Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

2 Milyar Işıkyılı İçerisindeki Evren

Aşağıdaki harita, 2 milyar ışıkyılı içerisinde bilinen tüm büyük üstkümelerin üstgökada düzlemi üzerinde işaretlenmesi ile oluşturulmuştur. Harita üzerindeki her nokta, Abell'in verimli gökada kümeleri kataloğunda listelenmiş, yüzlerce gökada içeren verimli bir gökada kümesidir. Bu harita her verimli kümeyi değil, yalnızca bir araya gruplanıp büyük üstkümeler oluşturan kümeleri gösterir. Bu üstkümelerin her biri yüzlerce veya binlerce daha küçük gökada grupları da içermeli. Bu harita kesinlikle tamamlanmış değil, gökadamızın düzlemi yaklaşık olarak bu haritanın merkezinden geçiyor ve gökbilimcilerin çoğu görüşlerini engelleyen gaz ve tozun daha az olduğu, düzlemden uzak bölgelerdeki gökadaları incelemeyi tercih ediyorlar. Bu da bilinen üstkümelerin çoğunun neden haritanın sağ ve sol tarafında bulunduğunu açıklıyor.

Görünür Evrendeki Üstkümeler

Bu haritadaki tanımlamalar, üstkümelerin büyük kısmının içerisinde olduğu takımyıldız isimlerine göre yapılmıştır. Bu tanımlamalar, üstkümenin her zamanki isminden farklı olabilir, nitekim Kahraman-Balıklar Üstkümesi haritada "Per-And" olarak gösterilmiştir. Haritadaki en büyük üstküme Saat Üstkümesi ("Hor-Eri" olarak gösterilmiştir) olmakla birlikte, henüz kırmızıya kayması belirlenmemiş büyük miktarda verimli küme olduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin, büyük bir ihtimalle Çelikkalem Takımyıldızı'nda, 1,4 milyar ışıkyılı uzaklıkta, Abell Kümeleri A3256, A3265, A3268, A3273, A3275, A3285, A3289, A3295 ve A3307 ile bağlantılı büyük bir üstküme mevcut, ancak bu kümelerden yalnızca bir tanesi Struble ve Rood'un kümelerin kırmızıya kayma derlemesinde listelenmiştir (A3295, z = 0,1062). Bu nedenle de, bu üstküme haritada gösterilmemiştir.


Yakın Evrendeki Büyük Üstkümelerin Listesi

Evrendeki bilinen üstkümelerden en az üç Abell gökada kümesi içerenlerin listesi aşağıdadır (Saç Üstkümesi gibi yalnızca iki Abell Kümesi içeren üstkümelerle daha uzun bir liste oluşturmak mümkündür). 2 milyar ışıkyılının ötesinde mevcut bilgiler gittikçe azalır ki bu da o uzaklığın ötesinde listelenen yalnızca yedi üstküme olmasının sebebidir. 2 milyar ışıkyılı içerisindeki toplam üstküme sayısı en azından 600 olmalı ve belki de üstkümeyi nasıl tanımladığınıza bağlı olarak 1000'e kadar çıkmalıdır. 2 milyar ışıkyılı içerisindeki büyük gökadaların toplam sayısı aşağı yukarı 25 milyondur ve bu sayının 10 katı kadar da cüce gökada mevcuttur.

   1        2  3    4  5    6    7  8   9      10
Yaygın Adı      Eşlek   Üstgökada Kırmızıya Uzk. Büyük. Ty   Üstkümedeki Abell Kümeleri
          Konsayıları Konsayıları  Kayma  mıy mıy
          SA  DA   B° E°    z				 				 
Erboğa       13 00 -32,0  148 -7   0,014  194 150  Cen-Hya  1060, 3526, 3565, 3574, 3581.            
Kahraman-Balıklar 02 32 +39,8  341 -8   0,016  222 100  Per-And  262, 347, 426.                    
Tavuskuşu-Hintli  20 34 -37,0  230 +32   0,017  235 100  Ind-Mic  3656, 3698, 3742.                  
          00 53 -48,4  249 -11   0,027  372 150  Phe-Scl  2731, 2806, 2836, 2870, 2877, 2896.         
Herkül (a)     16 23 +36,7  77 +50   0,030  413 100  Her-CBo  2162, 2197, 2199.                  
Aslan       11 03 +22,7  85 -18   0,032  440 150  Leo-Uma  999, 1016, 1142, 1177, 1185, 1228, 1257, 1267.    
Shapley (a)    13 51 -32,1  151 +3   0,037  507 100  Cen-Hya  3570, 3571, 3575, 3578.               
Herkül (b)     15 48 +16,1  109 +45   0,037  507 150  Her-Ser  2052, 2063, 2107, 2147, 2148, 2151, 2152.      
          05 57 -26,6  255 -73   0,038  521 200  Col-Lep  548, 3341, 3374, 3381, 3390.             
          23 28 +14,8  306 +24   0,040  548 100  Peg    2572, 2589, 2593, 2657.               
          01 07 +0,4  298 -3   0,043  588 100  Cet    119, 147, 168.                    
          01 22 +14,5  312 -2   0,044  601 150  Psc    160, 193, 195.                    
Shapley (b)    13 21 -29,7  147 -2   0,048  654 200  Cen-Hya  1631, 1644, 1709, 1736, 3528, 3530, 3532, 3542, 3553,
                                      3554, 3555, 3556, 3558, 3559, 3560, 3562, 3564, 3566,
                                      3572, 3577.                     
          23 43 -35,8  257 +5   0,049  668 100  Scl    2717, 4008, 4012, 4013, 4059.            
Altılık      10 15 -5,2  110 -40   0,050  681 200  Sex    912, 930, 957, 970, 978, 979, 993.          
          06 20 -52,5  215 -53   0,051  694 100  Pup-Car  3380, 3391, 3395.                  
          11 30 -4,3  115 -22   0,052  708 100  Leo-Vir  1216, 1308, 1334.                  
          15 10 +6,1  120 +34   0,052  708 150  Vir-Ser  2020, 2023, 2040, 2055.               
          21 55 -6,8  273 +40   0,055  747 100  Aqr    2366, 2399, 2415.                  
          02 17 -7,9  294 -22   0,057  774 150  Cet    303, 326, 358.                    
Büyükayı      11 48 +55,6  59 +4   0,058  787 200  UMa    1270, 1291, 1318, 1324, 1377, 1383, 1436, 1452, 1507.
          17 35 +77,8  31 +27   0,058  787 150  Dra-UMi  2248, 2256, 2271, 2296, 2309.            
          20 12 -56,1  218 +16   0,058  787 100  Tel    3651, 3667, 3685.                  
          21 48 -17,6  260 +36   0,058  787 100  Cap    2361, 2362, 2372, 2382, 2383, 2401.         
Balıklar-Balina(a) 00 34 -20,7  275 -1   0,060  813 350  Scl-Cet  14, 27, 74, 85, 86, 87, 114, 117, 121, 126, 133, 151,
                                      2683, 2716, 2734, 2794, 2800, 2824, 4049, 4053.   
          16 12 +51,8  59 +42   0,060  813 150  Dra-Her  2149, 2168, 2169, 2184.               
Çoban       13 55 +24,2  96 +20   0,061  826 150  Boo    1781, 1795, 1825, 1827, 1828, 1831.         
          01 04 -49,3  248 -13   0,063  852 100  Phe    2841, 2854, 2889.                  
Balıklar-Balina(b) 01 30 +16,9  315 -4   0,063  852 200  Psc-Ari  150, 152, 154, 158, 171, 179, 225, 257, 292, 311.  
          03 12 -24,2  278 -37   0,065  879 150  Eri-For  419, 428, 3094, 3095.                
          00 56 -0,2  296  0   0,066  892 100  Cet    102, 116, 134.                    
Saat        03 29 -48,3  247 -37   0,067  905 550  Hor-Eri  3074, 3078, 3089, 3093, 3098, 3100, 3104, 3106, 3107,
                                      3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3116, 3120, 3122, 3123,
                                      3125, 3128, 3135, 3140, 3145, 3158, 3164, 3225, 3266,
                                      3312.                        
          04 44 -20,8  282 -59   0,067  905 200  Eri-Lep  500, 514, 524, 3260.                 
          23 37 +20,2  312 +23   0,068  918 100  Peg    2618, 2630, 2637.                  
          00 58 -66,0  231 -15   0,069  931 150  Tuc    2819, 2859, 2864.                  
          11 12 +3,6  105 -24   0,072  970 150  Leo    1149, 1171, 1205, 1238.               
Kuzeytacı     15 25 +30,3  90 +40   0,072  970 250  CBo    2005, 2019, 2056, 2061, 2065, 2067, 2079, 2089, 2092,
                                      2122, 2124.                     
          22 42 -17,0  269 +25   0,072  970 100  Aqr    2456, 2459, 2462, 2480, 2492.            
          10 33 +4,3  101 -32   0,073  983 100  Sex    1024, 1032, 1066.                  
          11 12 +40,6  70 -8   0,074  996  50  UMa    1173, 1187, 1190, 1203.               
          11 58 +31,8  82 -3   0,074  996 100  UMa-Com  1365, 1423, 1480.                  
          14 01 +26,9  93 +21   0,074  996 150  Boo    1775, 1800, 1873, 1898.               
          21 52 -55,3  230 +10   0,075  1008 200  Ind    3771, 3785, 3796, 3806, 3822, 3825, 3826, 3886.   
          13 47 +3,4  117 +13   0,077  1034 100  Vir    1773, 1780, 1809.                  
          01 54 +4,3  305 -13   0,078  1047 100  Psc-Cet  245, 279, 294.                    
          05 26 -39,9  241 -59   0,078  1047 200  Col    3332, 3336, 3351, 3356.               
          15 11 +6,5  119 +34   0,078  1047 150  Vir-Ser  2028, 2029, 2033.                  
          21 56 -20,2  259 +33   0,080  1073 100  Cap-Aqr  2378, 2394, 2412.                  
          22 56 +17,8  308 +33   0,080  1073 100  Peg    2479, 2516, 2524.                  
          23 17 -11,4  278 +20   0,080  1073 200  Aqr    2511, 2525, 2559, 2569, 2597, 2638.         
          03 09 -11,9  293 -35   0,081  1086 100  Eri    415, 420, 423.                    
          11 43 +11,3  100 -14   0,081  1086 150  Leo-Vir  1307, 1337, 1358, 1385, 1390.            
          08 42 +27,8  57 -39   0,083  1111 150  Cnc    690, 692, 699.                    
          12 22 +12,3  102 -5   0,083  1111 150  Com-Vir  1474, 1526, 1541, 1552.               
          12 58 -2,5  119  0   0,083  1111 100  Vir    1620, 1650, 1651, 1663.               
          22 04 -10,1  271 +37   0,083  1111 250  Cap-Aqr  2376, 2377, 2400, 2402, 2410, 2420, 2428, 2448.   
          23 18 -21,7  268 +16   0,084  1124 150  Aqr    2538, 2556, 2566, 2599, 4003.            
          01 31 -27,7  271 -15   0,086  1150 100  Scl    2915, 2919, 2924.                  
          18 33 +69,7  29 +36   0,086  1150 150  Dra    2295, 2301, 2304, 2308, 2311, 2312, 2315.      
Turna       22 59 -44,7  245 +8   0,087  1163 150  Gru    3908, 3910, 3925, 3963, 3972, 3998.         
          01 53 -5,3  295 -15   0,088  1175 100  Cet    256, 266, 277. 281.                 
Mikroskop     20 34 -35,4  231 +34   0,089  1188 150  Mic-Sgr  3677, 3682, 3691, 3693, 3694, 3695, 3696, 3705.   
          10 09 -0,1  103 -40   0,094  1252 150  Sex    919, 933, 954.                    
          00 05 +4,8  298 +13   0,096  1277 150  Psc    3, 2694, 2698, 2700.                 
          05 49 -23,0  269 -73   0,096  1277 100  Lep    3365, 3367, 3368.                  
          12 47 +63,1  54 +13   0,102  1352 100  Uma-Dra  1566, 1621, 1646.                  
          14 45 +55,2  62 +28   0,102  1352 100  Dra-Boo  1925, 1962, 1999, 2000.               
          00 42 -27,8  269 -4   0,106  1403 250  Cet-Scl  42, 80, 88, 118, 122, 2778, 2780, 2784, 2798, 2801, 
                                      2804, 2811, 2814, 2829, 2850.            
          23 08 -14,5  274 +21   0,108  1428 100  Aqr    2529, 2533, 2543.                  
          11 42 +10,6  101 -14   0,109  1440 200  Leo-Vir  1341, 1342, 1345, 1354, 1372.            
          03 42 -33,1  266 -43   0,110  1452 100  For    3146, 3150, 3166.                  
          11 54 +62,9  53 +7   0,110  1452 200  UMa-Dra  1289, 1322, 1477, 1518.               
          23 13 -21,6  268 +17   0,111  1465 100  Aqr    2541, 2546, 2548, 2554, 2579, 2583.         
          01 39 -7,1  293 -12   0,112  1477 150  Cet    216, 217, 229, 243.                 
          02 53 -25,0  277 -33   0,112  1477 100  For    389, 3062, 3070.                   
          12 13 +68,2  48 +11   0,112  1477 250  Dra    1302, 1366, 1406, 1421, 1432, 1559, 1561, 1597, 1674.
          15 20 +31,6  88 +39   0,113  1490 150  CBo-Boo  2034, 2049, 2062, 2069, 2083.            
          00 10 -35,8  259  0   0,116  1527 150  Scl    2715, 2721, 2730, 2767.               
          14 56 +21,4  101 +34   0,116  1527 200  Boo    1972, 1976, 1980, 1986, 1988, 2006, 2017, 2036.   
          21 35  0,0  279 +47   0,119  1564 100  Aqr    2353, 2355, 2356.                  
          10 44 +75,3  39 +8   0,122  1601 300  Dra    786, 809, 818, 848, 948, 1029, 1123, 1150, 1297,   
                                      1301, 1381, 1536.                  
          01 16 +4,0  302 -4   0,124  1625 150  Psc    153, 162, 172, 192.                 
          01 43 -10,8  289 -14   0,127  1662 100  Cet    226, 228, 259.                    
          23 11 -22,4  267 +17   0,132  1723 200  Aqr    2518, 2521, 2540, 2555, 2565, 2568, 2577.      
          09 24 +73,7  36 +3   0,133  1735 100  Cam-Dra  762, 765, 787, 788.                 
          11 50 -1,6  114 -16   0,134  1747 150  Vir    1373, 1392, 1407.                  
          16 21 +42,2  70 +48   0,135  1759 200  Her    2158, 2172, 2179, 2183, 2196, 2211.         
          10 22 +50,6  57 -10   0,136  1772 200  UMa    950, 985, 990, 1002, 1004.              
          11 36 +71,8  44 +9   0,148  1916 150  Dra-UMa  1254, 1329, 1315, 1339.               
          15 35 +37,3  80 +41   0,152  1963  50  CBo    2093, 2096, 2100.                  
          10 22 +50,1  57 -10   0,155  1999  50  UMa    965, 980, 1000.                   
          11 18 +17,4  92 -17   0,169  2164 100  Leo    1204, 1219, 1232.                  
          10 00 +71,2  40 +2   0,187  2371 150  UMa    864, 873, 914, 922.                 
          23 44 -10,4  281 +14   0,191  2417 100  Aqr    2646, 2652, 2661.                  
          13 16 +58,3  60 +16   0,194  2451 100  UMa    1687, 1707, 1731.                  
          10 25 +67,7  44 +2   0,200  2519 200  UMa    945, 968, 981, 998, 1005, 1006, 1017.        
          01 36 -13,1  286 -13   0,207  2597 100  Cet    209, 222, 223.                    
          14 44 +31,2  89 +31   0,225  2797 150  Boo    1958, 1961, 1963.                  

