Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Balıklar-Balina Üstkümeleri

Gökyüzünün Balıklar-Balina bölgesindeki üstkümeler, birlikte uzayda 1 milyar ışıkyıllık bir alanı kaplayan çok büyük yapılardır (gökyüzünde de 50 derecelik bir alanı kaplarlar). Ortalama 800 milyon ışıkyıllık uzaklıklarıyla, aynı zamanda çok da solukturlar. 16. kadirden daha parlak gökadaları (HyperLeda Veritabanı'na göre) gösteren aşağıdaki haritada, ön planda yer alan büyük miktardaki gökadalar nedeniyle üstkümeleri görebilmek çok zordur. Harita üzerinde işaretlenen önemli gökada kümeleri, üstkümelerin gerçek büyüklüklerini ortaya çıkarmaktadır.

Balıklar-Balina Üstkümeleri

Balıklar-Balina Üstkümelerindeki başlıca gökada kümelerinin listesi aşağıdadır. Bunlar, üç temel üstküme bölgesinde yer alan kümelerdir. Burada, listeye dahil edilmeyen ama yine de bölgede bulunabilecek, birkaç önemli gökada kümesi daha vardır. Gökyüzünün Balıklar-Balina bölgesi, gökada kümeleri açısından çok zengindir.

 1      2    3    4     5    6    7
Abell      Eşlek   Kırmızıya  Uzk. Zenginlik Notlar
       Konsayıları   Kayma   mıy          
       SA    DA    z              
 A76   00 39,8 +06 46  0,0393   540   0     
 A119   00 56,4 -01 16  0,0430   590   1     
 A147   01 08,2 +02 10  0,0435   595   0     
 A160   01 12,9 +15 31  0,0435   595   0     
 A168   01 15,2 +00 15  0,0438   600   2     
 A193   01 25,1 +08 42  0,0476   650   1     
 A195   01 26,9 +19 11  0,0418   570   0     
                              
A2660   23 45,3 -25 58  0,0513   700   0     
A4049   23 51,6 -28 22  0,0636   860   0     
A4053   23 54,8 -27 40  0,0708   955   1     
A2683   23 57,6 -25 33  0,0719   970   0     
A2716   00 02,9 -27 10  0,0669   905   0     
A2734   00 11,3 -28 52  0,0613   830   1     
 A14   00 15,2 -23 53  0,0643   870   0     
 A27   00 24,8 -20 42  0,0530   720   0     
A2794   00 36,6 -31 01  0,0608   825   1     
A2800   00 38,0 -25 06  0,0624   845   1     
 A74   00 38,9 -22 19  0,0639   865   0     
 A85   00 41,6 -09 21  0,0543   740   1     
 A86   00 42,5 -21 48  0,0622   840   0     
 A87   00 43,0 -09 48  0,0538   730   1     
A2824   00 48,6 -21 21  0,0570   775   0     
 A114   00 53,7 -21 41  0,0575   780   0     
 A117   00 56,0 -10 02  0,0523   710   0     
 A121   00 57,5 -07 01  0,0538   730   1     
 A126   00 59,8 -14 13  0,0534   725   1     
 A133   01 02,6 -21 48  0,0554   755   0     
 A151   01 08,9 -15 25  0,0521   710   1     
                              
 A150   01 09,2 +13 10  0,0576   780   1     
 A152   01 09,8 +13 59  0,0569   770   0     
 A154   01 11,0 +17 40  0,0624   845   1     
 A158   01 11,8 +16 53  0,0633   855   0     
 A171   01 16,8 +16 16  0,0694   935   0     
 A179   01 21,8 +19 29  0,0535   725   0     
 A225   01 38,9 +18 53  0,0675   910   1     
 A257   01 49,0 +13 59  0,0691   930   1     
 A292   02 02,5 +19 05  0,0652   880   0     
 A311   02 09,2 +19 43  0,0649   875   0     
Sütun 1: Kümenin adı/Abell katalog numarası.
Sütun 2: 2000 yılı için saat ve dakika cinsinden bahar açısı (sağ açıklık-SA).
Sütun 3: 2000 yılı için derece ve dakika cinsinden yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 4: Kümenin kırmızıya kayması.
Sütun 5: Milyon ışıkyılı cisinden uzaklık. "Hubble sabiti" 70 km/sn/Mpc varsayılmıştır.		 
Sütun 6: Kümenin "zenginlik (verimlilik) sınıfı".
Sütun 7: Diğer adlar ve notlar.

Kaynakça:
Abell G, Corwin H, Olowin R, (1989), A catalogue of Rich Clusters of Galaxies, 
     Astrophys J Supp, 70, 1.
Struble M, Rood H, (1999), A compilation of redshifts and velocity dispersions for 
     ACO clusters, Astrophys J, 125, 35.

Sağdaki harita, üstgökada düzleminin 1 milyar ışıkyılına kadar olan haritasıdır. Harita üzerinde gösterilenler, bu düzlemin yakınında yer alan tüm verimli gökada kümeleridir. Balıklar-Balina Üstkümeleri (mavi, sarı ve yeşille belirtilenler), uzayda 1 milyar ışıkyıllık bir alana yayılan uzun duvar yapıları oluştururlar. Yine bu üstkümelerde yer alan daha küçük binlerce gökada grupları bu haritada gösterilmemiştir. Balıklar-Balina Üstkümelerinin Haritası

Aşağıda - 700 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alan A151 gökada kümesinin bir resmi. Bu küme, Balıklar-Balina bölgesinde yer alan birçok verimli gökada kümesinden biridir. Resimdeki parlak, merkez gökada (aslında birbirine çok yakın iki gökada), IC 77'dir.

A151 - Digitized Sky Survey Görüntüsü

Balıklar-Balina Üstkümelerinin Bilimsel İncelemesi

Balıklar-Balina Üstkümeleri hakkında çok fazla araştırma yoktur. Üstkümeler, Brent Tully'nin 1986-1988 yılları arasında yayımladığı birkaç bildiri (1, 2, 3) ile ünlü olmuştur. Tully, Balıklar-Balina Üstkümelerinin, Başak Üstkümesi de dahil birçok üstkümeyi birbirine bağlayan, çok daha büyük bir yapının parçası olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bu doğrudur, ancak sadece tüm üstkümeler gökada duvarları ve tabakaları ile birbirlerine bağlı olduğu için doğrudur. Brent Tully'nin 1986 yılında yayımladığı bildiri, Başak Üstkümesi'nin bazı haritalarını da içerir.

J.Burns, J.Moody, J.Brodie ve D.Batuski, 1988 yılında bu bölgedeki bazı gökadaları incelediler. Ekip, Balıklar-Balina Üstkümesi'nin kuzey bölümünü araştırdı ve bu bölgede içinde çok az gökadanın var olduğu birkaç büyük boşluk olduğunu gösteren bir harita yayımladı.


A168 - Digitized Sky Survey Görüntüsü

Yukarıda - A168 gökada kümesinin merkez fotoğrafı. Bu küme, Balıklar-Balina Üstkümesi'ndeki en verimli gökada kümelerinden biridir, yüzlerce gökada içerir.

Komşu Üstkümeler Komşu Üstkümeler Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri