Evrenin HaritasıGüncel HaberlerGezegen AvıSoluk Mavi NoktaBulutsu GözlemeviGökbilim Terimleri SözlüğüGünün Gökbilim Görüntüsü

Avcı Kolu'nun 2 Bin Işıkyılı İçerisindeki Haritası

2000 ışıkyılı içerisinde yer alan, aydınlatma gücü en yüksek yıldızların haritası aşağıdadır. Haritadaki her bir nokta, Hipparcos Kataloğu'nda yer alan gerçek bir yıldızın, gökada düzleminde işaretlenmiş halidir. Haritada 6481 yıldız gösterilmiştir ve her biri Güneş'ten 100 kat daha fazla aydınlatma gücüne sahiptir. Bu harita oldukça kabataslak bir çizimdir, çünkü her ne kadar Hipparcos Kataloğu mevcut en güvenilir yıldız mesafelerini içerse de, 800 ışıkyılının ötesinde hatalar büyümeye başlamakta ve bu nedenle de bazı yıldızlar gerçek konumlarından birkaç ışıkyılı ötede yer alabilmektedir. Her şeye rağmen, Avcı Kolu'nun yapısı açıkça görülmektedir. Yıldızların yoğunluğu haritanın üst ve alt kısımlarında belirgin bir biçimde birdenbire azalmakta ve 2000 ışıkyılı içerisindeki üç büyük yıldız birliği de göze çarpmaktadır. Bunlar sıcak, beyaz yıldız bölgeleridir. Örneğin Akrep-Erboğa Birliği, Akrep, Kurt, Erboğa ve Güneyhaçı takımyıldızlarının en parlak yıldızlarından birçoğunu içerir. Büyük yıldız kümeleri ve bulutsular da haritada işaretlenmiştir.

Avcı Kolu

Teknik Bilgi

Yukarıdaki harita, Hipparcos Kataloğu'nda yer alan mutlak parlaklığı -0,5 kadirin üzerinde ve 2000 ışıkyılı içerisinde bulunan her bir yıldızın işaretlenmesi ile oluşmuştur. Haritadaki daha büyükçe yıldızlar, -2,5 kadirden daha parlak yıldızlardır. Yanında adı yazılı yıldızlar da -4 kadirden daha parlak yıldızlardır. Yukarıda da belirtildiği gibi; yıldız uzaklıkları ile ilgili hata, bin ışıkyılının üzerindeki uzaklıklar için birkaç ışıkyılını bulabilir. Bu da Avcı Kolu'nun sınırlarını dağıtmaktadır.

Haritadaki yıldızların tamamı ya genç, yüksek aydınlatma gücüne sahip beyaz yıldızlar, ya da daha yaşlı dev ve üstdev yıldızlardır. 2000 ışıkyılı içerinde kalan yıldız sayısı yaklaşık 80 milyondur. Bunların büyük çoğunluğu, haritada yer alan yıldızlara oranla binlerce kez daha sönüktür.

Digitized Sky Survey Görüntüleri
Yakınlarda bulunan 4 bulutsunun resimleri yukarıdadır. Ülker Bulutsusu (M45) (üstte, solda), tam ters yönde, yaklaşık aynı uzaklıkta NGC 6726/27/29 bulutsuları (üstte, sağda) yer almasına rağmen, muhtemelen en yakın parlak bulutsudur. NGC 1554/55 (altta, solda), büyük bir karanlık bulutsunun, çok genç bir yıldız olan T Boğa tarafından aydınlatılan küçücük bir parçasıdır. NGC 1333 de (altta, sağda) daha büyük bir karanlık bulutsunun küçük bir parçasıdır.
Avcı Kolu Avcı Kolu Sayfasına Geri Dön

Takımyıldız Adları Terimler Yunan Harfleri