Sütun 1: Üstkümenin yaygın adı.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Üstgökada boylamı.
Sütun 5: Üstgökada enlemi.
Sütun 6: Üstükümenin kırmızıya kayması.
Sütun 7: Milyon ışıkyılı cisinden üstkümeye olan uzaklık.
     "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.		 
Sütun 8: Üstkümenin milyon ışıkyılı cisinden büyüklüğü. Yaklaşık bir değer olup,
     üstkümedeki Abell kümelerinin dağılımı esas alınmıştır.
Sütun 9: Üstkümenin büyük bölümünün yayıldığı takımyıldız.
Sütun 10: Üstkümeyi oluşturan, bilinen bütün Abell kümeleri.

Kaynakça:
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity
        dispersions for ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of
        Galaxies, Astrophys J Supp, 70, 1.

Teknik Bilgi

Yukarıdaki tablo, kırmızıya kayma evreninde birbirine 2200 km/sn'lik mesafe içerisinde yer alan (kırmızıya kayma oranı belirlenmiş) tüm Abell kümeleri incelenerek oluşturulmuştur (2200 km/sn yaklaşık olarak 100 milyon ışıkyılına eşittir). Ben bunu yapan ilk kişi değilim, yayımlanmış Abell Kümelerinin birçok küme kataloğu mevcut olmuştur. Bunun yakın bir örneği, Einasto, Einasto, Tago, Muller ve Andernach'ın bu bildirisidir (bu bağlantıyı da inceleyin). Bu sıkı Abell kümesi toplulukları genellikle gerçek üstkümelere karşılık gelse de, bu tekniğin üstkümeleri birbirine bağlayan birçok gökada duvar ve tabakalarını göstermediğine dikkat edin.

Uzaklık Ölçümüne Dair Bir Not

Yukarıdaki tabloda listelenen uzaklıklar, Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi)'nın kırmızıya kayma formülünün, üstkümelerin kırmızıya kayma değerlerine uygulanmasıyla hesaplanmıştır. Bu yöntem, yalnızca düzenli genişleyen boş bir evrende tam doğru sonucu verir. Bizler, genişleme oranının zaman içinde değiştiği, madde ile dolu bir evrende yaşıyoruz ve bu yüzden de uzaklıklar düşük kırmızıya kayma değerlerinde doğru olsa da, kırmızıya kayma değeri bir ve üzerine yaklaştıkça kırmızıya kayma değerinin tam bir uzaklık değerine çevrilmesi işlemi daha karmaşıktır. Evrensel uzaklıklar bakımından oldukça kısa olan 2 veya 3 milyar yıllık mesafelerde, bu değerle oldukça güvenilirdir. Bir kırmızıya kayma değerinin, bir uzaklık değerine çevrilmesi, yalnızca çok büyük uzaklıklarda karmaşıklaşmaktadır.

Digitized Sky Survey Görüntüsü
Gerçekten uzak bir gökada kümesinin fotoğraf plakasında nasıl gözüktüğünü yukarıda görebilirsiniz. Fotoğraftaki sarı lekeler, 3 milyar ışıkyılı uzaklıkta, Çoban Takımyıldızı'nda yer alan çok uzak bir üstkümenin bir parçasını oluşturan Abell 1961 Kümesi'ndeki gökadalardır.
Görünür Evren Görünür Evren Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri