Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Karanlık Bulutsular

Bazen soğurma bulutsuları olarak da anılan bu bulutsular, koyu renkli gaz ve toz topluluklarıdır ve sıklıkla içlerinde oluşmakta olan yıldızları barındırmaktadırlar. Karanlık bulutsular, parlak bir bulutsunun bir kısmını örttüklerinde (örneğin Atbaşı Bulutsusu) veya arka plandaki yıldızları örttüklerinde (örneğin Kömür Çuvalı Bulutsusu) görülebilirler.

Digitized Sky Survey Görüntüsü
Atbaşı Bulutsusu

Aşağıda, 2000 ışıkyılı içerisindeki birçok karanlık bulutsu bölgesinin, gökada düzlemi üzerinde gösterildiği bir haritayı bulabilirsiniz. Harita, Dutra ve Bica'nın listelediği 742 karanlık bulutsunun konumlarını göstermektedir. Ayrıca, birkaç parlak bulutsu da haritada işaretlenmiştir. Bu karanlık bulutsular, Avcı Kolu'nun bize yakın kısımlarında önemli yıldız oluşum bölgeleridir. Örneğin meşhur Ülker yıldız kümesi, Boğa Takımyıldızı'ndaki karanlık bulutların arasında oluşan sıcak, genç yıldızlardan meydana gelmiştir.

Karanlık Bulutsuların Haritası
    Önemli Karanlık Bulutsu Bölgeleri
    ---------------------------------
Adı       Eşlek    Gökada  Uzaklık
       Konsayıları Konsayıları (ıy)
        SA  DA   B° E°
Koç      03 00 +19,5  160 -34   330
Kahraman   03 52 +33,2  161 -16   1150
Boğa     04 37 +27,7  172 -13   460
Avcı     05 52 +02,3  204 -12   1500
Pupa     07 39 -44,9  258 -11   1500
Pupa     08 21 -36,6  255  0   1400
Yelken    08 27 -50,4  267 -7   1000
Kömür Çuvalı 12 25 -63,7  300 -1   520
Sinek     12 28 -70,8  301 -8   490
Bukalemun   12 34 -77,8  302 -15   590
Kurt     15 45 -34,5  339 +16   460
Kurt     16 01 -39,7  338 +10   470
Yılancı    16 31 -22,9  355 +17   520
Yılancı    16 50 -14,2   5 +19   520
Akrep     17 11 -39,8  347  0   490
Yılancı    17 22 -24,3   1 +7   520
Kalkan    18 33 -06,6  25 +1   650
Güneytacı   19 14 -36,7   1 -20   520
Kartal    19 19 +11,1  46 -1   1000
Tilkicik   19 22 +23,2  57 +4   650
Kral     20 42 +58,6  95 +10   1400
Kral     20 56 +67,2  103 +14   1000
Kaynakça: Dutra C, Bica E, (2002), A catalogue of dust clouds in the Galaxy, 
      Astron Astrophys, 383, 631.

Aşağıdaki çizim, önemli molekül bulutlarının Samanyolu düzlemi boyunca nerelerde bulunabileceğini göstermektedir:

Samanyolu'ndaki Karanlık Bulutsular
Kaynakça: Dame T, Hartmann D, Thaddeus P, (2001), The Milky Way in Molecular Clouds: A New Complete CO Survey, 
      Astrophys J, 547, 792.

En meşhur karanlık bulutsuların bir listesi aşağıda verilmiştir. Gerçekten öyle olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim olmamakla birlikte, hepsinin küçük bir teleskopla kolayca görülebildiği varsayılmaktadır. :)

 1      2        3   4    5   6    7    8   9
Barnard   Yaygın        Eşlek    Gökada   Büyüklük Uzak. Ty
Numarası   Adı       Konsayıları  Konsayıları yaydakika (ıy)
               SA   DA   B°  E°
-----------------------------------------------------------------------------
B33   Atbaşı       05 40,9 -02 28 207,0 -16,8  6'x4'  1400  Ori
 -    Kömür Çuvalı    12 53,0 -63 00 303,1 -0,1 400'x300' 500  Cru
B42   Ro Yılancı     16 25,5 -23 26 353,7 +17,7  30'x30'  500  Oph
B65/6/7 Pipo (Sap)     17 20,0 -26 54 358,6 +5,9 300'x60'  500  Oph
B72   Yılan       17 23,6 -23 37  1,8 +7,0  30'x30'  600  Oph
B78   Pipo (Kase)    17 32,7 -25 36  1,3 +4,2 200'x140' 500  Oph
B86   Mürekkep Lekesi  18 03,0 -27 52  2,9 -2,8  5'x3'   ?  Sgr
B87   Papağan Başı    18 04,2 -32 30 358,9 -5,2  12'x12' 1000  Sgr
B92             18 15,6 -18 14  12,7 -0,6  15'x15'  650  Sgr
B133            19 06,2 -06 54  28,5 -6,4  10'x5'  1000  Aql
B143            19 41,4 +11 00  48,5 -5,9  30'x30'  ?  Aql
B348/9  Kuzey Kömür Çuvalı 20 34,4 +42 06  81,0 +1,1 240'x240'  ?  Cyg
B352            20 57,2 +45 54  86,5 +0,3  15'x3'  1900  Cyg
B168            21 53,4 +47 16  94,4 -5,5 100'x10'  ?  Cyg
Sütun 1: Barnard sınıflandırma numarası.
Sütun 2: Karanlık bulutsunun yaygın adı.
Sütun 3: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 4: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 5: Gökada boylamı.
Sütun 6: Gökada enlemi.
Sütun 7: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 8: Işıkyılı cinsinden uzaklığı (yaklaşık değer).
Sütun 9: Karanlık bulutsunun dahil olduğu takımyıldız.

Kaynakça:
Barnard E, (1927), A photographic Atlas of selected regions of the Milky Way,
      Carnegie Inst. Washington.
Hilton J, Lahulla J, (1995), Distance measurements of Lynds galactic dark
      nebulae, Astron Astrophys Supp, 113, 325.
Dutra C, Bica E, (2002), A catalogue of dust clouds in the Galaxy, Astron 
      Astrophys, 383, 631.
Digitized Sky Survey Görüntüsü
Pipo Bulutsusu. Yılancı Takımyıldızı'nın yıldız kümeleri arasında görülebilen uzun karanlık bulutsu.

Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri