC 430     05 38,5 -07 05 211,0 -19,4  11'  R   1300   4  IC 429
IC 431     05 40,3 -01 28 206,0 -16,5  5'  R   1300   2
IC 432     05 41,0 -01 30 206,1 -16,3  8'  R   1300   3
IC 434     05 41,0 -02 25 206,9 -16,7  60'  E   1300   25  Atbaşı
NGC 2023    05 41,6 -02 14 206,8 -16,5  10'  R   1300   4
NGC 2024    05 41,9 -01 51 206,5 -16,3  31'  RE  1300   12  Alev
IC 435     05 42,9 -02 19 207,1 -16,3  5'  R   1300   2
Sharpless 276 05 45,2 +02 03 203,4 -13,7 840'  E   1300  320  Barnard İlmiği
NGC 2064    05 46,3 -00 01 205,4 -14,5  12'  R   1300   5
NGC 2067    05 46,5 +00 06 205,3 -14,4  8'  R   1300   3
NGC 2068    05 46,7 +00 03 205,4 -14,3  8'  R   1300   3  M78
NGC 2071    05 47,1 +00 18 205,2 -14,1  5'  R   1300   2
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Avcı Bulutsusu İle Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Avcı bölgesinde, bulutsu ile ilişkili sekiz yıldız kümesi vardır. Bu kümeler arasında, Avcı Bulutsusu (M42)'nun aydınlatılmasından asıl sorumlu olan Yamuk Küme de yer almaktadır. Listede yer alan kümelerden NGC 2232, Avcı Bulutsusu'ndan yaklaşık 300 ışıkyılı uzaklıktadır; ancak o da bu bölgede oluşmuş olabilir. Avcı Bulutsusu'ndan bu kadar uzağa sürüklenmesine yetecek kadar yaşlıdır.

  1        2       3      4    5    6     7
Katalog      Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı      Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
       SA (2000) DA   B°  E°            yıl)
------------------------------------------------------------------------------------
Collinder 69 05 35,2 +09 56 195,0 -12,0  70'   1400   11  Lamda Avcı
NGC 1981   05 35,2 -04 26 208,1 -19,0  28'   1300    ?
NGC 1976   05 35,3 -05 23 209,0 -19,4  47'   1300   13  Yamuk
NGC 1977   05 35,3 -04 49 208,5 -19,1  20'   1300    ?
Collinder 70 05 35,5 -01 06 205,0 -17,3  140'   1300   10  Avcı'nın Kuşağı
NGC 1980   05 35,5 -05 55 209,5 -19,6  20'   1300    ?
Lund 1158  05 38,8 -02 36 206,8 -17,3  10'   1200    ?  Sigma Avcı
NGC 2232   06 28,1 -04 51 214,6 -7,4  45'   1200   53 
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
     visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.
Avcı Bulutsusu
M42. Görüntü boyutları: 0,33°x0,29°. DSS görüntüsü. © AAO/ROE

Yukarıda - Avcı Bulutsusu'nun küçük bir parçasının yakından görüntüsü (SA=05s34dk10sn, DA=-05°40'). Bu görüntü 7,5 ışıkyılı genişliğindedir. Tüm güneş sistemimiz bu bölgeye yaklaşık 20 milyon kez sığar.


Avcı Bulutsusu Bölgesinin Haritası

Avcı Takımyıldızı'ndaki parlak bulutsuların aşağıdaki haritası, Avcı Bulutsusu (M42)'nun büyük bir parlak bulutsular yığının ne kadar küçük bir parçası olduğunu göstermektedir. En önemli bulutsuların isimleri belirtilmiştir. Avcı Bulutsusu'nun üzerinde yer alan IC 434 bölgesi, bir diğer yıldız oluşum bölgesidir ve ünlü Atbaşı karanlık bulutsusunu içerir. M78 küçük bir bulutsudur ama gökteki en parlak yansıma bulutsularından biri olması ile ünlüdür. Barnard İlmiği (Barnard's Loop), takımyıldızı neredeyse çevreleyen, yarım daire şeklinde, çok büyük bir bulutsudur. Bununla birlikte, bu bulutsu çok sönüktür ve yalnızca uzun pozlu fotoğraflar ile kolayca ortaya çıkarılabilir. Takımyıldızın tepesindeki Lamda Avcı Bulutsusu, bir yıldız kümesi ile birleşik, sönük bir bulutsudur. Son olarak, IC 2118 bulutsusu, büyük bir ihtimalle Ayak yıldızı (Rigel - Beta Avcı) tarafından aydınlatılan sönük bir yansıma bulutsusudur. IC 2118 bulutsusu fotoğraflarda bir cadı başının yandan görünüşünü andırdığından, bazen "Cadı Başı Bulutsusu" olarak adlandırılır.

Avcı Takımyıldızı'ndaki Bulutsular

Avcı Bulutsusu'nun Konumu

Avcı Bulutsusu'nun Konumu Özellikle bölgede birçok parlak yıldız kümesi bulunduğundan, Avcı Bulutsusu'nun uzaklığı tam olarak bilinmektedir. Bulutsu yaklaşık 1300 ışıkyılı uzaklıktadır. Avcı Takımyıldızı bulutsular ve parlak yıldızlar bakımından zengin olduğundan dolayı, gökadamızın yerel kolu Avcı Kolu olarak adlandırılmıştır.

Sağda - Avcı bölgesinin radyo teleskobuyla yapılmış bir haritası. Bu harita (karbon monoksit yayılımı), molekül bulutlarının Avcı Takımyıldızı içinde nerelerde en yoğun olduklarını ve takımyıldızın tüm sol yanını nasıl oluşturduklarını gösterir. M42 ve IC 434 bölgelerinin, bulutsunun en yoğun bölgeleri olduğu burada açıkça görülmektedir. Avcı Takımyıldızı'ndaki Molekül Bulutları
IC 434
IC 434. Görüntü boyutları: 2,7°x2,1°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar
Solda - Parlak Zeta Avcı yıldızını çevreleyen IC 434 bölgesi. IC 434 bulutsusu, yıldızdan aşağı doğru uzayan kırmızı salma bulutsusudur. Atbaşı karanlık bulutsusu, bu bulutsuya izinsiz girerken görülebilir. Zeta Avcı'nın solundaki, bir mum alevini andırdığından Alev Bulutsusu olarak da bilinen NGC 2024'tür.
Sağda - Parlak yansıma bulutsusu M78. Bu bulutsu, 1780 yılında Pierre Mechain tarafından keşfedilmiştir. Mavi rengi, bir yansıma bulutsusunun tipik özelliğidir. Bulutsunun içindeki gaz ve toz hiç ışık yaymaz, bunun yerine yalnızca bulutsu içindeki yıldızlardan gelen ışığı yansıtır. M78, bu resimdeki en parlak bulutsudur. Üzerindeki NGC 2071, sağındaki ise NGC 2064 ve NGC 2067'dir. M78
M78. Görüntü boyutları: 0,50°x0,46°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri