Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

IC1318 - Gama Kuğu Bulutsusu

Çeşitli pembe yamalar içeren Gama Kuğu Bulutsusu, resmin ortasında yer alan Gama Kuğu yıldızının etrafında görülebilir. Gama Kuğu aslında bu bulutsunun bir parçası değildir, bizimle bulutsunun arasındaki uzaklığın tam ortasında yer alan ön plandaki bir yıldızdır. Gökadamızın Kahraman Kolu'nun derinliklerine bu yönde bakıyoruz ve bulutsu bizden 3.000 ışıkyılı uzaklıktadır.

IC 1318 - Gama Kuğu Bulutsusu
Gama Kuğu Bulutsusu. Görüntü boyutları: 5,3°x4,3°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar

Gama Kuğu Bulutsusu İle Bağlantılı Bulutsular

Bu bölgedeki başlıca bulutsuların listesi aşağıdadır. Gama Kuğu Bulutsusu'nun (IC 1318) üç parlak parçası vardır ve her bir parçanın çapı yaklaşık 50 ışıkyılıdır. Ayça (Hilal) Bulutsusu (NGC 6888), gücünü çok enerjik bir Wolf-Rayet yıldızından alan bazı gaz kabukları içerir. NGC 6914, bölgedeki küçük bir yansıma bulutsusudur.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°		
------------------------------------------------------------------------------------
NGC 6888  20 12,1 +38 21  75,5  +2,4  18'  E  4100   20   Ayça 
IC 1318A  20 16,6 +41 49  78,8  +3,6  50'  E  3700   55   Gama Kuğu
NGC 6914  20 24,7 +42 29  80,2  +2,8   5'  R  3700   5 
IC 1318B  20 26,5 +40 18  78,7  +1,2  50'  E  3700   55   Gama Kuğu
IC 1318C  20 28,7 +39 54  78,6  +0,7  40'  E  3700   45   Gama Kuğu
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Gama Kuğu Bulutsusu İle Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Gama Kuğu Bulutsusu ile en çok bağı olan yıldız kümeleri aşağıdadır. NGC 6910 ve M29 (NGC 6913), bölgedeki en parlak iki yıldız kümesidir ve her iki yıldız kümesi de bu bulutsu içinde oluşmuştur.

  1         2       3      4    5    6     7
Katalog       Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı       Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
        SA (2000) DA   B°  E°            yıl)
----------------------------------------------------------------------------------
IC 4996    20 16,5 +37 38  75,4 +1,3   6'   5650    9
Collinder 419 20 18,1 +40 43  78,1 +2,8   4'    ?    ?
Dolidze 42   20 19,8 +38 08  76,1 +1,1   7'   3150   35
Berkeley 86  20 20,5 +38 42  76,7 +1,3   6'   3650   13
Berkeley 87  20 21,8 +37 22  75,7 +0,3  10'   2050   14
NGC 6910    20 23,3 +40 47  78,7 +2,0  10'   3700   13
Collinder 421 20 23,4 +41 42  79,5 +2,5   7'    ?    ?
NGC 6913    20 24,0 +38 31  76,9 +0,6  10'   3750   13  M29
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.

Gama Kuğu Bulutsusu'nun Haritası

Bölgedeki yıldız kümeleri ve bulutsuların haritası aşağıda verilmiştir. Gökyüzünün bu bölgesinde (parlak ve karanlık) birçok bulutsu mevcuttur, çünkü bu yöne bakınca gökadamızın derinliklerine bakmış oluyoruz. IC 1318A'dan IC 1318C'ye kadar olan bölge, uzayda 200 ışıkyıllık bir alanı kaplamaktadır. Haritanın sol üst bölümündeki nispeten koyu alan, bazen Kuzey Kömür Çuvalı olarak adlandırılır (Barnard 348).

Gama Kuğu Bulutsusu'nun Haritası

Gama Kuğu Bulutsusu'nun Konumu

Gama Kuğu Bulutsusu'nun Konumu Gama Kuğu Bulutsusu, gökadanın Kahraman Kolu'nda yer alır. Eğer bu bölgedeki iki parlak yıldız kümesinin bu bulutsuya ait olduğunu kabul edersek, o zaman Gama Kuğu Bulutsusu'nun uzaklığı yaklaşık 3700 ışıkyılıdır.

Ayça (Hilal) Bulutsusu

Ayça Bulutsusu, bu bölgedeki ünlü bir bulutsudur. Bulutsu, merkezdeki parlak bir yıldız olan Wolf-Rayet yıldızı WR-136'dan gelen kuvvetli yıldız rüzgarlarının güç verdiği gaz kabukları içermektedir. Wolf-Rayet yıldızları, dış katmanlarını fırlatan çok sıcak ve büyük yıldızlardır. Bulutsu, 20 ışıkyıllık bir uzunluğa sahiptir.

NGC 6888 - Ayça Bulutsusu
Ayça Bulutsusu. Görüntü boyutları: 0,37°x0,29°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri