Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Evrensel Mikrodalga Arka Plan

Evrenin her yönünde yeterince uzağa bakarsak, neredeyse 14 milyar yıl öncesinden, evrenin başlangıcından beri seyahat eden ışığı tespit edebiliriz. Bu bizim Büyük Patlama'nın etrafımızdaki soluk ışımasını görmemizi sağlar. Bu ışıma insan gözüyle görülemese de, radyo teleskoplar ile kolaylıkla tespit edilebilir. Aşağıdaki gökyüzü haritası, WMAP evrenbilim sondasından gelen bilgilerle oluşturulmuştur; harita evrenin yalnızca 380.000 yaşında ve sıcaklığının 3.000 °C olduğu zamandaki Büyük Patlama ışımasını gösterir.

Bu, gökbilimcilerin evrenin 14 milyar yıl önce, Büyük Patlama adı verilen sıcak ve yoğun bir olayla ortaya çıktığını nereden bildiklerinin en önemli sebeplerinden biridir. Çünkü Büyük Patlama'nın soluk ışımasıyla çepeçevre kuşatılmış bir durumdayız ve bunun görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Evrensel Mikrodalga Arka Plan

Haritadaki sıcaklık farklılıkları, evrendeki gökadaların neden üstkümeler halinde bir araya kümelendiklerini açıklamaktadır. Büyük Patlama'da madde yığınlar halindeydi. Bu yığınlar, haritadaki en soğuk (en karanlık) noktalara karşılık gelmektedir ve büyük bir ihtimalle gökadalar bu yığınların içinde oluşmuştur. En sıcak (en parlak) noktalar, sonunda, milyarlarca yıl sonra, büyük boşluklar haline gelen düşük yoğunluklu bölgelerdi.

Görünür Evren Görünür Evren Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri