Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

M8 ve M20 - Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsuları

Deniz Kulağı ve Üç Boğum bulutsuları, Yay Takımyıldızı'nda yer alan iki ünlü bulutsudur. Her iki bulutsu da karanlık bir yerden çıplak gözle bakıldığında bir an için görülebilir ve her ikisi de dürbünle kolaylıkla gözlenebilir. Aşağıdaki resim, arkada gökadamızın Yaya Kolu'nda yer alan yoğun yıldız alanları üzerinde bu iki bulutsuyu göstermektedir. Deniz Kulağı Bulutsusu (M8), daha küçük olan Üç Boğum Bulutsusu (M20)'nun güneyinde yer alan daha büyük ve daha parlak bulutsudur.

Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsuları
M8 ve M20. Görüntü boyutları: 2,8°x2,1°. DSS görüntüsü. © AAO/ROE

Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsuları ile Bağlantılı Bulutsular

Aşağıdaki liste, bu bölgede yer alan bulutsuların bir listesidir. Bu bölgedeki önemli bulutsular, sadece Deniz Kulağı ve Üç Boğum bulutsularıdır. Listedeki diğer tüm bulutsular, Deniz Kulağı Bulutsusu ile bağlantılı, parlak bulutsu parçalarıdır. Üç Boğum Bulutsusu'nun uzaklığı çok şüphelidir. Bu bulutsu, bir yıldız kümesi ile bağlantılıdır, ancak bu yıldız kümesinin uzaklık tahminleri 2700 ışıkyılından ile 5200 ışıkyılına kadar aşırı derecede farklılık göstermektedir. Yaklaşık 4000 ışıkyıllık bir uzaklık, büyük bir ihtimalle hem bulutsular hem de yıldız kümesi için makul bir uzaklıktır.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°			
-----------------------------------------------------------------------------------------
NGC 6514  18 02,3 -23 02  7,0  -0,2  20'  RE  4000   25   M20, Üç Boğum
NGC 6523  18 03,8 -24 23  6,0  -1,2  45'  E  4350   55   M8, Deniz Kulağı
NGC 6526  18 04,1 -24 26  6,0  -1,3  40'  E  4350   50   NGC 6533
IC 1271  18 05,2 -24 25  6,1  -1,5  20'  E  4350   25
IC 4678  18 06,6 -23 57  6,7  -1,6  30'  E  4350   35
IC 4681  18 09,1 -23 26  7,4  -1,8   3'  E  4350   4   IC 4684
IC 1274  18 09,8 -23 39  7,3  -2,0   6'  E  4350   8   IC 1275
NGC 6559  18 10,0 -24 07  6,9  -2,3   8'  E  4350   10
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsuları ile Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Aşağıdaki liste, muhtemelen bu iki bulutsuya en yakın yıldız kümelerinin listesidir. NGC 6514, Üç Boğum Bulutsusuyla, NGC 6530 da Deniz Kulağı Bulutsusu'yla bağlantılı yıldız kümeleridir. Yeni yıldız kümesi katalogları, NGC 6514'ü yalnızca 2700 ışıkyıllık bir uzaklığa koymaktadırlar. Bununla birlikte eğer küme bu uzaklıkta olsaydı, küme içinde yer alan anakol yıldızlarının, NGC 6530'daki yıldızlardan yaklaşık 1 kadir daha parlak olmaları gerekirdi. Bunun doğruluğu ile ilgili hiçbir kanıt bulamadım. Bölgede var olan toz, emin olmayı güçleştirse de 4000-5000 ışıkyıllık bir uzaklık çok daha makul olabilir.

  1        2       3      4    5    6     7
Katalog      Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı      Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
       SA (2000) DA   B°  E°            yıl)
----------------------------------------------------------------------------------
NGC 6469  17 53,3 -22 17  6,6 +2,0   7'    ?    ?
NGC 6506  17 59,9 -24 41  5,3 -0,6   5'    ?    ?  Ruprecht 138
Trumpler 31 17 59,9 -28 10  2,2 -2,3   5'   3200   740
Bochum 14  18 02,0 -23 41  6,4 -0,5   2'   1900   10 
NGC 6514  18 02,8 -22 58  7,1 -0,3   28'   2650   23  M20
NGC 6520  18 03,5 -27 53  2,9 -2,8   5'   5150   53
NGC 6531  18 04,3 -22 29  7,7 -0,4   14'   3950   12  M21
NGC 6530  18 04,6 -24 22  6,1 -1,3   14'   4350    7
NGC 6546  18 07,4 -23 18  7,3 -1,4   14'   3050   71 
IC 4685   18 09,3 -23 59  7,0 -2,2   39'    ?    ?  Collinder 367
NGC 6568  18 12,8 -21 36  9,4 -1,7   12'    ?    ?
NGC 6583  18 15,9 -22 08  9,3 -2,5   5'    ?    ?
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
      visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.

Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsularının Haritası

Bu iki bulutsunun bir haritası aşağıdadır. Deniz Kulağı Bulutsusu (M8), gökyüzünde yaklaşık 2 derecelik bir alana yayılmıştır (yaklaşık 150 ışıkyılı). Yakındaki Üç Boğum Bulutsusu (M20) çok daha küçüktür ve farklı bir molekül bulutunun parçası olduğu bilinmektedir.

Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsularının Haritası

Deniz Kulağı Bulutsusu

Bulutsunun bir fotoğrafı aşağıdadır. Resimdeki, bulutsunun merkezdeki parlak bölgesidir. Eğer bulutsu 4300 ışıkyılı uzaklıktaysa, o zaman bu resim yaklaşık 75 ışıkyıllık bir alanı göstermektedir. Deniz Kulağı Bulutsusu asıl olarak içinde yer alan, çıplak gözle görülebilen ve gazların iyonize olmasından sorumlu olan iki büyük yıldızın (7 ve 9 Yay) varlığı nedeniyle ışıldamaktadır.

Deniz Kulağı Bulutsusu
M8. Görüntü boyutları: 1,0°x0,75°. DSS görüntüsü.

Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsularının Konumu

Deniz Kulağı ve Üç Boğum Bulutsularının Konumu Bu bulutsuların ikisi de gökadanın Yay Kolu'nda yer almaktadır. Üç Boğum Bulutsusu'nun tam uzaklığı epeyce şüphelidir ancak Yay Kolu içerisinde olduğu kesindir ve büyük bir ihtimalle Deniz Kulağı Bulutsusu'na oldukça yakındır.

Üç Boğum Bulutsusu

Üç Boğum Bulutsusu, yaklaşık 25 ışıkyılı çapında (güneş sisteminin yaklaşık 15.000 katı), genç ve küçük bir bulutsudur. Bulutsudaki koyu toz şeritleri, bulutsuyu üç parçaya ayırıyormuş gibi gözükmektedir. Bulutsunun alt yarısı, ayırt edici pembe rengiyle parlak bir salma bulutsusudur. Bulutsunun üst kısmı ise, özgün mavi rengiyle tipik bir yansıma bulutsusudur. Üç Boğum Bulutsusu
M20. Görüntü boyutları: 0,34°x0,35°. DSS görüntüsü.
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri