Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

NGC2264 - Koni Bulutsusu

Koni Bulutsusu, Avcı Kolu'nda, NGC 2264 yıldız kümesini çevreleyen ünlü bir bulutsudur. Koni, bulutsunun alt kısmında yer alan üç köşeli bir karanlık bulutsudur. Aşağıdaki resmin merkezinde yer alan parlak yıldız 15 Tekboynuzlu'dur (veya S Tekboynuzlu). Bu yıldız aslında, ışıl ışıl dört mavi-beyaz yıldız (07, B7, B8 ve A6 sınıfları) içeren dörtlü bir yıldız sistemidir ve bulutsunun parlamasından kısmen de olsa sorumludur.

Koni Bulutsusu
Koni Bulutsusu. Görüntü boyutları: 1,7°x1,5°. DSS görüntüsü. © CalTech/Palomar

Koni Bulutsusu İle Bağlantılı Bulutsular

Bu bölgede bulunabilecek başlıca bulutsuların listesi aşağıdadır. Koni Bulutsusu, ana bulutsudur. Büyük bir salma bulutsusunun en parlak bölümüdür ve aşağıdaki listede uzaklığı tam olarak bilinen tek bulutsudur. Listedeki diğer bulutsulara olan uzaklıklar çok şüphelidir. IC 446 ve NGC 2245 bulutsuları, Koni Bulutsusu'nun birkaç bin ışıkyılı arkasında gibi gözükmektedir. Diğer tüm bulutsular, Koni Bulutsusu ile ilişkili olabilir.

  1       2       3     4   5   6   7      8
Katalog     Eşlek     Gökada  Büyüklük Tür Uzaklık Büyüklük Diğer Adlar
Adı     Konsayıları  Konsayıları yaydakika    (ıy)  (ıy)
      SA (2000) DA   B°   E°	
-----------------------------------------------------------------------------------------------
IC 446   06 31,1 +10 27 201,3  +0,3   5'  R  8000   12 
IC 2169  06 31,0 +09 54 201,8  +0,0  25'  R  1500   11 
IC 448   06 32,8 +07 23 204,2  -0,8  15'  R  1500   7 
NGC 2245  06 32,7 +10 09 201,8  +0,5   5'  R  8000   12 
NGC 2247  06 33,1 +10 19 201,7  +0,7   4'  R  1000   1 
NGC 2261  06 39,2 +08 45 203,8  +1,3   3'  RE  3000   3   Hubble'ın Değişken Blt.
NGC 2264  06 41,0 +09 54 202,9  +2,2  60'  E  2200   40   Koni
Sütun 1: Bulutsunun standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Bulutsunun sınıfı. E : Salma, R : Yansıma.
Sütun 6: Bulutsunun yaklaşık uzaklığı.
Sütun 7: Bulutsunun ışıkyılı cinsinden yaklaşık büyüklüğü.
Sütun 8: Bulutsunun diğer adı.

Koni Bulutsusu İle Bağlantılı Yıldız Kümeleri

Koni Bulutsusu ile ilişkili tek bir yıldız kümesi vardır, o da bulutsunun merkezindeki NGC 2264'tür. Sistem parlak yıldız 15 Tekboynuzlu'dan oluşur. Bu küme, üçgensi bir şekle sahip olduğundan bazen "Yılbaşı Ağacı" kümesi olarak da anılır.

  1        2       3      4    5    6     7
Katalog      Eşlek     Gökada  Büyüklük Uzaklık  Yaş  Diğer Adlar
Adı      Konsayıları   Konsayıları yaydakika (ıy)  (milyon
       SA (2000) DA   B°  E°            yıl)
----------------------------------------------------------------------------------
NGC 2264   06 41,0 +09 54 203,0 +2,2  39'   2200    9  Yılbaşı Ağacı
Sütun 1: Kümenin standart katalog adı.
Sütun 2: 2000 yılı için bahar açısı (sağ açıklık-SA) ve yükselim (dik açıklık-DA).
Sütun 3: Gökada boylamı (B) ve enlemi (E).
Sütun 4: Yaydakikası cinsinden açısal büyüklüğü.
Sütun 5: Kümenin uzaklığı.
Sütun 6: Kümenin milyon yıl cinsinden yaklaşık yaşı.
Sütun 7: Kümenin diğer adı.

Kaynakça: Dias W, Alessi B, Moitinho A, Lépine J, (2002). New catalogue of optically
      visible open clusters and candidates. Astron and Astrophys, 389, 871.

Koni Bulutsusu'nun Haritası

Bu harita, Koni Bulutsusu bölgesini gösterir. Koni Bulutsusu (NGC 2264) genellikle yalnızca merkezdeki parlak bölümü kasteder, ancak haritada da görüldüğü gibi tüm salma bulutsusu gökyüzünde beş derecelik bir alanı kaplar (yaklaşık 190 ışıkyılı). Diğer tek büyük bulutsu, IC 2169 yansıma bulutsusu olduğu halde, öteki bulutsuların yerleri de haritada işaretlenmiştir.

Koni Bulutsusu'nun Haritası

Koni Bulutsusu'nun Konumu

Koni Bulutsusu'nun Konumu Merkezinde bir yıldız kümesi yer aldığından, Koni Bulutsusu'nun uzaklığı çok iyi bilinmektedir. Uzaklık 2200 ışıkyılıdır ki, bu da bulutsunun Avcı Kolu içerisinde bulunduğu ve bize Avcı Bulutsusu'ndan 900 ışıkyılı daha ötede olduğu anlamına gelir.

Sağda - Koni Bulutsusu'ndaki "koninin" yakından görünüşü. Bu üç kenarlı bulutsu büyük bir ihtimalle koninin tepesine yakın bir yerde bulunan genç yıldızlardan akan gazlardan oluşmuştur. Koni Bulutsusu
NGC 2264. Görüntü boyutları: 0,33°x0,28°. DSS görüntüsü.
IC 2169
IC 2169. Görüntü boyutları: 0,66°x0,53°. DSS görüntüsü.
Solda - IC 2169 yansıma bulutsusu. Bu bulutsu, Koni Bulutsusu'ndan ayrılmış olsa da, aynı molekül bulutunun bir parçası olabilir. Bu bulutsu, bir yansıma bulutsusu için tipik bir örnektir. Bulutsudaki toz, bulutsunun içinde yer alan yıldızlardan gelen ışığı dağıtır ve bulutsunun mavi bir parlaklıkla ışıldamasını sağlar.
Sağda - Hubble'ın Değişken Bulutsusu. R Tekboynuzlu yıldızının yakınlarında yer alan bu küçük bulutsu, büyük bir ihtimalle Koni Bulutsusu'nun gerisinde yer almaktadır. Bu bulutsu, bir "Herbig-Haro" nesnesi için örnektir. Bu nesne, iki gaz akıntısı salan çok genç bir yıldızdır. Akan gaz, çevredeki kızgın yıldızlararası gazla çarpışır ve parlar. Bu bulutsu 3 ışıkyılı uzunluğundadır. Yıldızın parlaklığı 9,3 kadir ile 14,0 kadir arasında değiştiğinden, bulutsunun da parlaklığı değişkendir. Hubble'ın Değişken Bulutsusu
NGC 2261. Görüntü boyutları: 0,12°x0,12°. DSS görüntüsü.
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri